SKA mācību materiāli. 2.kurss-20

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-19                 2.kurss-21>>

5.7. Pasauļu rašanās

 

Malhut sāk darboties: tā daļēji saņem gaismu, daļēji to atgrūž un tādā veidā izveido gradācijas – parcufim. Tādā veidā malhut savstarpēji mijiedarbojas ar Augstāko gaismu.

Lai īstenotu vēlmi novest radījumu līdz pilnības stāvoklim, Radītājam tas jānoved līdz stāvoklim, kad centrālais punkts, malhut (tieši tā, kura sajūt sevi kā pēdējo no četrām stadijām, tāpēc ka iepriekšējās stadijas mūsos veido Radītājs), pielīdzinās keter, sasniedz līdzību ar Radītāju. Tādēļ viss, kas atrodas līdz malhut, tā dēvētās pirmās deviņas sefirot, ir vide, kurā tā eksistē.

Lai malhut līdzinātos Radītājam, keter, tai sevi jāmaina ne tikai iekšēji, bet jāveic arī attiecīgās ārējās izmaiņas.

Malhut var sevi izlabot, saņemot tikai binas īpašību. Tai ir jāpaceļas caur zeir anpin līdz binai un ar to jāsavienojas. Tad, kad tās abas pilnīgi savienosies, malhut caur hohmu spēs sasniegt keter.

Kādā veidā malhut var pacelties no savas vietas? Problēma ir tajā apstāklī, ka baudas sajūta no saņemšanas un atdeves ir pilnīgi atšķirīga, tās abas izraisa malhutā pretrunu, pretestību (apzīmē ar burtu – delta). Lai malhut īpašību izlabotu ar binas palīdzību, tām ir nepieciešams kaut kādā veidā savienot, iekļaut savas īpašības vienu otrā.

Attēls 5.7.1. Malhut savienošanās ar binu; malhut pacelšanās caur hohma uz keter.

Kā to izdarīt? Galvenais uzdevums, kas tagad jāveic radījumam: kādā veidā sevi sagatavot tam, lai sāktu laboties. Sagatavošanās notiek ar virkni pakārtotu darbību palīdzību.

Pirmā darbība: malhut sevi ierobežo (cimcum alef) Bezgalības pasaulē attiecībā pret visu gaismu. Pēc tam malhut veido gradācijas gaismas saņemšanai. Malhutā ir četras stadijas un piektā stadija, keter. Malhut vēlas saņemt gaismu atkarībā no tā, kāds būs tās ekrāns, tas ir, līdzības pakāpe gaismai, atdeves īpašībai. Tā veido piecus parcufim: dala sevi četrās stadijās. Pie tam, aprēķins ir tāds: ”Ja man būs ekrāns attiecībā uz visu manu vēlmi, es saņemšu or jehida, ja uz četriem vēlmes veidiem – or haja, ja uz trim vēlmes veidiem – or nešama, ja uz diviem vēlmes veidiem – or ruah, ja uz vienu vēlmes veidu – or nefeš”. Tā veidojas NARANHAJ – piecas gaismas, kas atbilst piecām ekrāna pakāpēm143.

Tādā veidā virs malhut atrodas Radītājs, pēc tam filtri un lejā pati malhut. Atkarībā no tās ekrāna spēka, tajā ienāk: or nefeš vai ruah, vai nešama, vai haja, vai jehida. Malhut it kā aizsargāja, graduēja sevi atbilstoši sava ekrāna spēkam.

Attēls 5.7.2. Malhut piepildīšanās ar gaismām nefeš, ruah, nešama, haja, jehida, atkarībā no ekrāna spēka (attēlā:  0, 1, 2, 3, 4).

Tas viss notiek Ādama Kadmona pasaulē (AK)144, kura sastāv no piecām pakāpēm: Galgalta, AB, SAG, MA, BON. Tajās attiecīgi atrodas avijuta (spēka) četri, trīs, divi, viens, nulle vēlmes. Atkarībā no ekrāna spēka, šīs vēlmes piepildās ar gaismām NARANHAJ: nefeš, ruah, nešama, haja, jehida.

Šie parcufim vēl neattiecas uz pašu radījumu, tie ir filtri, kas aiztur Augstāko gaismu – bezgalības gaismu, kas ienāk galgaltā. Caur galgaltu gaisma virzās pa šiem parcufim, kuri to filtrē, atkarībā no tā, kādi radījumam ir ekrāni: atbilstoši tiem radījums arī saņems Augstāko gaismu. Tātad Ādama Kadmona pasaule veic cimcum alef, nostādot malhut zem Augstākās gaismas.

Attēls 5.7.3. Gaismas ienākšanas kārtība Ādama Kadmona pasaulē. Skaidrojumi tekstā.

Ādama Kadmona pasaulē gaisma ienāk sekojošā veidā: sākumā caur galgaltu ienāk or nefeš, pēc tam, kad parādās nākamais parcufs AB, tad šī gaisma iziet caur galgaltu un pēc tam ienāk iekš AB. Tādā veidā galgaltā atrodas jau divas gaismas: nefeš un ruah. Pēc tam, kad iziet parcufs SAG, tajā ieiet or nefeš.

Pirmā gaisma, kas ieiet parcufā, vienmēr tiek dēvēta par nefeš.

Pēc tam or ruah virzās lejup uz AB, turpretī galgaltā ienāk gaisma, kas dēvēta or nešama. Pēc tam, kad piedzimst parcufs MA, tajā nolaižas or nefeš, tāpēc ka MA tagad ir izgājis pirmais.

Tad iekš SAG nolaižas or ruah, un iekš AB nolaižas lejup or nešama, turpretī galgaltā ienāk or haja. Tad, kad piedzimst parcufs BON, tajā nolaižas or nefeš, or ruah nonāk lejup iekš MA, nešama – iekš SAG, haja – iekš AB un or jehida ienāk galgaltā.

Tas ir, pilnībā visi pieci parcufim, Ādama Kadmona pasaules Galgalta, AB, SAG, MA, BON, saņēma visu NARANHAJ gaismu. Tādā veidā tie arī sadalījās: Galgaltā ir visi pieci gaismas veidi – NARANHAJ, iekš AB ir četri – NARANH, iekš SAG ir trīs – NARAN, iekš MA atrodas or nefeš, ruah un iekš BON ir tikai or nefeš. Tādā veidā gaisma dalās, izejot caur visiem parcufim. Principā visi parcufim ir it kā filtri, un caur tiem iziet Bezgalības pasaules gaisma. Tāpēc, dabiski, ka or jehida atrodas augšpusē, tālāk virzienā uz leju: haja, nešama, ruah un nefeš apakšdaļā. Tādējādi, jo zemāk parcufs atrodas, jo mazāk gaismas līdz tam nonāk, taču rezultātā visi Ādama Kadmona pasaules parcufim saņem visu NARANHAJ gaismu.

5.8. Tests

1. Gaisma, kas nonāk no Radītāja, tiek dēvēta:

a) – tiešā gaisma;

b) – atstarotā gaisma;

c) – iekšējā gaisma;

d) – apkārtējā gaisma.

2. Parcufa daļa, kas paliek tukša, tiek dēvēta:

a) – toh;

b) – guf;

c) – pe;

d) – sof.

3. Pilnības stāvokli radījums sasniegs, līdzko malhut pielīdzināsies:

a) – ZA;

b) – hohma;

c) – binai;

d) – keter.

 

4. Malhut sevi var izlabot tikai tad, ja iegūst īpašību:

a) – keter;

b) – hohma;

c) – bina;

d) – ZA.

5. No kā ir atkarīgs, kāda gaisma atradīsies parcufā?

a) – no gaismas īpašības;

b) – no ekrāna spēka;

c) – no Radītāja apslēptības pakāpes;

d) – no paša parcufa spēka.

 

Vārdnīca

143 Piecas ekrāna pakāpes – ekrāns (pretošanās spēks egoismam) tiek mērīts attiecībā pret vēlmes spēku (avijut). Ņemot vērā, ka vēlmei ir pieci avijut līmeņi – 0, 1, 2, 3, 4, tad arī ekrāns dalās piecās pakāpēs.

144 Ādams Kadmons (saīsin. AK) – pirmā un visaugstākā no garīgajām pasaulēm (ABeJA), kas radusies pēc CA, saņem gaismu no Bezgalības pasaules, pirmā apslēptība attiecībā pret Augstāko gaismu. Sakne, avots, aizmetnis cilvēka radīšanai mūsu pasaulē.

<<2.kurss-19                 2.kurss-21>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties