SKA mācību materiāli. 2.kurss-23

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-22                 2.kurss-24>>

6.3. Binas un malhut īpašību savienojums

Kur viss sajaucas kopā un parādās kritiskais punkts? Kritiskais punkts ir bina. Tas ir pārejas punkts starp Radītāja darbībām.

Gaisma rada vēlmi, vēlmē saņemt tā rada vēlmi atdot, un vēlme pieņem lēmumu atdot un saņemt atdeves dēļ.

Ja es realizēju vēlmi saņemt atdeves dēļ (turklāt mēs jau zinām, kādā veidā tā realizējas – tā realizējas ekrāna veidā attiecībā pret malhut), tas nozīmē, ka man ir malhut – vēlme saņemt, kurai priekšā es lieku ekrānu un saņemu atdeves dēļ. Tas ir ekvivalenti Radītāja darbībai atdot. Šāda darbība paceļ mani augšup līdz Viņa līmenim, un tas nav tikai ekvivalents – es kļūstu tāds pats kā Viņš, sasniedzu Viņa statusu. Tādējādi mūsu uzdevums paredz, ka,  atrodoties malhut stāvoklī, kaut kādā veidā mums ir jāiegūst binas īpašības.

Tas norisinās mūsos, pasauļu sistēmā sekojošā veidā: malhut sevī sajūt izmaiņas, ņemot vērā, ka pati sastāv no iepriekšējām stadijām – nulle, viens, divi, trīs un no sevis pašas – ceturtās stadijas. Pirmās stadijas, kas tajā atrodas, ir tās četru tiešo stadiju, pirmo deviņu sefirot (tās ir deviņas, jo trešā stadija zeir anpin sastāv no sešām daļām: hesed, gevura, tiferet, necah, hod, jesod) īpašības.

Attēls 6.3.1. Dalījuma korelācija attiecībā pret 5 sefirot un 10 sefirot.

Pirmajās deviņās sefirot nav problēmu veikt aprēķinu un saņemt visu OP (or pnimi150) gaismu, kas paredzēta atdevei Radītāja dēļ. Pie tam ar malhut principā nekas nenotiek, tā nekļūst līdzīga Radītājam, jo šīs četras stadijas ir ietvertas malhutā.

Ceturtā stadija atrodas zem tabura151, turpretī pirmās deviņas sefirot vai trīs pirmās (no nulles līdz trešajai) stadijas – virs tabura. Ņemot vērā, ka malhut sastāv no piecām daļām (keter, hohma, bina, zeir anpin, malhut), tad arī piecu atbilstošo gaismas veidu saņemšana malhutā norisinās sekojoši: keter, hohma, bina, zeir anpin, malhut. Tādā veidā dzimst pieci parcufim, kas dēvēti – Ādama Kadmona (AK) pasaules pieci parcufim152.

Attēls 6.3.2. Malhut un binas mijiedarbība zem gagaltas tabura.

 

Pirmās deviņas sefirot saņēma piepildījumu, taču malhut neko nesaņēma. Tajā nav spēka, kas virzīts uz saņemšanu Radītāja dēļ. Lai tā varētu kaut ko saņemt, tai (kā mēs redzam no četrām tiešās gaismas stadijām) nepieciešams kaut kādā veidā iegūt binas īpašības. Malhut to spēs izdarīt tikai ar noteikumu, ja bina ienāks malhutā.

Pieņemsim, bina sāk virzīties lejup, lai ienāktu malhutā. Ja tā spēs ar to izveidot saikni, nodot malhut savas īpašības (no binas malhut), tad malhut tās spēs iegūt – Radītāja īpašības kopā ar savām. Citiem vārdiem, apkārtējā gaisma uz mums spēj iedarboties tādā veidā, ka iegūstam ekrānu. Mūsos radīsies nolūks, kas nav vērsts uz to, lai saņemtu sevis dēļ un radīsies iespēja sajust Augstāko Universu. Aplūkosim, kādā veidā tas norisinās pasaulēs.

Problēma ir tajā apstāklī, ka bina var iedarboties uz malhut tikai tādā pakāpē, cik tas nepieciešams malhut. Lai bina varētu uzzināt, kā iedarboties uz malhut, tas ir, lai Radītājs it kā uzzinātu, kādā veidā Viņš var iedarboties uz radījumiem, tam no tiem ir jāsastāv, jāiekļauj sevī viņu īpašības, viņu īpatnības, vājības un viņu būtība. Tādējādi nepieciešams ne vien izdarīt tā, lai bina iedarbotos uz malhut, bet lai arī malhut iedarbotos uz binu, lai malhut īpašības tiktu nodotas binai. Sistēmai, kas labo malhut, jāietver sevī sekojošie etapi: keter, hohma, bina, ZA, malhut. Malhut ir jāpaceļas uz binu, tajā jāatrodas un binā jāizveido precīza savu īpašību, trūkumu un vājību sajūta. Pamatojoties uz to, ka tā saņēma no malhut, bina spēj uz to iedarboties atbilstoši šo īpašību atgriezeniskajai saiknei, kas ir izveidojusies. Nepieciešams radīt konkrētu savstarpējās saiknes ciklu.

Noslēgtais saiknes cikls starp binu un malhut tiek dēvēts par pasauļu sistēmu. Sistēma, kurā malhut un bina veidojas kopā un kurā malhut iegūst binas īpašības un kļūst līdzīga Radītājam, tiek dēvēta par dvēseli.

Attēls 6.3.3. Pasauļu sistēma un dvēseles uzbūve, to mijiedarbība.

No kli, kas radīta Bezgalības pasaulē, no malhut, veidojas divas daļas: pirmā – pasaules, kas eksistē binā, proti, tas, kā bina iedarbojas uz malhut, turpretī otra – dvēseles vai malhut, kas ietver sevī binas īpašību.

Universa dalījums šajās divās sastāvdaļās ir nepieciešams, lai novestu malhut pie līdzības ar Radītāju. Kādā veidā tas tiek panākts? Sākumā tiek radīta binas sistēma ar tajā izveidotajiem malhut trūkumiem, tās īpašībām un vājībām. Šī sistēma tiek dēvēta  par  Nekudim153 un Acilut154 pasauļu sistēmu. (Šo pasauļu uzbūvi mēs detalizēti studēsim turpmākajās nodaļās).

Lai bina uzņemtu sevī visas negatīvās malhut īpašības, tai no sava augstā garīgā līmeņa ir jānonāk lejup. Bina pauž atdeves īpašības, ar kuru palīdzību tiek izzinātas  tikai ārējās sajūtas. Tādējādi tā var sajust malhut īpašības, malhut vēlas tikai saņemt, gūt baudu sev, nekādā veidā neiziet ārpus savām robežām. Šīs divas īpašības – malhut un bina – pretējas viena otrai. Kā tādā gadījumā tās var savienoties, kādā veidā viena spēs iekļaut sevī citu?

Lai veiktu divu pretēju īpašību saplūšanu, norisinās process, kas dēvēts –  vēlmju sašķelšanās (švirat kelim)155, kurā vienlaikus bina un malhut pārdzīvo tādu Augstākās gaismas iedarbību, ka tās abas pilnībā zaudē savus sākotnējos priekšnosacījumus saņemt un atdot un savienojas kopā tieši gaismas triecieniedarbības156 ietekmē.

6.4. Tests

 

1. Mūsu sakne ir –

a) – keter;

b) – hohma;

c) – bina;

d) – malhut.

2. Binā malhut līdzinās Radītājam tikai ar:

a) – nolūku;

b) – darbību;

c) – nodomu;

d) – vēlmi.

3.Trešajā daļā – zeir anpin – malhut līdzinās Radītājam ar:

a) – nolūku;

b) – darbību;

c) – nodomu;

d) – vēlmi.

 

4. Pārejas posms starp Radītāja darbībām ir:

a) – ZA;

b) – hohma;

c) – bina;

d) – keter.

5. Sistēma, kurā malhut iegūst binas īpašības un kļūst līdzīga Radītājam, tiek dēvēta:

a) – pasaules;

b) – dvēsele;

c) – tiešā gaisma;

d) – mūsu pasaule.

Vārdnīca

150 Or pnimi (iekšējā gaisma) – gaisma, kas ienāk izlabotajā vēlmē saņemt.

151 Tabur – līnija, kas ierobežo gaismas saņemšanu iekš „guf” (ķermenis), veido sadalījumu starp „toh” (kli iekšējā daļa, kas piepildīta ar gaismu) un „sof” (beigu, nepiepildīta, ķermeņa tukšā daļa).

152 Ādama Kadmona pasaules pieci parcufim – galgalta, AB, SAG, MA, BON.

153 Nekudim – īpašs parcufs (pasaule), kurš iziet (no parcufa SAG) virzienā uz rešimo (ieraksts, atmiņas) 2/1 – par to, ka var izmantot tikai atdeves vēlmes.

154 Acilut – vadības sistēma. Vadot gaismas plūsmu, kas nonāk lejup no Radītāja, tādā veidā Acilut pasaule uz mums iedarbojas.

155 Vēlmju (tilpņu) sašķelšanās („švirat kelim”) – daudzveidīgo īpašību, vēlmju saistošā ekrāna izzušana, altruistiskās mijiedarbības izzušana.

156 Gaismas trieciena iedarbība – trieciens („akaa”) ir noteikts Augstākās gaismas un ekrāna mijiedarbības process; pretēju vēlmju, mērķu sadursme.

<<2.kurss-22                 2.kurss-24>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties