SKA mācību materiāli. 11.kurss-7

(SKA MĀCĪBU KURSI), 11.kurss Komentēt

<<11.kurss-6                 11.kurss-8>>

 

3.6. Sākotnējo datu kopējā forma neizzūd

No augstāk sacītā ir saprotams, cik svarīga ir audzināšana, jo zināšanas, kuras tiek ieaudzinātas mūsdienu paaudzē, nākamajā paaudzē izpaudīsies iedzimtu īpašību veidā. Tie ir iekšējie impulsi, no kuriem cilvēki nespēs atbrīvoties, tie atradīsies viņos pat brīvā no ārējās formas veidā, reāli eksistējot un neļaujot sevi mainīt. Vadoties no tā, var secināt, ka pastāv iespēja apzinātā, mērķtiecīgā formā ietekmēt nākamās paaudzes sākotnējo dabu atkarībā no mūsdienu paaudzes audzināšanas metodes. Tas iedarbojas līdz tādai pakāpei, ka mūsdienu paaudzē var ieaudzināt vērtības un tieksmes, kuras tai vispār ir bezmaz pretdabiskas, kuras nākamajā pārdzimšanā izpaudīsies kā iedzimtas, reāli „strādājošas”. Cilvēks, nespējot rast citu izeju, būs spiests ar tām rēķināties, jo tās vienkārši sāks pieprasīt piepildījumu, uzmanību, realizāciju.

Audzināšanas metode, kas ir cilvēka rīcībā, pēc būtības ir visiedarbīgākais līdzeklis pasaules attīstības procesā. Nepieciešams tikai zināt, ko tieši mēs vēlētos pievienot nākamās paaudzes pamatam un kādā ārējā formā tas cilvēkā izpaudīsies viņa instinktu, vienkāršu iedzimto noslieksmju veidā.

Mēs paši neko neveidojam, taču ar audzināšanas palīdzību pievienojam papildu faktorus, kuri paātrina attīstību. Turklāt ne mazums ir atkarīgs no procesa, kurā cilvēks apzinās katru savu stāvokli: cik ātri vienā stāvoklī viņš atklāj ļaunuma izpausmi, bet citā saskata labestību. Tas viss atkarīgs no uztveres ātruma un analīzes naskuma, no tajos esošā labuma novērtējuma.

Atrodoties vienlīdzīgos apstākļos, cilvēki viens no otra atšķiras ar lielākām vai mazākām vēlmēm, tieksmēm izzināt patiesību, uzzināt savas eksistences mērķi. Lūk, šīs vēlmes un apziņu mēs varam ar audzināšanas palīdzību  ieaudzināt cilvēkā šajā viņa dzīves periodā, lai, piedzimstot nākamajā paaudzē, viņš jau iegūtu nepieciešamās īpašības un spētu uzdot sev jautājumu par eksistences mērķi, tāpat arī šajā virzienā kaut ko darīt.

 

3.7. Personiskās brīvības aizsardzības nepieciešamība

Mums ir daudz vēsturisku piemēru, kas liecina par vienas tautas tieksmi pakļaut citu tautu, uzspiežot tai savu kultūru un tradīcijas, taču no tā negūst lielus panākumus. Dabā sākotnēji ir ieprogrammēts, ka katram rešimo, katrai īpašībai jāsasniedz pilnīga labošanās. Tāpēc, ja kāds apspiež citu, atņemot iespēju pareizi, brīvi attīstīties garīgajā izaugsmē, tad rezultātā saņem atbildes triecienu un pats cieš. Vardarbība ir pretrunā Universa pamatam un tāpēc tāda pieeja nekad negūst panākumus. Visuma Augstākais likums ir pret garīgo vardarbību attiecībā uz personību, pretējā gadījumā neviens nespēs sasniegt beigu labošanos. Ja kaut viens cilvēks pasaulē nespēs sasniegt labošanos pēc paša gribas, sekojot tieši viņa paša izvēlētajam ceļam, tad arī visa cilvēce nespēs apvienoties kopā vienotā, absolūtā organismā.

 

Saskaņā ar likumu, kas valda pār visu Universu, tāpat arī pār jebkuru personību, agri vai vēlu jebkura vardarbība tiks noraidīta un attīstība nonāks uz brīva ceļa.

Sakarā ar to Bāls Sulams saka, ka postījumi vairosies, ja vardarbība attiecībā uz personību turpināsies.

 

 

3.8. Tests

1. Kas ir saprāta pareiza izmantošana?

a) – attālināšanās no ciešanām un tieksme sasniegt baudu;

b) – attālināšanās no sliktā un tieksme uz labo saskaņā ar mērķi;

c) – vēlmju ierobežojums ar saprāta palīdzību;

d) – sabiedrības izmantošana.

2. Kāds ir sākotnējais gribas brīvības īstenošanas nosacījums?

a) – Radītāja apslēptība no cilvēka;

b) – Radītāja atklāsme cilvēkam;

c) – paša cilvēka vēlmju ierobežojums;

d) – gribas brīvība nepastāv.

3. Ko mums dod saskarsmes vide?

a) – savas dabas ļaunuma apzināšanos;

b) – labestības apzināšanos;

c) – pareizas domas;

d) – maina mūsu īpašības.

4. Papildiniet teikumu: Mūsu gribas brīvības realizācija izpaužas…

a) – ja atbrīvojamies no egoistiskās vides ietekmes un atklājam sevī atdeves īpašību;

b) – dabas likumu apzināšanā;

c) – savu īpašību mainīšanā;

d) – savu vēlmju ierobežošanā.

5. Pastāv pamats, taču kādā veidā rodas vēl trīs pārējie faktori?

a) – vēlmes saņemt attīstības rezultātā;

b) – tiešās gaismas izplatīšanās četrās stadijās rezultātā;

c) – Ādama Rišona sistēmas šķelšanās rezultātā;

d) – visas atbildes pareizas.

<<11.kurss-6                 11.kurss-8>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties