SKA mācību materiāli. 15.kurss-19

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Komentēt

<<15.kurss-18          15.kurss-20>>

8.3. Četrburtu vārda iekšējā jēga

Četras stadijas, kuras ir vēlmē, ir četru burtu AVAJa iekšēja jēga, un tās ir KaHaBTum (keter, hohma, bina, tiferet un malhut).

31) Un, lūk, 4 burtu četrburtu vārda iekšējā jēga. Burta jud galiņš nozīmē Bezgalību vai darbojošos spēku, kas atrodas radīšanas nodomā: „lai sniegtu baudu Viņa radījumiem”’. Un tas ir kli keter. Jud ir hohma vai stadija 1, kas ir spēks iekš darbojošā, kas acumirklī iekļauts Bezgalības izplatīšanās gaismā. Pirmā hei nozīmē binu vai stadiju 2, tas ir, šī spēka iziešanas etapu darbības stadijā. Citiem vārdiem, tā ir gaisma, kas ieguvusi lielāku avijuthohmai. Vav ir zeir anpin vai HaGaT NeHI, tas ir, hasadim gaismas izplatīšanās, kas iznāca ārā ar binas palīdzību, un tā ir stadija 3 vai patenciāls darbības izpausmei. Apakšējā hei iekš AVAJa nozīmē malhut, tas ir, stadiju 4 – darbības izpausmes stadiju pabeidzot saņemšanas kli – vēlmi saņemt, kura beidzas tikai šajā ceturtajā stadijā, ne agrāk.

No sacītā saproti, ka vienkārši tev nav gaismas ne augstākajās, ne zemākajās pasaulēs, kur šī gaisma būtu izveidota četrburtu vārda kārtībā, kas nozīmē četras augstāk norādītās stadijas, jo bez tā netiek noteikta vēlme saņemt, kurai jāatrodas jebkurā vietā, jo šī vēlme ir gaismas vieta un lielums.

TEKSTA KOMENTĀRS

8.3. Četrburtu vārda iekšējā jēga

Četras stadijas, kuras ir vēlmē, ir četru burtu AVAJa iekšēja jēga, un tās ir KaHaBTum (keter, hohma, bina, tiferet un malhut).

31) Un, lūk, 4 burtu četrburtu vārda iekšējā jēga. Burta jud galiņš nozīmē Bezgalību vai darbojošos spēku, kas atrodas radīšanas nodomā: „lai sniegtu baudu Viņa radījumiem”’. Un tas ir kli keter. Jud ir hohma vai stadija 1, kas spēks iekš darbojošā, kas acumirklī iekļauts Bezgalības izplatīšanās gaismā. Pirmā hei nozīmē binu vai stadiju 2, tas ir, šī spēka iziešanas etapu darbības stadijā. Citiem vārdiem, tā ir gaisma, kas ieguvusi lielāku avijuthohmai. Vav ir zeir anpin vai HaGaT NeHI, tas ir, hasadim gaismas izplatīšanās, kas iznāca ārā ar binas palīdzību, un tā ir stadija 3 vai patenciāls darbības izpausmei. Apakšējā hei iekš AVAJa nozīmē malhut, tas ir, stadiju 4 – darbības izpausmes stadiju pabeidzot saņemšanas kli – vēlmi saņemt, kura beidzas tikai šajā ceturtajā stadijā, ne agrāk.

No sacītā saproti, ka vienkārši tev nav gaismas ne augstākajās, ne zemākajās pasaulēs, kur šī gaisma būtu izveidota četrburtu vārda kārtībā, kas nozīmē četras augstāk norādītās stadijas, jo bez tā netiek noteikta vēlme saņemt, kurai jāatrodas jebkurā vietā, jo šī vēlme ir gaismas vieta un lielums.

 

8.4. Apslēpto spēku attēlojums

Vārda AVAJa burti jud un vav ir tievi, tādēļ ka tie ir tikai spēka stadijas.

32) Taču var rasties jautājums: jo jud norāda uz hohma, bet hei – uz binu, turklāt visa gaismas būtība, kura ietverta tikai iekš desmit sefirot, atrodas sefirā hohma, bet bina, zeir anpin un malhut ir tikai ietērpi attiecībā pret hohma – tādā gadījumā hohmai būtu jāpaņem sev vislielākais burts četrburtu vārdā?

Tomēr lieta ir tajā apstāklī, ka četrburtu vārda burti neparāda un nedod mājienu uz gaismas lielumu vai daudzumu iekš desmit sefirot, bet parāda kli reaģēšanas pakāpes. Tādā veidā baltā krāsa uz Toras pergamenta norāda uz gaismu, bet melnā krāsa, tas ir, Toras burti, norāda uz kelim kvalitāti.

Tādēļ keter, būdams priekš kli tikai stadija šoreš de – šoreš (burtiski – saknes sakne), tiek apzīmēts tikai ar burta jud galiņu. Hohma ir spēks līdz tās izpausmei darbībā, tādēļ tā tiek apzīmēta ar vismazāko no burtiem, proti, tieši jud. Turpretī bina, kurā iznāca un izpaudās šis spēks darbībā, tiek apzīmēta ar plato hei burtu. Zeir anpin, būdams nekas cits kā spēks darbības izpausmei, apzīmēts ar garo un tievo burtu – vav. Šis tievums norāda, ka pagaidām vēl kli realitāte ir apslēpta tās apslēptajā spēkā. Turpretī līnijas iegarenums parāda, ka tās izplatīšanās beigās, pateicoties tai, atklājas pabeigta un pilnīga kli, jo hohma nav vēl paguvusi ar savu izplatīšanos atklāt pilnīgu kli, tādēļ ka bina vēl nav pilnīga kli šī vārda pilnajā nozīmē, bet tikai kli izveidošanās etaps. Un tāpēc jud „kājiņa” ir īsa, lai parādītu, ka šī līnija pagaidām vēl ir īsa, jo tā vēl nav atklājusi, pateicoties tajā apslēptajam spēkam un savas izplatīšanās rezultātā, pabeigtas kli stāvokli. Un malhut arī tiek apzīmēta ar burtu hei, tāpat kā sefira bina – ar platu burtu, kas atklājas formas pilnīgumā.

Un lai tevi nemulsina, ka gan binai, gan arī malhut ir vienādi burti. Tieši tādēļ, ka labošanās pasaulē viņas patiešām ir līdzīgas viena ar otru un aizdod savas kelim viena otrai, kā rakstīts „un viņas ies divatā”. Un to noskaidrosim tālāk.

TEKSTA KOMENTĀRS

8.4. Apslēpto spēku attēlojums

Vārda AVAJa burti jud un vav ir tievi, tādēļ ka tie ir tikai spēka stadijas.

32) Taču var rasties jautājums: jo jud norāda uz hohma, bet hei – uz binu, turklāt visa gaismas būtība, kura ietverta tikai iekš desmit sefirot, atrodas sefirā hohma, bet bina, zeir anpin un malhut ir tikai ietērpi attiecībā pret hohma – tādā gadījumā hohmai būtu jāpaņem sev vislielākais burts četrburtu vārdā?

Tomēr lieta ir tajā apstāklī, ka četrburtu vārda burti neparāda un nedod mājienu uz gaismas lielumu vai daudzumu iekš desmit sefirot, bet parāda kli reaģēšanas pakāpes. Tādā veidā baltā krāsa uz Toras pergamenta norāda uz gaismu, bet melnā krāsa, tas ir, Toras burti, norāda uz kelim kvalitāti.

Tādēļ keter, būdams priekš kli tikai stadija šoreš de – šoreš (burtiski – saknes sakne), tiek apzīmēts tikai ar burta jud galiņu. Hohma ir spēks līdz tās izpausmei darbībā, tādēļ tā tiek apzīmēta ar vismazāko no burtiem, proti, tieši jud. Turpretī bina, kurā iznāca un izpaudās šis spēks darbībā, tiek apzīmēta ar plato hei burtu. Zeir anpin, būdams nekas cits kā spēks darbības izpausmei, apzīmēts ar garo un tievo burtu – vav. Šis tievums norāda, ka pagaidām vēl kli realitāte ir apslēpta tās apslēptajā spēkā. Turpretī līnijas iegarenums parāda, ka tās izplatīšanās beigās, pateicoties tai, atkājas pabeigta un pilnīga kli, jo hohma nav vēl paguvusi ar savu izplatīšanos atklāt pilnīgu kli, tādēļ ka bina vēl nav pilnīga kli šī vārda pilnajā nozīmē, bet tikai kli izveidošanās etaps. Un tāpēc jud „kājiņa” ir īsa, lai parādītu, ka šī līnija pagaidām vēl ir īsa, jo tā vēl nav atklājusi, pateicoties tajā apslēptajam spēkam un savas izplatīšanās rezultātā, pabeigtas kli stāvokli. Un malhut arī tiek apzīmēta ar burtu hei tāpat kā sefira bina – ar platu burtu, kas atklājas formas pilnīgumā.

Un lai tevi nemulsina, ka gan binai, gan arī malhut ir vienādi burti. Tieši tādēļ, ka labošanās pasaulē viņas patiešām ir līdzīgas viena ar otru un aizdod savas kelim viena otrai, kā rakstīts „un viņas ies divatā”. Un to noskaidrosim tālāk.

<<15.kurss-18          15.kurss-20>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties