Sistēma iestrādājās…

No M.Laitmana bloga Komentēt

Pēdējās dienās jūtu, kā daudzi cilvēki sāk saprast, ka mūsu apvienība radīta, lai kopā mēs atklātu realitāti, mūsu saikni ar Augstāko dabas spēku.
Šim nolūkam mēs pieslēdzamies nodarbībai ar televizora ekrāna palīdzību vai internetu. Tas ir mūsu darbs.
Mēs kļūstam par grupu, kura aizrauj sev līdzi cilvēkus uz apvienošanos un Radītāja atklāšanu šajā vienotībā. Un tas kļūst cilvēkiem arvien saprotamāks.
Mūsu mērķis – pievienot visu cilvēci šim augstākajam spēkam, lai paceltos līdz Viņa līmenim. Tas jau sāk apzināti iespiesties cilvēka prātā un sajūtās. Jau atklājās sākotnēja saikne starp mums un augstāko spēku.
Lai arī sekojam metodikai, kuru esam saņēmuši no mana Dižā Skolotāja Rabaša (Rabīns Baruhs Šalom Alevi Ašlags) un tāpēc pati grupa dēvēta “Bnei Baruh” (Baruha dēli), tomēr mūsu apvienību atsaucoties uz tās mērķi labāk dēvēt par “Devekut” (tā dēvē saplūšanu ar Radītāju, mūsu galīgo stāvokli).

Avots: http://www.laitman.ru/group/10715.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties