SKA mācību materiāli. 14.kurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI), 14.kurss Komentēt

<<14.kurss-14                 14.kurss-16>>

7.nodarbība

Līnija savieno radījumu ar Radītāju. Caur līniju gaisma izplatās pasaulēs.
Visas pasaules rodas telpas ierobežojuma vietā.

7.1.Termini: „līnijas virsotne”, „pieskaras”, „apakšā”

7.2.Ko nozīmē: „radīja un izveidoja”

Līnijas sākums pieskaras Bezgalībai, bet ne līnijas nobeigums

2) (5) Līnijas virsotne nāk tieši no Bezgalības (6) un pieskaras tai, taču šīs līnijas nobeigums (7) ir apakšā, tās beigās, nepieskaras Bezgalības gaismai.

TEKSTA KOMENTĀRS

7.nodarbība: Līnija savieno radījumu ar Radītāju. Caur līniju gaisma izplatās pasaulēs. Visas pasaules rodas telpas ierobežojuma vietā.

Līnijas sākums pieskaras Bezgalībai, bet ne līnijas nobeigums

2) (5) Līnijas virsotne nāk tieši no Bezgalības (6) un pieskaras tai, taču šīs līnijas nobeigums (7) ir apakšā, tās beigās, nepieskaras Bezgalības gaismai.

 

7.1.Termini: „līnijas virsotne”, „pieskaras”, „apakšā”

Or pnimi

(5) Tas ir, pirmā stadija no četrām, kā jau to noskaidrojām iepriekšējā punktā.

(6) Tāpēc, ka pirmā stadija, kas ir virsotne, ir vistuvāk Bezgalībai, tas ir, Radītājam un tādēļ tiek uzskatīts, ka tā it kā pieskaras Viņam, jo atšķirība pirmās stadijas formas mainīšanā nav tik manāma, lai atdalītu to no Radītāja.

(7) Apakšā, tās beigās – norāda uz ceturto stadiju, kas atrodas tālāk par visām un zemāk par visām (sk. 2.nod., 4.p.), un nesaņem tagad augstāko gaismu un rezultātā nepieskaras Bezgalības gaismai, bet atdalīta no tās.

 

TEKSTA KOMENTĀRS

7.1. Termini: „līnijas virsotne”, „pieskaras”, „apakšā”

(5) Līnijas virsotne nāk tieši no Bezgalības

Or pnimi

(5) Tas ir, pirmā stadija no četrām, kā jau to noskaidrojām iepriekšējā punktā.

Līnijas sākumpunktā ienāk Bezgalības apkārtējā gaisma (or sovev), bet līnijas nobeigums neattiecas uz Bezgalību, tas atrodas citā vietā. Garīgajā pasaulē nav shematisku zīmējumu, tāpēc Bāls Sulams skaidro, kāda ir šīs līnijas īpatnība. No vienas puses, tā atrodas Bezgalībā, no otras puses, tā atrodas vietā, kas pretēja Bezgalībai. Un šī gaismas izplatīšanās līnija ir tāda, ka tā savieno divas absolūti pretējas īpašības, Radītāju un radījumu, un starp viņiem gaismas stars – līnija absolūti tukšā telpā, šī līnija savieno radījumu ar Radītāju.

Līnijas virsotne nāk tieši no Bezgalības (6) un pieskaras tai.

(6) Tāpēc, ka pirmā stadija, kas ir virsotne, ir vistuvāk Bezgalībai, tas ir, Radītājam un tādēļ tiek uzskatīts, ka tā it kā pieskaras Viņam, jo atšķirība pirmās stadijas formas mainīšanā nav tik manāma, lai atdalītu to no Radītāja.

(6) Tāpēc, ka pirmā stadija, kas ir virsotne, ir vistuvāk Bezgalībai, tas ir, Radītājam un tādēļ tiek uzskatīts, ka tā it kā pieskaras Viņam (tas ir, Radītājam), jo atšķirība pirmās stadijas formas mainīšanā (līnijas sākumā no augšas) nav tik manāma, lai atdalītu to no Radītāja.

Tas ir, līnija – tā jau ir gaisma kli iekšienē. Taču tas ir tikai kli sākums. Visaugstākā kli atrodas līnijas sākumā, un tādēļ šī daļa vēl var saskarties ar gaismu, jo tām ir līdzīgas īpašības – lūk, ko viņš vēlas sacīt.

Līnijas virsotne ir vistuvāk Bezgalībai. Tuvāka, protams, jo tām ir līdzīgas īpašības un tādēļ tiek uzskatīts, ka tā it kā pieskaras Viņam, – bet tomēr atšķiras no Viņa, jo pieskaras, nevis saplūst jo atšķirība pirmās stadijas formas mainīšanā (pirmās stadijas īpašību atšķirība) nav tik manāma, lai atdalītu to no Radītāja.

…Taču šīs līnijas nobeigums (7) ir apakšā, tās beigās, nepieskaras Bezgalības gaismai.

Or pnimi

(7) Apakšā, tās beigās – norāda uz ceturto stadiju, kas atrodas tālāk par visām un zemāk par visām (sk. 2.nod., 4.p.), un nesaņem tagad augstāko gaismu un rezultātā nepieskaras Bezgalības gaismai, bet atdalīta no tās.

Ceturtā stadija ir pretēja Bezgalībai, tā nesaņem augstāko gaismu, nepieskaras augstākai gaismai, atdalīta no tās. Un tādēļ tā tiek uzskatīta par atrodošos vistālāk no pārējām stadijām un viszemāk no visām pārējām stadijām. Bāls Sulams šeit attēlo ģeometriskas atbilstības garīgajiem raksturojumiem. Turpretī garīgie raksturojumi ir tikai salīdzinājumā ar Radītāja īpašībām: „tuvāk – tālāk” nozīmē „līdzībā ar Radītāju vai nē”.

Caur šo līniju Bezgalības gaisma izplatās pasaulēs

3) Un caur šo līniju pievelkas un izplatās Bezgalības gaisma uz leju.

3) Un caur šo līniju, pa šo tieviņo caurulīti, pievelkas un izplatās Bezgalības gaisma uz leju. Tas arī jāraksturo, un tas nozīmē – Bezgalības gaisma nonāk lejup no augšas uz leju.

Visas pasaules atrodas telpas ierobežojuma vietā

4) Un tās telpas vietā (8) radīja un izveidoja visas šīs pasaules.

<<14.kurss-14                 14.kurss-16>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties