SKA mācību materiāli. 2.kurss-17

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-16                 2.kurss-18>>

4.4. SAG parcufa īpatnība

 

Kas notiek iekš SAG? Sākot ar galgaltu, kas nonāca līdz rešimot 4 de-avijut un 4 de-itlabšut līmenim, jebkurā nākamajā parcufā rešimot de-avijut un rešimot de-itlabšut nav vienādi.

Rešimot de-itlabšut ir atmiņas par pagājušo gaismu, kura man bija. Rešimot de-avijut – informācija par ekrānu, kurš man ir dotajā brīdī.

Stadijā rešimot 3/2 rešimo 3 norāda uz to, ka tajā vēl atrodas atmiņas par gaismu hohma. Atmiņas par gaismu hohma ir tieksme uz šo gaismu, tā veido SAG papildu pagaismu.

Lai gan or hasadim120 nonāk līdz avijut 2, taču itlabšut 3 šeit atrodas nedaudz or hohma121. Tad, kad SAG sāk atbrīvoties no sava ekrāna un vēlas pacelties atpakaļ, or hohma izzūd, un paliek tikai or hasadim. Or hasadim pilnībā līdzinās keter, vēlmei atdot, tādējādi šī ir gaisma, kas var atrasties visur, tā ir neierobežota. Vēlme saņemt (1) šeit pārtop vēlmē atdot (2).

Attēls  4.4.1. Parcufim dzimšanas kārtība atkarībā no rešimot.

Kas atrodas ceturtajā stadijā122, tās nobeigumā, tur, kur atrodas vēlme saņemt – jauna radījuma vēlme, kad šis jaunais radījums veic cimcum123? Tur atrodas or hasadim, tāpēc ka cimcum tiek veikts, lai pielīdzinātos Radītājam tajā brīdī, kad radījums nevēlas saņemt. Tādējādi lejā, šajās vēlmēs atrodas or hasadim un nav svarīgi, kāds avijut pie tam ir parcufam: 3 (kā iekš AB) vai 4 (kā Galgaltā). Kāpēc tas nav svarīgi? Tāpēc, ka tie  līdzinās viens otram. Tad, kad gaisma piepilda kli, tā valda tajā pilnībā, tas ir, tādā mērā, ka pati kli nav sajūtama.

Vēlme līdzinās gaismai, tā piepilda to kā dzēriens glāzi. Mums svarīgs pats dzēriens nevis glāze, ar kuru nevaram remdēt slāpes. Tādējādi brīdī, kad rodas līdzība ar gaismu starp parcufu SAG iekš tā nekudot124 un iekš Galgaltas sof125, šie divi parcufi kļūst līdzīgi viens otram. Tie savienojas, jo gan vienā, gan otrā atrodas vienāda gaisma – or hasadim un nav svarīgi, ka vienā ir ekrāna otrās stadijas avijut, bet otrā – ceturtās stadijas.

Attēls 4.4.2. Nolaišanās  zem tabur nekudot de-SAG (rešimo 2/2).

Līdzko parādās parcufs, kas piepildīts ar or hasadim, tas var nolaisties kā nekudot de-SAG126 zem galgaltas tabura un savienoties ar parcufa Galgaltas (malhut) sof. Šie divi parcufi praktiski kļūst kā viens. Tā rezultātā rodas īpašs stāvoklis. Tā malhut daļa, kas pilnībā izolēta un kas bija absolūti neatkarīga, kurā nebija iespējams iekļūt, principā kļūst pieejama caur parcufu, kas dēvēts nekudot de-SAG.

Attēls  4.4.3. Parcufa nekudot de-SAG izplatīšanās no tabur līdz galgaltas sijum.

Turpmāk mūsu attīstības gaitā, viss, ko mēs darām – piepildām malhut caur parcufu nekudot de-SAG līdz tādam stāvoklim, kad patiešām spēsim to pilnībā piepildīt. Šis parcufs ir it kā buferis. Ja pareizi izmantot šo hasadim īpašību127, kas spējīga atrasties kontaktā tikai ar pēdējo parcufa Galgaltas daļu, ar malhut, tad mēs caur to varēsim novest visu radījumu līdz pilnīgam piepildījumam, līdz Radītāja Nodoma realizācijai.

Kas notiek tālāk? Pēc tam, kad šie divi parcufi savstarpēji savienojas, tad uzsāk darbību to avijut, vēlmes. Vēlmes tiem ir dažādas, tās nebija manāmas, kamēr valdīja gaisma līdzko šie parcufi sajaucās viens ar otru. Tad, kad tie savstarpēji  savienojās un sajaucās tā, ka ieguva sevī vienu un to pašu gaismu, tad savienojās arī to līmeņi – 2. un 4. avijut128. Rezultātā to vēlmju daļa parcufā nekudot de-SAG ieguva avijut no malhut de-galgaltas.

Gala rezultātā izveidojas ļoti interesants divu sistēmu savienojums. Viena sistēma – keter, hohma, bina, zeir anpin vai, citiem vārdiem sakot, deviņas pirmās sefirot – tā pamatā ir binas īpašība, kas atrodas iekš nekudot de-SAG. Notiek šo sefirot izplatīšanās no augšienes uz leju, no Radītāja pie radījuma. Cita sistēma – malhut, vēlme saņemt, galgaltas sof, radījums. No galgaltas sof mēs saņemam papildu vēlmi – to, ko radījums vēlas attiecībā pret Radītāju. Rezultātā sanāk, ka vēlme 4, kas pāriet no galgaltas sof uz nekudot de-SAG, savienojoties ar tā vēlmi 2, izveido vienā parcufā divas apbrīnojami atšķirīgas daļas. Viena daļa nāk no Radītāja, bet otra – no radījuma.

 

Attēls 4.4.4. Binas (nekudot de-SAG īpašības) un malhut (galgaltas sof) savienojums zem galgaltas tabura.

Tas viss notiek vienā parcufā. Ko tādā gadījumā darīt? Tagad nepieciešams tikai viens:

Vai arī mēs ņemsim tādu kli, kurā būs viena daļa no Radītāja, bet otra no radījuma un, pieņemsim, ka kādu laiku, neitralizējot radījuma īpašības, strādāsim ar Radītāja īpašībām, vai arī neitralizējam Radītāja īpašības, tādā veidā strādājot ar radījuma īpašībām. Iespējams, spēsim izdarīt tā, lai radījums pārņemtu no Radītāja Viņa īpašības, un, paņemot tās sev, ar tām strādātu? Tādā gadījumā rodas iespēja sastapties divām pretējām, pilnīgi nesavienojamām Universa daļām, ko nespējām pat iedomāties.

Tas notiek, pateicoties binas īpašībām. No vienas puses, kli vēlas līdzināties Radītājam, un bina it kā ir starpnieks. Ja palūkojamies uz keter, hohma, bina, zeir anpin un malhut, tad bina starp tām ir kā starppieturvieta, kā pārejas posms: tā ir kli, radījums, kas, no vienas puses, pielīdzinās Radītājam, taču no otras puses, izveido pabeigtu radījumu – malhut.

Attēls 4.4.5. Keter (0) un hohma (1) stadiju mijiedarbība ar binas (2) stadiju. Atdeves (bina) un saņemšanas (malhut) īpašību savienojums.

Malhut var pieņemt binas īpašības (tāpēc ka tā arī ir radījums), „uzdāvinot” savu lieko, papildu egoismu un tādā veidā daļēji līdzināties Radītājam, taču pēc tam atgriezties pie sevis ar Radītāja īpašībām un sākt darboties jau ar savu papildu egoismu un jaunajām īpašībām, kuras tā pārņēma no Radītāja, no keter. Šajā savienojumā parcufā nekudot de-SAG rodas pilnīgi neparedzama iespēja patiešām izlabot malhut, izveidot tai ekrānu un izdarīt tā, lai tā pielīdzinātos Radītājam.

Pie tam, kad tā Viņam pielīdzināsies, tā nekļūs vienkārši līdzīga keter. Malhut pielīdzināsies tam, kas stāv aiz keter, tāpēc ka tās vēlme – ieņemt keter vietu, nevis vienkārši pielīdzināties tam ar īpašībām. Malhut vēlme ir sasniegt līdzību ar keter līmeni. Šeit rodas pilnīgi jauna iespēja. Mēs ar jums analizēsim, kā no šīs jaunās iespējas, binas un malhut savienojuma, ar binas palīdzību rodas malhut labošanās sistēma. Tā izies vēl daudzus savus iepriekšējās sagatavošanās posmus, līdz patiešām kļūs par labošanās sistēmu, taču jau tagad visādā ziņā tā ir atslēga, kas sniedz iespēju virzīties uz priekšu.

No augšienes šie parcufim aizpildās vienkārši: parcufs keter, hohma, bina, pēc tam dzimst zeir anpin un malhut. Šeit nepieciešams uzsvērt tikai vienu: pieci Ādama Kadmona pasaules parcufim nāk129 virzienā uz ekrānu, kurš paceļas – no tabura uz pe. Tāpat arī SAG: no tabura de-SAG uz pe. Visi šie pieci parcufim nāk saskaņā ar vienu sistēmu, vienu metodiku. Tikai parcufs nekudot de-SAG, kurš nolaižas lejup, saglabā sev pilnīgi īpašu attīstības ceļu. Tas it kā pilnīgi nepiedalās šajās darbībās. Tas ir absolūti jauns veidojums, kas veidojas, lai izlabotu malhut, turpretī parcufim Galgalta, AB, SAG un pēc tam MA (elion)130 un BON (elion)131 darbojas paši par sevi.

Attēls 4.4.6. Punkts (attēlā starp parcufu SAG un MA elion), no kura turpinās tālākais sistēmas attīstības ceļš.

Šiem pieciem parcufim ir jāeksistē, lai papildinātu pirmās deviņas sefirot, izņemot pašu malhut. Malhut kombinējas ar to nekudot de-SAG daļu, kas nolaižas. Pēc tam parādās pasaule Nekudim132, pasaules BeJA133 un dvēseles134. Visa sistēma pastāv tikai ar nolūku, lai piepildītu malhut, to mēs mācīsimies nākamajās nodaļās. Pieci parcufim pastāv, lai uzturētu pirmās deviņas sefirot, kā etaloni, kā Radītāja īpašību demonstrētāji un paudēji attiecībā pret malhut.

4.5. Tests

 

1. Atmiņas par bijušo pasauli, tas ir:

a) – rešimo de-avijut;

b) – rešimo de-itlabšut;

c) – toh;

d) – nekudot.

2. Informācija par ekrānu, ar kuru patlaban esmu apveltīts, ir:

a) – rešimo de-avijut;

b) – sijum;

c) – roš;

d) – gaisma.

3. Kas liek parcufam iztukšoties no gaismas?

a) – iekšējās un ārējās gaismas spiediens;

b) – iekšējā gaisma;

c) – ārēja gaisma;

d) – vienkāršā gaisma.

4. Kāda gaisma atrodas tajā vietā, kur vēlme saņemt veic cimcum?

a) – tukšums;

b) – or hasadim;

c) – or hohma;

d) – vienkāršā gaisma.

5. Kur rodas pilnīgi neparedzama iespēja patiešām izlabot malhut, radīt tai ekrānu?

a) – galgaltā;

b) – AB;

c) – nekudot de-SAG;

d) – roš de-SAG.

 

Vārdnīca

120 Or hasadim – gaisma, kuru radījums vēlas atdot, atgriezt Radītājam. Tā izpaužas kā milzīga bauda no līdzības ar Radītāju, no tā, ka tu atrodies kopā ar Viņu, ka tevī ir tā pati informācija, kāda ir Radītājam. Tu zini Viņa domas, jūtas, tu izproti to, kas ir Viņā, atrodies ar Viņu vienā līmenī.

121 Or hohma – visa gaisma, kas nāk no Radītāja, tas ir, gaisma, kas iekļauj sevī visu, ko vēlas mums dot Radītājs, tiek definēta kā būtība un radījuma dzīve.

122 Ceturtā stadija – pēdējā tilpnes attīstības stadija, kurā rodas jauna vēlme – ne vien piepildīties no Radītāja, bet baudīt Viņu pašu, Viņa stāvokli, Viņa statusu. Šī vēlme izveidojusies tā rezultātā, ka tika sajusta Radītāja būtība (trešajā stadijā).

123 Cimcum (ierobežošanās) – atteikšanās pieņemt gaismu altruistisku apsvērumu dēļ; lēmums slēpt no sevis savu paša būtību, vispār neizmantot savas vēlmes.

124 Nekudot – gaisma, kas nāk no parcufa.

125 Galgaltas SOF – radījuma daļa, kas paliek tukša, tiek dēvēta par sof (beigu daļu), tur radījums veido ierobežojumu gaismas saņemšanai atbilstoša ekrāna trūkuma dēļ. Galgaltas sof ir malhut, kas neko nespēj saņemt.

126 Nekudot de-SAG – starpparcufs, kuram ir bet de-avijut (2) un bet de-itlabšut (2) – (tīrā bina), kurš radies ekrāna pacelšanās augšup un gaismas izraidīšanas uz SAG rezultātā.

127 Hasadim īpašība – gaismas hasadim īpašība, pateicoties kurai, cilvēks sevī attīsta spēju atdot, altruismu.

128 Avijut 2 un 4 – avijut 2 (bet) – vēlme atdot Radītājam (līdzināties Viņam). Avijut 4 (dalet) – vēlme būt kā Radītājs, vēlme nostāties Viņa vietā, nevis baudīt gaismu, kas nāk no Viņa.

129 Nāk = rodas = dzimst ekrāna un Augstākās gaismas mijiedarbības rezultātā.

130 MA (elion) parcufs, kas nonācis pie rešimot 2/1 (pēc parcufa SAG ekrāna pavājināšanās). Šim parcufam ar mums nav nekāda sakara, tas ir, ar esošo radījumu, tas eksistē tikai tam nolūkam, lai papildinātu Ādama Kadmona pasauli līdz pieciem parcufim.

131 BON (elion) – Ādama Kadmona pasaules pēdējais parcufs, kas izveidojies no rešimot 1/0, kas palikuši no MA elion. Tāpat kā arī parcufs MA elion, šis parcufs eksistē tikai tam nolūkam, lai papildinātu Ādama Kadmona pasauli.

132 Nekudim pasaule – īpašs parcufs (pasaule), kas nonācis (iekš SAG de-AK) pie rešimo (ieraksts, atmiņas) 2/1 – par to, ka var izmantot tikai atdeves vēlmes. Tā ir pirmā pasaule, kas izveidota pēc otrās ierobežošanās (CB) principa.

133 BeJA pasaules – Brija, Jecira, Asija pasauļu sistēma, kas radīta no atdeves tilpnēm, kuras atrodas saņemošo tilpņu iekšienē (GE iekš AHAP), sistēma, ar kuras palīdzību dvēseles spējīgas pakāpienu veidā radīt ekrānu, lai pārvērstu egoistiskās īpašības altruistiskajās.

134 Dvēseles – kopīgās Ādama dvēseles daļas (600 tūkstoši). Cilvēka dvēsele sastāv no diviem komponentiem – gaismas un kli, pie tam kli (tilpne) ir dvēseles būtība, turpretī gaisma, kas to piepilda, arī ir Radītāja sagatavotā bauda.

<<2.kurss-16                 2.kurss-18>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties