SKA mācību materiāli. 2.kurss-28

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-27                 2.kurss-29>>

8.3. BeJA pasauļu sistēma

Tādējādi līdz šim brīdim tika izveidota sistēma, kas radījuma rašanās gadījumā spēj šeit nodrošināt tam iedarbību, kas nāk no Radītāja, no augšienes uz leju. Šī iedarbība ir pakāpjveidīga, dalīta, mērķtiecīga, veidota tādā veidā, ka ja radījums sašķelsies, šī sistēma spēs viņu saprast, jebkuros apstākļos sagatavot labojumiem un pēc tam sākt viņu labot, līdz tiks sasniegta galīgā labošanās (gmar tikun174).

Šī sistēma tiek dēvēta par pasauļu sistēmu (olam – pasaule) – no vārda alama (apslēptība), jo pasaulēs pastāv apslēptība175 un atklāsme, kas nosacītas ar to, kādu iedarbību uz radījumu ir nepieciešams veikt katrā konkrētā stāvoklī: cik daudz ir nepieciešams radījumā izlabot, izraisīt radījumā ļaunuma apzināšanos176, labestības apzināšanos utt.

Kāpēc šī sistēma ir spējīga uz tādu darbu? Tāpēc, ka tā izveidota jau no sašķelta radījuma. Šī sistēma absorbēja sevī radījumu un tika izveidota no kopējām kelim, kuras radītas, savienojot sašķeltās binas un malhut kelim. Šāda būtībā ir pasauļu sistēma.

Attēls 8.3.1. Malhut – radījuma labošanās sistēma.

Pēc tam beigu beigās rodas radījums. Radījums ir tā pati Bezgalības pasaules malhut177. Mums ir jāizlabo šī malhut, tieši šī malhut arī ir radījums.

8.4. Malhut labošanās

Mēs runājām, ka malhut nav iespējams izlabot, ka tā nav spējīga pārņemt jebkādas Radītāja īpašības, nav spējīga Viņam pievienoties, nav spējīga absorbēt Viņa īpašības. Kā tādā gadījumā tā sevi izlabos, pielīdzināsies Viņam?

Radījums nav spējīgs ietvert savā egoistiskajā dabā Radītāja īpašības. Radītāja būtību tas var pārņemt tikai kā nolūku178, kas izveidots virs radījuma būtības, taču tajā neiekļauts. Radījumam noteikti jāveic zināma labošanās. Šis process tiek dēvēts par sevis paša apzināšanos attiecībā pret Radītāju. Tieši tas arī notiek Bezgalības pasaules malhutā.

Citiem vārdiem, nav iespējams Bezgalības pasaules malhutā veikt labošanos, kas pārvērstu to binā, taču var piespiest Bezgalības pasaules malhut sajust savu ļaunumu, tas ir, likt sajust, cik pretēja tā ir binas īpašībai, Radītāja īpašībai. Rezultātā malhut vēlēsies līdzināties binai līdz pat tādai pakāpei, ka lūgs sevi izlabot. Brīdī, kad pie malhut nonāks binas īpašība, tā izlabos šo malhut, dodot tai masahu (ekrānu), kas kalpos kā nolūks atdeves dēļ. Šādā formā labošanās ir iespējama.

Attēls 8.4.1. Nolūka atdeves dēļ radīšana virs malhut.

Tādējādi šī esošā būtība nemainās. Virs malhut, virs būtības pievienojas tikai nolūks atdeves dēļ: pati malhut nespēj saņemt lielāku labošanos.

Tagad noskaidrosim, kas ir malhut parcufs, kuru dēvē par Ādama Rišona179 parcufu vai nešama (dvēseli). Šī dvēsele tagad var piedzimt. Sākumā izveidojas visa pasauļu sistēma, tas notiek, pateicoties darbības un gaismas ietekmei. Tur izpaliek jebkāda izvēles brīvība un pagaidām tur vēl nav radījuma. Tās vienkārši ir darbības, kuras gaisma veic ar vēlmi baudīt, tas līdzinās tīri fizikāliem likumiem. Pasauļu sistēma tiek veidota, pateicoties vēlmes baudīt mijiedarbībai ar gaismu, kas nes baudu. Tādā veidā no sākuma līdz beigām tika izveidotas visas pasaules.

Pēc tam sāk darboties Bezgalības pasaules malhut un dzimst parcufa veidā, kas  dēvēts par Ādamu (cilvēku)180.

Ādama dzimšanas process tiek apgūts papildkursā.

8.5. Tests

 

1. No malhut, kas iekļauta binā, veidojas:

a) – dvēseles;

b) – BeJA pasaules;

c) – Acilut pasaule;

d) – Bezgalības pasaule.

2. Malhut labojas, saņemot:

a) – nolūku;

b) – ekrānu;

c) – binas īpašības;

d) – visas atbildes pareizas.

3. No binas, kas iekļauta malhutā, veidojas:

a) – Acilut pasaule;

b) – BeJA pasaules;

c) – gaisma NARAN;

d) – dvēseles.

4. Kura pasaule ir tīra atdeves īpašība?

a) – Bezgalības pasaule;

b) – Asija pasaule;

c) – Acilut pasaule;

d) – Jecira pasaule.

5. No kā atkarīga Acilut pasaules atmoda?

a) – no gaismas un kli mijiedarbības;

b) – no radījuma lūguma par labošanos;

c) – no Radītāja;

d) – no Bezgalības pasaules.

Vārdnīca

174 Galīgā labošanās (gmar tikun) – visa Universa galīgais stāvoklis – kad radījuma zemākais punkts sasniedz to pašu stāvokli, kāds ir augstākajam. Pilnīga savu īpašību izlabošana un attiecīgi absolūta saplūsme ar Radītāju.

175 Apslēptība nozīmē maņu orgānu uztveres neiespējamību, ņemot vērā īpašību atšķirību. Tā ir pilnīga apslēptība, tas ir, sajūtas trūkums, ka Radītājs visu vada, jeb daļēja apslēptība, tas ir, sajūtas trūkums, ka Radītāja vadība ir laba.

176 Ļaunuma apzināšanās – apzināšanās, cik lielā mērā manas īpašības ir pretējas Radītāja īpašībām.

177 Bezgalības pasaules malhut – gaismas izplatīšanās ceturtā stadija, kurā Radītāja iepriekšējās stadijās radītā vēlme baudīt iegūst patstāvību, veic ierobežojumu un nolemj pieņemt gaismu tikai atdeves dēļ Radītājam.

178 Nolūks – aprēķins, motivācija attiecībā pret gaismu (Radītāju).

179 Ādams Rišons (ivr. – pirmais cilvēks) – Radītāja radītā vienotā dvēsele, kas sastāv no daļām (atsevišķām dvēselēm), kuras satur sevī visas pārējās daļas pēc hologrāfiskās ainas principa (viss visos).

180 Ādams (ivr. – cilvēks) nozīmē „līdzīgs Radītājam” („edome le elion”), veido sevi patstāvīgi, lai kļūtu Viņam līdzīgs.

<<2.kurss-27                 2.kurss-29>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties