SKA mācību materiāli. 2.kurss-25

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-24                 2.kurss-26>>

7.3. Binas un malhut sajaukums

Mēs saņēmām radījuma elementu, kurā bina un malhut atrodas vienā parcufā, tomēr tās vēl ir savstarpēji sadalītas. Tagad ir nepieciešams tās sajaukt un tad šajā parcufā būs iespējams izlabot malhut ar binas palīdzību. Tas tiek sasniegts sašķeļoties Nekudim pasaulei.

Iespējams, ka daudziem zīmējumi var likties sarežģīti, taču galvenais – uztvert pašu radīšanas principu.

Vispārējā, globālā katras darbības, katra bloka pastāvēšanas nozīmes sapratne cilvēkam ir nepieciešama, lai redzētu radīšanas principu, izprastu, ka tas patiešām pastāv un mūsu pasaulē tam ir attiecīgas sekas. Tādas zināšanas cilvēkam dod pamatu, no kura viņš sāk sevi  veidot.

Tātad parcufs nekudot de-SAG nolaižas zem parcufa Galgalta tabur, notiek malhut pacelšanās uz binu un pēc tam dzimst pasaules Nekudim parcufs katnut161 (mazais stāvoklis).

Katnut ir parcufs, kas piekrīt darboties tikai ar binas īpašībām un pilnīgi neņem vērā malhut īpašības.

Pēc tam šim parcufam sāk likties, ka tas var saņemt, lai sniegtu baudu Radītājam: „Augšienē ir Radītājs, turpretī es lejā. Ja saņemu no Radītāja, lai Viņu piepildītu, tas nozīmē, ka ar to es it kā Viņam atdodu un paceļu augšup savu kli. Apakšā paliek tikai mans „es” – mans punkts sirdī”.

Attēls 7.3.1. Nekudim pasaules parcufa mazais (katnut) un lielais (gadlut) stāvoklis. 

Šim parcufam rodas pilnīgi skaidrs un neapšaubāms iespaids, ka ja tagad tas saņems Augstāko gaismu, tad šāda tā darbība būs līdzvērtīga atdevei Radītājam. Šis parcufs ir pilnīgi pārliecināts, ka tas tam izdosies.

Tas cenšas to izdarīt, taču neveiksmīgi. Rezultātā ekrāns sašķeļas. Malhut īpašība lejasdaļā un binas īpašība augšdaļā paliek par īpašībām, sašķeļas tikai ekrāns, un tā rezultātā rodas sašķeltās kelim.

Tilpņu šķelšanās (švirat kelim) ir process, kurš mums jāiziet vēl līdz tam brīdim, kad nokļūsim radījumu kategorijā. Pretējā gadījumā mēs nevaram tikt dēvēti par radījumiem. Radījumi ir tie, kas sajūt Radītāju un var atrasties ar Viņu saiknē. Saikne nozīmē apmaiņu ar datiem, stāvokļiem, jūtām un darbībām. Nav radījuma bez Radītāja un nav Radītāja bez radījuma. Nav iespējams kaut kam dot vārdu, ja iepretim nav neviena, kurš to nosauktu šajā vārdā. Tādējādi šajos posmos mēs patlaban runājam nevis par radījumu, bet par nākamā radījuma sagatavošanu.

Tātad tālāk rodas sistēma ar nosaukumu „Nekudim pasaule”, kurā tad arī notiek šķelšanās. Sākumā izveidojas mazais parcufs, kur var darboties, taču tikai binas daļā. Tas tiek dēvēts par Nekudim pasaules mazo stāvokli (katnut). Pēc tam rodas Nekudim pasaules lielā stāvokļa parcufs (gadlut162), kad sistēma izlemj, ka bez galgalta ve-einaim163 (GE) (atdeves kelim) var pievienot sev tāpat arī AHAP164 (saņemošās kelim), lai varētu vadīt saņemšanu atdeves dēļ visā parcufā: gan galgaltā ve-einaim (GE), gan AHAPā.

 

 

Attēls 7.3.2. Korelācija starp parcufa lielo un mazo stāvokli.

Tomēr realizēt to neizdevās un notika šķelšanās. Apakšā darbojās ierobežojuma spēks, jo malhut pacelās binas vietā. Šāda darbība tiek dēvēta par otro ierobežojumu (cimcum bet): kopīgajā binas un malhut parcufā malhut lejasdaļa nav lietojama.

Lielajā (gadlut) stāvoklī tika iesākts darbs, lai varētu izmantot arī saņemošās tilpnes. Taču atklājās, ka tām nav ekrāna un tad viss parcufs sašķēlās.

Pie tam bina un malhut savstarpēji sajaucās. Visas parcufa sefirot daļas visās savās detaļās sajaucās tā, ka kļuva neiespējams tīrā veidā izdalīt binu vai malhut pat vismazākajā sašķelto tilpņu daļiņā. Tagad bina un malhut pašā mazākajā tilpnē piedalīsies kopā, kur tās neatšķiras viena no otras.

 

 

Attēls 7.3.3. Tilpņu šķelšanās (švirat kelim).

Lūk, pie tā noveda šo divu daļu sajaukums, kuras sākotnēji ir viena otrai pretējas un kuras nespēj pastāvēt kopā. Taču, kāpēc tās tomēr var sadzīvot kopā? Garīgajā pasaulē, atšķirībā no materiālās, nav iespējams iedarbināt sprādziena spiedienu un ar kādu sevišķu līdzekļu vai materiālu palīdzību ar spēku sajaukt vienu ar otru. Sajaukums notika, pateicoties tam, ka bina zaudēja savu pakāpi, ienāca malhutā un kopā ar to „sabojājās”. Citiem vārdiem, ekrāna tagad vispār nav – ne atdeves tilpnēm, ne saņemošajām tilpnēm. Bez tam viss sajaucās un iekrita vissliktākajā pakāpē, kas noveda pie saišu saraušanas ar garīgo stāvokli.

7.4. Tests

1. Roš sastāv no sefirot:

a) – keter;

b) – pirmajām deviņām sefirot;

c) – keter, hohma, malhut;

d) – malhut

2. „Katnut” (mazais stāvoklis) nozīmē, ka var izmantot tikai:

a) – saņemošās kelim;

b) – atdeves kelim;

c) – tikai malhut;

d) – tikai keter.

3. Otrais ierobežojums (CB) izveidojās attiecībā pret:

a) – atdeves kelim;

b) – galgaltas kelim;

c) – saņemošajām kelim;

d) – visām kelim zem tabura

4. CB ir ierobežojums:

a) – malhutā;

b) – binā;

c) – keterā;

d) – visā parcufā

5. Pie kelim šķelšanās izzuda (sadalījās):

a) – AK pasaule;

b) – nekudot de-SAG parcufs;

c) – ekrāns (masah);

d) – tabur

Vārdnīca

161 Katnut (mazais stāvoklis) – parcufa stāvoklis, kas neizmanto roš (galvu), tas ir, tajā atrodas sefirot no hesed līdz malhut, turpretī lielajam parcufam papildus pie mazā ir vēl keter, hohma, bina, tas ir, roš vai lielais stāvoklis (gadlut).

162 Gadlut (lielais stāvoklis) – parcufa stāvoklis, kuram ir ekrāns – pretestības spēks savai egoistiskajai dabai, iespēja ne tikai nesaņemt personīgi sev, bet arī saņemt atdeves dēļ. Tādā gadījumā parcufs piepilda visas savas vēlmes – visas 10 sefirot – or hasadim un or hohma.

163 Galgalta ve-einaim – keter, hohma un binas augšējā daļa (GAR de-bina) kopā tiek dēvētas „galgalta ve-einaim” (GE) vai atdodošās, altruistiskās tilpnes (kelim).

164 AHAP (ozen, hotem, pe) – binas apakšējās daļas sefirot, zeir anpin un malhut, kurās ir vēlme saņemt. Saņemošās tilpnes (kelim).

<<2.kurss-24                 2.kurss-26>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties