SKA mācību materiāli. 2.kurss-29

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-28                 2.kurss-30>>

9. nodarbība

Apgūtā materiāla īss atkārtojums (6. – 8. nod.)

 

9.1. Ādams – īpašs parcufs

9.2. Tilpņu šķelšanās

9.3. Šķelšanās sekas

9.4. Labošanās kārtība

9.5. AHAP labošanās

9.6. Ādama sadalīšanās dvēselēs

9.7. Cilvēka ceļš

9.8. Laboties nozīmē sasniegt līdzību

9.9. Noslēgums

9.10. Tests

9.1. Ādams – īpašs parcufs

 

No Radītāja līdz mūsu pasaulei atrodas 5 pasaules, katrā no tām ir 5 parcufim, turklāt katrs parcufs sastāv no 5 sefirot. Tādējādi no mums līdz Radītājam ir 125 pakāpes181.

Izejot visas šīs pakāpes, malhut paceļas līdz augstākajai. Līdz ar to tiek sasniegts ceturtās stadijas, vienīgā radījuma sajaukums ar iepriekšējām stadijām. Malhut pilnībā pārņem visu šo stadiju īpašības un tā rezultātā līdzinās Radītājam. Tas arī ir radījuma mērķis.

Lai sajauktu malhut ar pārējām deviņām sefirot, tiek radīts speciāls parcufs, kas sastāv no malhut un 9 sefirot – no keter līdz jesod. Šis parcufs tiek dēvēts „Ādams”.

Dvēseles uzbūves visas sefirot dēvē par Koku. Sākotnēji pirmās deviņas sefirot un malhut desmitā sefira nav savstarpēji savienotas. Tādējādi sacīts182, ka Ādamam bija aizliegts ēst augļus no Laba un ļauna atzīšanas koka183.

Lai izlabotu malhut, nepieciešams malhut īpašības sajaukt ar pirmo deviņu sefirot īpašībām. Tas tiek sasniegts „Ādama grēkā krišanas”184 darbībā: sašķeļas viņa kelim, pirmās 9 sefirot nokrīt malhutā, un malhut saņem iespēju tās izmantot, lai realizētu savu pielīdzināšanos Radītājam.

Ja malhut paliks iepriekšējā stāvoklī, proti, nemainīsies, tas nozīmēs, ka malhut, dvēsele, Ādams atrodas Asija pasaulē. Ja tā pielīdzināsies 3. stadijai, tad tas nozīmē, ka tā atrodas Jecira pasaulē. Tās līdzība 2. stadijai nosacīta ar atrašanos Brija pasaulē, līdzība 1. stadijai atbilst tam, ka malhut atrodas Acilut pasaulē, turpretī malhut līdzība nulles stadijai līdzinās tās atrašanās vietai Ādama Kadmona pasaulē.

Visas garīgās kustības no augšienes uz leju – no Bezgalības pasaules malhut līdz mūsu pasaulei un atpakaļ – iepriekš paredzētas. Pilnīgi viss ir ieprogrammēts un orientēts uz radījuma mērķi, kad 4. stadija pielīdzinās 3., 2., 1. un nulles stadijām, kuras atrodas 4. stadijā.

Pasaules nozīmē Radītāja nonākšanu lejup, it kā Viņa ierobežošanos, radījuma pakāpenisku attālināšanos no Radītāja, līdz radījums nonāk lejup mūsu pasaulē un pilnībā atraujas no Radītāja, pārstāj Viņu sajust.

Sākot virzīties augšup, radījums veic savu ceļu pa tām pašām 5 pasauļu 125 pakāpēm, kuras šim mērķim tika radītas no augšienes uz leju. Pacelšanās rezultātā, mērojot kārtējo pakāpi, radījums saņem no tās spēkus, lai pārietu uz nākamo utt.

Nolaišanās lejup pa pakāpēm ir dvēseles regresijas process, turpretī pacelšanās augšup attiecīgi ir tās labošanās un pilnveidošanās. Pie nonākšanas lejup katras pakāpes spēks samazinās, arvien vairāk piesedzot ar sevi Radītāja gaismu attiecībā pret radījumu. Turpretī pacelšanās arvien vairāk atklāj Radītāja gaismu un tātad palielina spēku, kas nepieciešams dvēselei, lai šo ceļu pārvarētu.

Attēls 9.1.1. Dvēseles nonākšana lejup mūsu pasaulē un tās pacelšanās pa 125 pakāpēm augšup pie Radītāja.

Vārdnīca

181 125 uztveres pakāpes (pakāpieni) – īpašību mainīšana no egoisma uz altruismu un, atbilstoši tam, Augstākās pasaules, Augstākā vadošā spēka izzināšana, kura vienīgā īpašība ir absolūta atdeve. Pakāpes graduējas 5 pamatpakāpēs, kas dēvētas par  „pasaulēm”, katra no tām sastāv no 5 daļām, dēvētām „parcufim”, savukārt katrs parcufs sastāv no 5 sefirot, kopā: 5 pasaules × 5 parcufim × 5 sefirot = 125 garīgās pasaules izzināšanas pakāpes.

182 Pentateihs jeb Piecas Mozus grāmatas. Vecā Derība, 2:16, 17.

183 Laba un ļauna atzīšanas koks – zeir anpina sefirot (izlabotās vēlmes) un malhut punkts (egoistiskās neizlabotās vēlmes). „Ir” šī „koka augļi” un saņemt atzīšanas baudu var tikai tad, kad malhut vēlmes tiks izlabotas.

184 (Ādama) Grēkā krišana – tilpņu sašķelšanās (švirat kelim), kā rezultātā sajaucās altruistiskās (atdeves) un egoistiskās (saņemošās) tilpnes, vēlmes.

<<2.kurss-28                 2.kurss-30>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties