SKA mācību materiāli. 15.kurss-1

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Komentēt

15.kurss-2>>

15. kurss

Iekšējā apcere

Grāmata „Desmit Sefirot Mācība” sastāv no 16 daļām, no kurām vairākas ietver nodaļu „Iekšējā apcere”. Šajā nodaļā tiek aprakstīta notikumu cēloņu un seku attīstība, tāpat ietverts daudz papildinājumu. Īpaši svarīga ir grāmatas pirmās daļas nodaļa „Iekšējā apcere”, jo tā sniedz vispārējās realitātes ainas sapratni un iedzīvina cilvēkā pareizas attieksmes fundamentu pret visu Universu.

Kursa „Iekšējā apcere” teksts ir izstrādāts sekojošā veidā: virsraksti un Bāla Sulama komentārs – taisnajā treknrakstā; šī kursa katra paragrāfa beigās ir norāde uz Mihaela Laitmana komentāru, kas atklāj pirmavota teksta iekšējo jēgu.

 

Saturs

 

Ievads

 

1. nodarbība

1.1. Bezgalība ietver visu realitāti

1.2. Augstākās iedarbības uztvere

1.3. Dvēsele – daļa no Radītāja

1.4. Dalījums garīgajā – ar formas atšķirības spēku

1.5. Vai Bezgalībā pastāv formas atšķirība?

1.6. Šīs pasaules pastāvēšanas nepieciešamība

1.7. Dzīves laikā esošā darba un mūžīgās baudas nesamērojamība

1.8. Visa realitāte – tikai vienīga doma

1.9. Kā no absolūtā Darbojošā spēka radās nepilnīga darbība

 

2. nodarbība

2.1. Sākumpunkts un mērķis

2.2. Vēlmes dot nenovēršamās sekas

2.3. Gaismas izplatīšanās iemesls no Acmuto

2.4. Vienotības stāvoklis

2.5. Vēlme izdaiļoties

 

3. nodarbība

3.1. Dvēseles atdalīšanās

 

4. nodarbība

4.1. Atstarotā gaisma kļūst par saņemošo kli

4.2. „Grēcinieki” un „taisnie”

4.3. Piepildošais ar gaismu un radošais tumsu

4.4. Baudas un ciešanu avots

4.5. Iespēja sasniegt pilnību

4.6. Baudas noslēpums

 

5. nodarbība

5.1. Visa pastāvošā attīstības likums

5.2. Bezgalīgas pilnības apzināšanās

 

6. nodarbība

6.1. Vēlmes baudīt izpausmes process

6.2. Vēlme, kuru nav radījis Radītājs

6.3. Kas mums jāsaņem labošanās beigās

 

7. nodarbība

7.1. Pilnīga gaismas aiziešana no ierobežojušās malhut

7.2. Gaismas saņemšanas atjaunošanās no pirmajām trim stadijām

 

8. nodarbība

8.1. Divi gaismas veidi

8.2. Gaismas izplatīšanās nepieciešamība četrās stadijās

8.3. Četrburtu vārda iekšējā jēga

8.4. Apslēpto spēku attēlojums

 

9. nodarbība

9.1. Garīgā kustība

9.2. Garīgais laiks

 

10. nodarbība

10.1. Matērija, kas attiecas uz radījumu

10.2. Jebkuras būtības izzināšanas subjektivitāte

 

15.kurss-2>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties