SKA mācību materiāli. 2.kurss-22

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-21                 2.kurss-23>>

6.2. Binas īpašība un malhut īpašība

 

Nolūks149, kas vērsts uz atdevi, tiek dēvēts par binas īpašību. Nolūks saņemt, gūt baudu tiek dēvēts par malhut īpašību. Lai radītu radījumu un to novestu līdz augstākajam līmenim, Radītājs rada vēlmi baudīt (pirmo stadiju), to piepilda un pašā piepildījumā vēl ieliek arī sevi, tas ir, savas klātbūtnes sajūtu. Līdzko vēlme baudīt piepildījumā sajūt arī Piepildītāju, tai ir jāpielīdzinās Viņam, tas ir, jāsāk atdot, ne saņemt.

Attēls 6.2.1. Saņemšanas vēlmes radīšana un realizācija ar nolūku atdeves dēļ.

Tādā veidā gaisma iedarbojas uz kli, to piepilda un kvalitatīvi maina – mēs nekad neko nespēsim ar sevi padarīt patstāvīgi, tas ir, pati vēlme rada mūsos gaismu, kas mūs tad arī piepilda un maina mūsu vēlmi.

Cilvēkam nekas nav sevī jāmeklē. Patstāvīgi mēģināt mainīties ir veltīga spēka un laika tērēšana. Ne ar kādiem personīgiem pūliņiem neko nav iespējams izdarīt, bezjēdzīgi censties sevi pārspēt. To nepieciešams skaidri atcerēties un tādā veidā pastāvīgi sevi  noskaņot: tikai no augšienes var nākt gaisma, kas spēj mani izlabot un mainīt.

To mēs redzam attēlā: egoistiskās vēlmes baudīt radīšana ar gaismas palīdzību, egoistiskās vēlmes piepildīšana, Radītāja klātbūtnes sajušanas nodošana šai egoistiskajai vēlmei. Pirmajā stadijā gaisma rada vēlmi – vēlmi piepildīties ar gaismu. Pēc tam gaisma vēlmi piepilda. Tā ir pirmā stadija, pirmās stadijas pirmā daļa, tās augšējā sastāvdaļa. Pēc tam gaismā parādās keter īpašība: gaisma atnāk no ārienes, tā darbojas kā baudas devēja – ienāk iekš kli un sniedz baudu.

Citiem vārdiem, iekšienē izpaužas tās nulles stadija, kurā atrodas Radītājs – pašas gaismas īpašība. Tas notiek pakāpeniski. Sākumā izpaužas pirmā stadija un pēc tam, kad gaisma ienāk iekš kli, sāk izpausties jau augstākā, nulles stadija. Kli rodas vēlme līdzināties tam, kas to piepilda. Tādēļ nākamajā, zemākajā vēlmes baudīt daļā izpaužas vēlme atdot. Tā realizējas otrajā stadijā. Vispirms vienmēr izpaužas tas, kas tiek sūtīts, bet pēc tam tā avots.

Tas pats notiek ar vēlmi otrajā stadijā (bina): vēlme saņemt izpaužas vēlmē atdot. Tā nāk no pirmās stadijas (vēlmē atdot atrodas vēlme saņemt – augšējā daļa), tas ir, sākumā izpaužas lejasdaļa, taču pēc tam tajā izpaužas tās augšējā sastāvdaļa. Bina sāk saprast, ka tai jāsaņem: izpaužas augšējā daļa. Bina sastāv no šīm divām īpašībām: vēlmes atdot un vēlmes saņemt.

Tas ir pirmais radījums, kurš sastāv no personīgām īpašībām un Radītāja īpašībām. Tālāk izpaužas vēl trešā stadija (zeir anpin) – pirmās (hohma) un otrās (bina) daļas sajaukums, kad bina vēlas saņemt ar nolūku, lai realizētu atdevi un tad tā sāk saprast, kas ir Radītājs. Līdz ar to tā pielīdzinās Radītājam. Binā notiek  pielīdzināšanās Radītājam saskaņā ar nolūku, turpretī trešajā stadijā – zeir anpinā – pielīdzināšanās Radītājam saskaņā ar darbību. Tagad bina saņem, lai atdotu. Tādējādi šeit it kā ir pirmā stadija – hohma un otrā stadija – bina. Realizējas vēlme saņemt atdeves dēļ.

Darbība, kurā malhut pilnībā līdzinās nulles stadijas īpašībai vai keter, izraisa tajā izpratni, ko nozīmē būt Radītājam. Tādējādi malhut rodas vēlme iegūt Radītāja statusu, pacelties līdz Viņa līmenim. Pēdējā stadija – malhut – vēlas ne tikai saņemt un baudīt, bet saņemt, baudīt un pielīdzināties Radītājam. Šī vēlme nenonāca no Radītāja pie radījuma, bet dzima radījumā, kad tas pielīdzinājās Radītājam un sāka saprast, ko tas nozīmē.

Šī, malhutā esošā vēlme ir patstāvīga, tā neradās tieši no Radītāja. Tādējādi malhut tiek dēvēta par radījumu, vēlmi,  kuras iepriekš nebija. Tā rodas nevis no Radītāja, tā ir patstāvīga. Ja tiešā ceļā tā nāktu no Radītāja, kā hohma vai bina, tad mēs to nedēvētu par radījumu. Tā būtu vienkārši sistēma, kuru radījis Radītājs un kurai Viņš automātiski liktu darboties. Šajā gadījumā tas tā nav.

Malhutā izpaužas iepriekš neeksistējošas vēlmes, tās nav radījis Radītājs tiešās gaismas izplatīšanās rezultātā. Tādējādi četras stadijas (nulle, viens, divi, trīs) tiek dēvētas par četrām tiešās gaismas izplatīšanās stadijām, Radītāja tiešo iedarbību, turklāt stadija malhut vairs neatrodas šo četru stadiju robežās. Tā nav to tiešās sekas un tāpēc vēlme malhutā ir jauna, tā nāk no paša radījuma.

Radījums vēlējās būt līdzīgs, pilnībā līdzināties Radītājam. Kādā veidā? Līdzinoties Viņam darbībā – saņemt atdeves dēļ. Saņemšana atdeves dēļ  ekvivalenta atdevei, ekvivalenta saknes stadijai. Malhut saprata, ko nozīmē atdot un, vadoties no tā, apzinājās, ko izjūt tas, kurš atdod.

Ja mēs dalīsim trešo stadiju, tad arī tajā atklāsim divas sastāvdaļas. Viena no tām – saņemšanas darbība Radītāja dēļ, tas, kas bija iecerēts binā kā roš, galva, turpretī zeir anpinā tiek izpildīts automātiski. Zeir anpin lejasdaļā veidojas izpratne par to, kas ir Radītājs, ja Viņš darbojas. No šejienes malhut rodas vēlme pielīdzināties Radītājam.

Attēls 6.2.2. Zeir anpin stadijas sadalījums.

Ko nozīmē būt līdzīgai Radītājam? Līdzināties keter augšējai daļai. Malhut vēlas pacelties līdz šim līmenim. To tad arī dēvē par tiekšanos uz savu Avotu: ne vienkārši sasniegt gaismu, kas apmierina vēlmes, bet sasniegt šīs gaismas Avotu. Mēs redzam, ka gaisma mūs piepilda, labo, noved pie visaugstākā rezultāta, pie sava Avota. Gaismas iedarbība uz malhut, uz egoismu notiek tādā veidā, ka gaisma paceļ radījumu augstāk par sevi pašu. Iedomājieties, līdz pat savam Avotam, tas ir augstāk par pašu gaismu! Tāda ir tās iedarbība uz vēlmi baudīt, uz malhut.

 

Vārdnīca

149 Nolūks – aprēķins, motivācija attiecībā pret gaismu (Radītāju).

<<2.kurss-21                 2.kurss-23>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties