SKA mācību materiāli. 10.kurss-13

(SKA MĀCĪBU KURSI), 10.kurss Komentēt

<<10.kurss-12

 

3.9. Noslēgums

Mēs, radījumi, esam nākuši no pilnības stāvokļa kelim šķelšanās rezultātā. Viss, kas eksistē absolūtajā augstākajā stāvoklī, izpaužas mūsos kā šī stāvokļa trūkums. Tas mudina mūs patstāvīgi atgriezties pie iepriekš pārdzīvotās pilnības.

Tam ir daudz pierādījumu un tas ietver sevī dziļu gudrību, kas dēvēta pardvēseļu pārdzimšanas noslēpumu”, ko nav iespējams šeit izskaidrot.

Pētījums, kuru veica Bāls Sulams, tiek pamatots ar pierādījumiem, taču viņš nevēlas minēt argumentus par labu tam, ka dvēseļu pārdzimšanas patiešām pastāv. Šobrīd tas mums nav pārāk svarīgi. Turklāt bez šiem pierādījumiem cilvēce tāpat pakāpeniski atklāj šāda veida parādību esību.

Taču nepieciešams atzīmēt, ka dvēseļu pārdzimšanas noslēpums tāpat arī izplatās uz vissīkākajām, realitātē sajūtamām daļiņām, no kurām katra mēro savu mūžīgās dzīves ceļu.

Par cik nedzīvā, augu un dzīvnieciskā līmeņa pārstāvji iekļauti cilvēkā un atrodas vienotā garīgā sistēmā, katrai parādībai, kas attiecas uz Ādama Rišona sistēmu, ir atveidojums šajā pasaulē, un tās visas iziet pārdzimšanas. Vēlreiz pasvītrosim, ka, runājot par pārdzimšanām, ar to netiek domāti mūsu ķermeņi. Mēs runājam par to, ka līdzās dvēselei, kura nonāk lejup nulles līmenī, atrodas vēlme, kurā cilvēks dzīvo un ar kuru sevi identificē.

Atrodoties šajā pasaulē, mēs sevi identificējam ar savu ķermeni. Vēlāk mēs atklājam, ka eksistē punkts sirdī, taču sākotnēji sevi identificējam ar ķermeni un miesisko baudu, ko līdz ar to arī sasniedzam. Taču tikko sāku sevi identificēt ar punktu sirdī, ar vēlmi pielīdzināties Radītājam, ķermenis un tam viss apkārt esošais pakāpeniski man zaudē jebkādu jēgu. Atbilstoši dvēseles attīstībai ķermeņa problēmas izzūd un vairs nešķiet man svarīgas.

Par punktu sirdī tiek dēvēta dievišķā daļa, kura man dota no augšienes. Tā ir mana daļa, kas Ādama Rišona sistēmā atrodas manas atsevišķās dvēseles veidā, kas tāpat kā bioloģiskā ķermeņa šūna ir savienota ar visām pārējām dvēselēm savstarpējā atdeves un saņemšanas procesā. Šajā stāvoklī es jūtu Radītāja klātbūtni un savu līdzību Viņam. Mūsu pasaules stāvoklī manī ir tikai šīs vēlmes sākotnējais punkts.

Identificēt sevi ar punktu sirdī nozīmē pieņemt to ceļu, kurš šim punktam ir jāiziet. Šis ceļš ietver sevī 5 pasaules, katra no tām dalās 5 parcufim, kas sastāv no 5 sefirot – kopā ir 125 pakāpes.

 

Identificējot sevi ar punktu sirdī, es uzdodu sev jautājumu par dzīves jēgu, šis jautājums nāk no dvēseles, tas ir, no vēlmes pielīdzināties Augstākajam spēkam, absolūtai atdeves īpašībai vai Radītājam. Ķermenim, vēlmei saņemt, ir saprotams, kādēļ tas dzīvo, tāpēc tas nejautās.

Ķermenim ir nepieciešamas miesiskās baudas: barība, sekss, ģimene. Tas tāpat vēlas naudu, goda apliecinājumus, zināšanas, valdīt pār pasauli. Dodot tam visu šo piepildījumu, ķermenim nebūs pietiekami. Tikai tad, kad cilvēkā atmostas punkts sirdī, viņš sāk jautāt: „Kāda ir manas dzīves jēga?”. Cilvēkā atklājas vēlme, kuru nav iespējams piepildīt ar iepriekšējo baudu. Identificēt sevi ar šo vēlmi un uzsākt meklējumus, lai to piepildītu, nozīmē identificēt sevi ar punktu sirdī.

 

Neskatoties uz to, ka viss pastāvošais mums šķiet izzūdošs, patiesībā eksistē tikai pārdzimšanas un jebkurai daļiņai nav ne mirkli miera, atrodoties pastāvīgā formas mainīšanas pārdzimšanas kustībā, šajā ceļā neko nezaudējot no savas būtības.

 

Nekas neizzūd un nepazūd, viss darbojas automātiski kā pulkstenis. Nav svarīgi, vai mēs to redzam, vai nē, taču katra detaļa pakļauta absolūtam likumam. Viss, ko mēs pārdzīvojam – apzināti vai neapzināti, atrodas zem stingras kontroles, kas ir visos dabas likumos. Pārdzimšanu pēc pārdzimšanas, visi kopā un katrs atsevišķi, iepriekš izlemtā formā mēs izejam šo ceļu no sākuma līdz beigām.

 

 

3.10. Tests

 

1. Kas notiek ar garīgo konstrukciju „Ādams” pēc tam, kad to ir radījusi Augstākā gaisma?

a) – tā sašķeļas, un tās daļas nokrīt mūsu pasaulē;

b) – tā turpina eksistēt garīgajā pasaulē;

c) – tā kļūst vienota ar Augstāko spēku;

d) – pareizas atbildes nav.

2. Kas ir Ādams?

a) – pirmais cilvēks uz Zemes;

b) – pirmais saprātīgais cilvēks uz Zemes;

c) – konstrukcija, kopīgā dvēsele, kas sastāv no milzīga vēlmju daudzuma, kuras ir savstarpēji saistītas tāpat kā mūsu ķermeņa orgāni un šūnas;

d) – visas atbildes pareizas.

3. Kas ir grēkā krišana?

a) – grēcinieku skaita palielināšanās;

b) – savstarpējā naida rašanās starp cilvēkiem;

c) – tas, ka cilvēki pārstāja godāt reliģiju;

d) – atteikums ievērot baušļus.

 

4. Kāda ir saikne starp pasaulēm?

a) – garīgā un materiālā pasaule nekādā veidā nav saistītas;

b) – materiālā pasaule precīzi atkārto garīgo, bet sastāv no cita materiāla;

c) – starp pasaulēm pastāv cēloņu un seku saikne;

d) – pareizas atbildes nav.

 

5. Kas palielina tieksmi sasniegt garīgo?

a) – savienošanās ar pārējām dvēselēm;

b) – piepūle studēšanā;

c) – darbs ar egoismu;

d) – citu vēlmju apspiešana.

 

Vārdnīca

 

Augstāk – rezultātā, ka tika uzlikts aizliegums saņemt gaismu personīgās baudas (Pirmā Ierobežojuma nosacījums) labā, attiecībā uz šo aizliegumu rodas jēdziens “augša – leja”, tas ir, lielāka vai mazāka gaismas saņemšana Radītāja dēļ.

Augstākā gaisma – radīšanas enerģija, visaugstākā un vissmalkākā no visām enerģijām. No zemākajām enerģijām tā atšķiras ar to, ka sajust, saņemt un to vadīt ir iespējams tikai ar cilvēka sestā, papildu maņu orgāna [ekrāna, atdeves nolūka] palīdzību.

Nolūks – noskaņojums, manas nepiepildītās vēlmes orientācija – uz ko es to mērķēju, kādu piepildījumu tajā vēlos saņemt.

Sirds – šis termins tiek izmantots visu cilvēka vēlmju apzīmēšanai, jo savu pārdzīvojumu sekas viņš sajūt sirdsdarbībā. Patiesībā vēlmes neatrodas nevienā no fizioloģiskajiem orgāniem.

<<10.kurss-12

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties