SKA mācību materiāli. 2.kurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-14                 2.kurss-16>>

4.2. Gaismas ienākšanas kārtība kli iekšienē

Par iepriekšējo stāvokli var piebilst, ka tas dalās daudzās variācijās. Gaisma iekš kli ienāk pakāpeniski. Sākumā ienāk or nefeš101. Pēc tam iekšā tā pārvietojas uz pakāpi zemāk, turpretī augšējā pakāpē ienāk or ruah102. Pēc tam or ruah pārvietojas lejup, or nefeš nolaižas vēl zemāk un parcufā ienāk jauna – or nešama103. Šāda gaismas ienākšanas kārtība saglabājas līdz brīdim, kad parcufā ienāks or jehida104.

Attēls  4.2.1. Gaismas ienākšanas kārtība parcufā.

Gaismas ienākšana kli iekšienē norisinās pakāpeniski, taču ņemot vērā, ka aprēķins tās saņemšanai tiek veikts tikai vienu reizi, tad visu šo gaismu mēs uzskatām it kā tā būtu viena un  dēvējam NARANHAJ (nefeš, ruah, nešama, haja105, jehida). Parcufa galvā (roš) tiek pieņemts tikai viens lēmums: piepildīt visas kelim. Tam, ka gaisma ienāk pakāpeniski, nav nozīmes. Galvenais nolemt, ka pakāpeniski tiek absorbētas piecas devas (porcijas). Sākumā tiek pieņemts lēmums – un tikai pēc tam notiek piepildīšana.

Tad, kad gaisma iziet no kli, no parcufa toh (nekudot), tad tas arī nenotiek uzreiz.

Gaisma, kas izplatās no augšienes lejup (taamim), tāpat tiek dēvēta par keter, tāpēc ka tajā vēl nav nekāda avijuta (vēlmes saņemt lielums, biezums). Šī gaisma vienkārši izplatās kli iekšienē. No paša parcufa puses vēl nav nekādas pretdarbības. Taču pilnībā piepildot kli ar gaismu un kad or makif sāks darboties, parcufs sākumā izrādīs pretdarbību attiecībā uz gaismas atrašanos tajā. Parcufs vēlas izstumt gaismu, redzot, ka neatrodas optimālā stāvoklī. Parcufa pretdarbība gaismai tāpēc arī tiek dēvēta par nekudot (punkti): kas no melnā malhut punkta izstumj šo gaismu. Izstumšana notiek pakāpeniski, avijut stadijās.

Parcufs saņēma gaismu ceturtajā, savā visspēcīgākajā stadijā. Turklāt tas izstumj to no ceturtās avijut stadijas, nevēloties saņemt pašu spēcīgāko gaismas devu. Tādēļ galvā jau vairs netiek izdarīts aprēķins attiecībā uz ceturto daļu. (Arī iekš roš ir malhut.)

Tādā veidā ekrāns pārvietojas uz augšu, uz pe106 un gaisma no malhut aiziet. Pēc tam gaisma aiziet no zeir anpin, no roš, no guf107 un tālāk – pēc tādas pašas shēmas. Pakāpeniski ekrāns galvā samazinās, pakāpeniski no parcufa aiziet arī gaisma. Tātad gaismas iziešana no parcufa notiek četrās stadijās: hohma, bina, zeir anpin, malhut.

Ar ko iekš parcufa roš atšķiras keter, hohma, bina, zeir anpin un malhut no attiecīgajām sefirot iekš toh vai sof, vai arī no tādām pašām gaismas sefirot parcufā? Tās atšķiras ar kli līdzdalības pakāpi gaismas izplatīšanā (vai otrādi, izstumšanā). Vismazākā kli dalība, proti, avijuta dalība darbībā, spiediena izdarīšanā, sajaukumā ar gaismu, tiek novērota tieši parcufa galvā.

Šeit atrodas gaisma, kas tikai teorētiski tiek ņemta vērā: kādas vēlmes man ir un kādā veidā es varu ar tām strādāt? Pēc tam – parcufā – gaisma vienkārši izplatās iekš kli atbilstoši iepriekš pieņemtajam lēmumam. Šeit nav nekādas darbības no kli puses un tāpēc šī izplatīšanās ir it kā pilnīgas atdeves process, līdzīgi gaismas izplatījumam, kas nāk no Radītāja nulles stadijā.

Tad, kad kli sāk sajust sevī gaismu, jūt, ka ir to saņēmusi un uz kli sāk iedarboties malhut, rodas stadijas hohma, bina, zeir anpin, malhut. Pie tam hohma atbilst trešajai stadijai, bina – otrajai, zeir anpin – pirmajai un malhut – nulles stadijai. Tā tiek noteikta malhut līdzdalības pakāpe. Pēc tam gaisma pilnībā aiziet no visām daļām.

Attēls 4.2.2. Gaismas izplatīšanās un izstumšana parcufā, iekšējās(OP) un apkārtējās (OM) gaismas spiediens uz masah, kurš atrodas taburā.

Kādā gadījumā mēs runājam par visām šīm daļām (keter, hohma, bina, zeir anpin un malhut), kuras dzimst ekrāna apgaismības108 brīdī? Tad, kad iet runa par kli īpašībām. Kādā veidā rodas kli? Lietas būtība nav tajā, ka eksistē vēlme un ka tā uzņem sevī vairāk vai mazāk gaismas. Gaismas izplatīšanās procedūra kelim iekšienē paredzēta tam, lai no malhut puses attiecībā pret gaismu rastos dažādas sadursmes. Taču tās rodas tieši iekš nekudot. Tieši gaismas izstumšana no parcufa rada nekudot (punktus), no kuriem pēc tam veidojas līnija vai burts109 ( tiek domāta – vēlme). Nekudot ir vissvarīgākās šī procesa sekas.

Tātad vissvarīgākā informācijas un vispār vissvarīgākā visa procesa daļa ir pakāpeniska, lēna ekrāna pavājināšanās. Būtība nav tajā apstāklī, ka ekrāns pavājinās un izstumj visu gaismu, bet tajā, ka tas notiek kāpniskā veidā.

Laikā, kad malhut izstumj gaismu, tā atrodas ar to tādā mijiedarbībā, ka spiesta no tās atbrīvoties. Šis malhut vājības ieraksts, šī nepieciešamība atbrīvoties no gaismas, kuru tā nav spējīga sevī atstāt, tiek dēvēts par atmiņu (rešimo110), informācijas ierakstu, par burtiem „otiet”. Tas ir galvenais, kas mums paliek.

Pasaules ir filtri gaismas ceļā pie dvēseles. Filtri veidojas tieši pakāpeniskā, pakāpjveida procesā, kad malhut iejaucas gaismā tās izzušanas laikā no parcufa, kad tā nevar atrasties ar to kontaktā un izstumj to no sevis sava vājuma dēļ.

 

Vārdnīca

101 Or nefeš – gaisma, kas tiek saņemta ar ekrāna palīdzību attiecībā uz vismazāko egoismu (avijut 0); minimāla Radītāja klātbūtnes sajušana. Nosaukums „nefeš” norāda, ka šim gaismas veidam nav personīgās kustības.

102 Or ruah (burtiski „gars”) – kustība, pārvietošanās. Atdeves darbība, kuru veic radījums, ņemot vērā izlabotās egoistiskās īpašības (avijut 1). Gaisma, kas ietērpjas iekš kli ZA.

103 Or nešama – dvēsele, gaisma, kas ietērpjas iekš kli bina (avijut 2).

104 Or jehida – gaisma, kas ietērpta sefirā keter. Vislielākā gaisma radījumā (avijut 4).

105 Or haja – („dzīvības gaisma”), sefiras hohma gaisma (avijut 3).

106 Pe (mute) – daļa, kurā notiek Augstākās gaismas mijiedarbība ar ekrānu – malhut de-roš.

107 Guf (ķermenis) – sekas, kas radušās no roš pieņemtā lēmuma attiecībā uz darbību. Sastāv no „toh” (iekšējā daļa, ķermenis) un „sof” (beigu daļa), tas ir, no daļas, kas saņem gaismu un daļas, kurā radījums rada ierobežojumu gaismas saņemšanai.

108 Ekrāna apgaismība – gaismas izstumšana, kas radusies iekšējās (OP) un ārējās (OM) gaismas spiediena rezultātā; pretestības spēka samazināšanās attiecībā uz vēlmi baudīt sevis dēļ.

109 Detalizētāk tas tiek skaidrots sadaļā „Visuma izpēte”.

110 Rešimo – atmiņas, ieraksts par iepriekšējo stāvokli.

<<2.kurss-14                 2.kurss-16>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties