SKA mācību materiāli. 2.kurss-27

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-26                 2.kurss-28>>

8.2. Acilut pasaule – labošanās pasaule

Kā darbojas Acilut pasaule? Virs Acilut pasaules atrodas Radītājs, Bezgalības pasaule un Ādama Kadmona pasaule. Bezgalības pasaulē atrodas bezgalības gaisma165, bet Ādama Kadmona – pieci NARANHAJ166gaismas veidi. Šīs gaismas radījums spēj saņemt. Tālāk iet tabur un zem tā – Acilut pasaules sistēma. Zemāk – parsa un BeJA pasaules.

Pēc sašķelšanās, zem tabura, kur malhut savienojās ar binu, tika veikta tilpņu labošanās. Tādējādi Acilut pasaule pēc būtības ir binas un malhut īpašības, kur malhut iekļauta binā. Binas ienākšanas pakāpe malhutā nosaka Brija, Jecira un Asija pasaules.

Attēls 8.2.1. Gaismas veidu sadalījums atbilstoši malhut un binas īpašību sajaukumam Acilut pasaulē.

Sanāk, ka līdzīgi Ādama Kadmona pasaulei, kas sadalīja Radītāja iedarbību piecos attiecīgos NARANHAJ gaismas veidos atbilstoši pirmā ierobežojuma ekrānam, Acilut pasaule šīs gaismas izkārto attiecīgi malhut un binas īpašību sajaukumam. Pati Acilut pasaule atrodas galgaltā ve-einaim (atdeves kelim). Ja malhut var tai pievienoties, tad Acilut pasaule darbojas attiecībā pret zemākajiem, dodot tiem gaismu. Kādus gaismas veidus tā dod zemākajiem, ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā zemākie spēj ar savu lūgumu izsaukt šīs gaismas.

Rodas ļoti interesanta sistēma. Ādama Kadmona pasaulē malhut pacēlās uz  pirmajām deviņām sefirot un sadalīja gaismas veidus atbilstoši ekrāniem. Tagad Acilut pasaulē malhut pacēlās uz binu un veica sadalījumu atbilstoši saņemošo tilpņu un atdeves tilpņu sajaukumam sevī pašā. Citiem vārdiem, ja lejā atrodas radījums, kurā ir malhut un binas īpašības, tad, atkarībā no savas spējas pacelt binas īpašības virs malhut īpašībām, tas var atmodināt Acilut pasauli. Radījums raida augšup lūgumu (MAN167), un atbilstoši tam Acilut pasaule nodod tam gaismu.

Attēls 8.2.2. Radījuma (dvēseles) mijiedarbība ar Acilut pasauli, lūguma par labošanos raidīšana augšup (MAN).

Tādā veidā Acilut pasaule darbojas šeit jau pēc reaģēšanas principa. Tā gaida, līdzko visas sašķeltās kelim no lejas raidīs tai augšup MAN un tikai tad tām atbild dodot gaismu. Par kādām vēl sašķeltām tilpnēm iet runa? Visa sistēma taču jau ir noformēta: Acilut pasaule un BeJA pasaules ir izveidotas. Bina ienāca malhutā un izveidoja šīs pasaules.

Kas šajās pasaulēs notiek? Brija, Jecira un Asija ir bina, kas ienākusi malhutā un malhutā ir organizēta tādā formā, lai izveidotu or nefeš168, or ruah169, or nešama170. Šie gaismas veidi ietekmēs radījumu, kurš atradīsies šajās pasaulēs, taču pagaidām tur vēl nav radījuma.

To iespējams iztēloties arī citādā veidā: Ādama Kadmona, Acilut, Brija, Jecira, Asija pasaules un pēc tām – radījums. Virs tā visa – Radītājs.

Kāpēc mēs to neattēlojam tieši tādā veidā? Tāpēc, ka radījums attiecas uz malhut kelim, turpretī malhut kelim ir visas Brija, Jecira, Asija (ozen171, hotem172, pe173 – saīsin. AHAP) pasauļu kelim, jo ozen attiecas uz Brija, hotem – uz Jecira un pe – uz Asija. Tādējādi no visām pasaulēm (Brija, Jecira, Asija) radījums saņem paralēli – no katras pasaules savu NARAN (nefeš, ruah, nešama) gaismu.

Attēls 8.2.3. Radījuma kelim (AHAP) BeJA pasaulēs un tām atbilstošās or nefeš, or ruah, or nešama.

 

Tātad esam nonākuši pie šāda stāvokļa: no Ādama Kadmona pasaules līdz Acilut pasaulei notiek gaismas ierobežojums, un pēc tam Brija, Jecira un Asija pasaules graduē to pakāpjveidā (kāpniski) atbilstoši malhut labošanās pakāpei uz binas rēķina.

Vārdnīca

165 Bezgalības gaisma – gaisma (bauda), kas nāk no Radītāja būtības, kuru uztveram kā Radītāju; ietver sevī visu radījumu no sākuma līdz tā galīgajam stāvoklim.

166 NARANHAJ – pieci gaismas veidi, kas tiek uztverti attiecīgi piecām ekrāna pakāpēm. Tādā mērā, kādā radījums ir atkarīgs no sava ekrāna (tas ir, kādā mērā tas līdzinās gaismai, atdeves īpašībai), tas vēlas pieņemt gaismu. Šie parciālie mēri tiek dēvēti – nefeš, ruah, nešama, haja, jehida – saīsinājumā NARANHAJ.

167 MAN („mei nukvin” – „nukvas ūdeņi”) – zemākā parcufa lūgums Augstākajam par iespēju saņemt or hohma. Patiesa, dziļa vēlme laboties un pietuvināties Radītājam.

168 or nefeš – gaisma, kas tiek saņemta ar ekrānu attiecībā pret pašu mazāko egoismu (avijut de-šoreš); minimāla Radītāja izjūta.

169 or ruah – atdeves darbība, kas balstīta uz izlabotu egoistisko vēlmi (avijut 1).

170 or nešama – dvēsele, gaisma, kas ietērpjas iekš binas kli (avijut 2).

171 Ozen (auss) – malhut, kas pacēlās uz bhinu bet de-roš, tiek dēvēta „ozen”. Bina  roš parcufā.

172 Hotem (deguns) – Malhut, kas pacēlās uz bhinu gimel de-roš, tiek dēvēta par hotem. Zeir Anpin roš parcufā.

173 Pe (mute) – malhut de-roš.

<<2.kurss-26                 2.kurss-28>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties