SKA mācību materiāli. 1.kurss-9

(SKA MĀCĪBU KURSI), 01.kurss Komentēt

<<1.kurss-8                 1.kurss-10>>

4. nodarbība

Saknes un zara likums

4.1. Augstākās izzināšanas izteiksmes grūtības

4.2. Saknes un zara likums pasaulēs

4.3. Tests

Kabalistiskā Bībeles uztvere ir hermenētika, kas atbilst pārliecinošai tās satura patstāvības, brīnišķīgās oriģinalitātes, daudzveidības, visaptveramības, neizmērojamības formai”.

I.V. Gēte „Vēstures materiāli”

4.1. Augstākās izzināšanas izteiksmes grūtības

Ar mūsu pasaules skaņām vai burtiem mēs nespējam izteikt to, ko esam uzzinājuši par Augstāko pasauli, jo mūsu vārdu krājums ir pielāgots tikai informācijas nodošanai par mūsu pasauli.

Reiz mēs atnācām šajā pasaulē kā primitīvi cilvēki un sākām to izzināt. Pasaules izzināšanas procesā mums radās nepieciešamība to iegaumēt, viens otram nodot par to informāciju, stāstīt cits citam to, kas ar mums notiek. Citādi runājot, saziņas valoda ir radusies, pateicoties cilvēka dzīves videi un vajadzībām.

Kamēr cilvēka dzīve bija vienveidīga un noritēja slēgtā telpā primitīvu attiecību izpausmē, arī viņa vārdu krājums bija vienveidīgs un primitīvs. Pakāpeniski attīstoties, apgūstot dabu, pasauli, cilvēkam bija nepieciešams izteikt arvien abstraktākus jēdzienus, sarežģītākas sajūtas un domas, tādā veidā viņa vārdu krājums paplašinājās. Tomēr visi jēdzieni, jūtas un vārdi ir viņa sajūtu produkti.

Tieši tāpat arī garīgajā pasaulē: cilvēks kaut ko sajūt. Iespējams, šo kaut ko var nodot ar zināmām skaņām vai simboliem, taču man tas neko nedod. Es varu šīs zīmes redzēt, dzirdēt šīs skaņas, taču ko es tajās spēšu saprast?

Tas ir īpaši aktuāli, kad ar vārdu palīdzību jānodod precīzas zināšanas, kas iegūtas apspriešanas ceļā, kā tas ir pieņemts kabalas pētījumos (kādi abstrakti tēli, sarežģīta mijiedarbība starp objektiem, darbībām, domām), kad kabalistam jāizmanto absolūti precīzs definējums (citādi tā nebūs zinātniska, adekvāta analīze).

Kā kabalisti var nodot savas sajūtas tiem, kuri nav kabalisti? Kā mēs varam no viņiem uzzināt, kas „tur” notiek? Lūk, man līdzās stāv kabalists un sajūt kaut ko, ko es nejūtu: kaut kādus tēlus, parādības, kaut kādus spēkus, kuri mijiedarbojas. Viņš tos redz, iztēlojas, kā patreiz mums apkārt, mūsu pasaulē un virs tās risinās visdažādākie notikumi, kuri nosaka tās nākotni, viņš redz notikumus, kurus mēs, iespējams, vērosim vēlāk, iedzīvinātus jau materiālajos ķermeņos, mūsu zemākajā līmenī. Kā kabalists spēj mums nodot šīs zināšanas? Lūk, tas ir jautājums.

Lūk, vēl viens jautājums. Kā kabalisti savstarpēji sazinās? Viens sajūt tā, bet otrs – citādi. Vai viņiem ir noteikta savstarpējās saziņas valoda?

Atbilde uz šiem jautājumiem seko zemāk.

<<1.kurss-8                 1.kurss-10>>

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties