SKA mācību materiāli. 2.kurss-14

(SKA MĀCĪBU KURSI), 02.kurss Komentēt

<<2.kurss-13                 2.kurss-15>>

4. nodarbība

Pasauļu rašanās

 

4.1. Parcufa uzbūve

4.2. Gaismas ienākšanas kārtība kli iekšienē

4.3. Ādama Kadmona pasaule

4.4. SAG parcufa īpatnība

4.5. Tests

 

4.1. Parcufa uzbūve

Parcufs ir dvēsele, garīgais „ķermenis”96, kurš sastāv no galvas (roš), rumpja (toh) un ekstremitāšu daļas (sof).

Pēc tam, kad tiešā gaisma97 (or jašar – OJ) nonāk pie malhut, tā atgrūž šo gaismu, aprēķinot, cik daudz no tās paņemt. Malhut nolemj, ka var saņemt, pieņemsim, tikai 20%. Šāda gaisma tiek dēvēta par iekšējo gaismu (or pnimi – OP). Paliek 80% neaizpildītu kelim un atbilstoši tam, gaisma, kas nav ienākusi, sastāda 80%.

Apkārtējā gaisma98 (or makif – OM) izdara spiedienu uz tukšajām kelim, kuras satur nelielu tiešās gaismas daudzumu. Tiešā gaisma, atrodoties vēlmēs, vājina šīs kelim ar to, ka dod tām baudu. Apkārtējā gaisma it kā saka, – ja to saņemt, tad bauda būs vēl lielāka: salīdzinājumā ar to, kuru saņem sevī, kā arī to, kuru var atdot Radītājam, ar šo vēlmi Viņam pielīdzinoties. Šie divi gaismas veidi izdara spiedienu uz vietu, kas ierobežo papildu gaismas izplatīšanos kelim iekšienē, tas ir, uz ekrānu, kas atrodas taburā99.

Ja pielīdzināt vēlmi tilpnei, tad ekrānu varam iedomāties kā iekšējo aizslietni, kas spēj pārvietoties uz augšu un uz leju. Aizslietnim ir rokturis, un aizslietnis it kā tiek novietots priekšā tilpnei/ vēlmei. Mēs veicam aprēķinu, cik daudz gaismas var ienākt, tveram pie roktura un atbīdām aizslietni līdz aprēķinātajam līmenim. Piepildām vēlmi. Pēc tam, ja kādu iemeslu dēļ izrādīsies neiespējams veikt piepildījumu, tad mēs no jauna pacelsim aizslietni līdz iepriekšējam līmenim vai arī varam to nolaist zemāk. Kas ir šis rokturis, ar kura palīdzību mēs bīdām aizslietni? Šis rokturis ir mūsu aprēķins. Parcufa galvā (roš) vienmēr tiek veikts aprēķins, cik maksimāli mēs varam pielīdzināties gaismai, kas nonāk pie mums.

Pielīdzināšanās gaismai vai līdzināšanās Radītājam ir vienīgais parcufa darbības kritērijs.

Tad, kad uz  ekrānu, kas atrodas taburā, iedarbojas divu veidu gaismas – or pnimi un or makif (tiešā un apkārtējā) – šis ekrāns nevar atrasties iepriekšējā vietā, jo atrodoties tādā statiskā stāvoklī, tas nekad nesasniegs simtprocentīgu līdzību. Ja ekrāns paliks vienā vietā, tas turpmāk nespēs saņemt iekšienē, jo tā būs attālināšanās, pretstats Radītājam. Vienīgā iespēja, kas tam atliek – atgriezties sākuma stāvoklī, kurā tas atradās līdz gaismas saņemšanai. Šis process tiek dēvēts –  apgaismība, ekrāna pacelšanās augšup.

Attēls 4.1.1. Parcufa  uzbūve.

Apskatīsim, kā šis process norisinās tālāk. Or pnimi – gaisma, kas izplatās parcufā no augšienes uz leju. Or makif – 80% gaismas, kas paliek ārpusē. Or jašar – gaisma, kas nonāk pie parcufa, or hozer100 (OH) – gaisma, kas tiek atstarota no parcufa.

Or pnimi, kas izplatās no augšienes uz leju, tiek dēvēta „taamim”, no vārda taam – garša. Gaisma, kas iziet no parcufa, tiek dēvēta „nekudot”, no vārda nekuda – punkts, tāpēc ka malhut ir melnais punkts, kurš tad arī ir ierobežojošais iemesls gaismas ienākšanai iekš kli. Malhut nav spējīga saņemt vairāk, tātad iemesls, kādēļ gaisma izzūd, ir punkts – malhut (no šejienes – nekudat malhut, daudzsk. – nekudot).

Vārdnīca

96 Ķermenis – par ķermeni kabalā tiek dēvēta vēlme (vēlmes), kas ar ekrāna palīdzību sadalīta uz roš (galva – daļa, kas pieņem lēmumu), toh (rumpis – iekšējā daļa, piepildīta ar gaismu) un sof (nobeigums – nepiepildītā, tukšā daļa). Tādā veidā veidojas garīgais ķermenis, garīgi dzīvs objekts.

97 Tiešā gaisma (or jašar, OJ) – gaisma, kas izplatās no Bezgalības līdz radījumiem; Radītāja vēlme sniegt baudu radījumiem.

98 Apkārtējā gaisma (or makif, OM) – gaisma, kas paredzēta, lai ietērptos pakāpē. Taču šī gaisma pagaidām nespēj ienākt pakāpē dēļ zināmas pretestības tajā, tas ir, šī gaisma atrodas ārpus kli, taču ar savu spiedienu uz kli liek tai mainīties, attīrīties.

99 Tabur – līnija, kas ierobežo gaismas saņemšanu iekš guf (ķermenis), veido sadalījumu starp toh (kli iekšējā daļa, piepildīta ar gaismu) un sof (beigu daļa, nepiepildīta, ķermeņa tukšā daļa).

100 Or hozer (atstarotā gaisma) – „or” – gaisma, bauda, „hozer” – atgriezeniskā, tas ir, atstarotā gaisma ir vēlme sniegt baudu Radītājam tāpat kā Viņš atdod man.

<<2.kurss-13                 2.kurss-15>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties