SKA mācību materiāli. 1.kurss-1

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Komentēt

1.kurss-2>>

1.KURSS

Kabalas zinātnes būtība

Pirmais un galvenais pamatkurss, kurš atklāj kabalas zinātnes pamatlikumus un jēdzienus. Šeit tiek skaidri definēta kabalas zinātne un atklāts tās mērķis, tiek apskatīti dabas likumu izzināšanas ceļi un to ietekme uz cilvēku. Liela uzmanība tiek pievērsta kabalas terminiem un jēdzieniem – īpašai valodai, kas izveidota mums nesajūtamās augstākās pasaules aprakstīšanai. Šajā valodā tika uzrakstītas kabalas grāmatas, un vairāku tūkstošu gadu garumā no skolotāja skolniekam tika nodotas kabalas zināšanas.

Saturs

Priekšvārds

1. nodarbība. Kabalas zinātnes priekšmets

1.1. Ievads

1.2. Kabalas zinātnes priekšmets

1.3. Vispārējais un speciālais likums

1.4. Tests

2. nodarbība. Augstākā mērķa sasniegšanas ceļi

2.1. Pirmcēloņa izpausmes daudzveidīgais raksturs

2.2. Divi ceļi: no augšienes lejup un no lejas augšup

2.3. Jautājumi un atbildes

2.4. Tests

3. nodarbība. Kabala apraksta tikai reālo īstenību

3.1. Abstraktie nosaukumi

3.2. Kabalas zinātnes realitāte

3.3. Jautājumi un atbildes

3.4. Tests

4. nodarbība. Saknes un zara likums

4.1. Augstākās izzināšanas izteiksmes grūtības

4.2. Saknes un zara likums pasaulēs

4.3. Tests

5. nodarbība. Kabalas valoda – zaru valoda

5.1. Kabalistu valoda – zaru valoda

5.2. Zināšanu nodošana no skolotāja skolniekam

5.3. „Pasaulīgie” nosaukumi kabalā

5.4. Tests

Papildmateriāls

Ko nozīmē „izzināšana”

Terminoloģija un burtu nozīme

Melnie burti uz baltās gaismas fona

Kā saistīt garīgo ar materiālo

Nobeigums

Vārdnīca

Priekšvārds

Lai kabalu varētu apgūt kā visu zinātņu avotu, mums pietiekamā apjomā jānoskaidro šīs zinātnes būtība. Tā ir neparasti dziļa. Mēs ceram, ka dotās tēmas ietvaros mums ir izdevies formulēt kabalas zinātnes galvenās tēzes saprotamā formā un izveidot par to studentam patiesu priekšstatu, kas pasargās viņu no kļūdām tālākajā mācību procesā.

Kā zināms, studējot jebkuru zinātni, būtiski ir radīt pareizu priekšstatu par trijām lietām: šīs zinātnes priekšmetu; specifisko, tikai tai raksturīgo metodi un terminu aparātu, kas tiek izmantots šīs zinātnes priekšmeta studēšanā.

Šīs tēmas pamatā ir izcilā 20. gs. kabalista Bāla Sulama raksts „Kabalas zinātnes būtība”. Tēma apstrādāta ar Jehudas Ašlaga vārdā nosauktā Kabalas pētniecības institūta pasniedzēju palīdzību, pamatojoties uz Dr. Mihaela Laitmana lekciju materiāliem

1.kurss-2>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties