Radītājs atklājas mūsos.

No M.Laitmana bloga Komentēt

Radītājs – tā ir atdeves īpašība, kura atklājas cilvēka izlabotajā vēlmē, apņēmībā dot. Šo apņēmību mēs varam attīstīt tikai mūsu savstarpējās attiecībās. Radītājs – tā ir atdeves un mīlestības īpašību atklāsme sevī.
Ivritā Radītājs tiek dēvēts – BORE, no vārdiem „BO” un „RE” – „Atnāc” un „Ieraugi”. Atnāc nozīmē – pārveido sevi no vēlmes saņemt uz vēlmi dot, un šī sasniegtā vēlme dot (dot atdeves dēļ, G”E) un mīlēt (saņemt atdeves dēļ, AHA”P) tiek dēvēta par Radītāja izprašanu vai atklāšanu.
Radītājs – tas ir savstarpēji mūs saistošais spēks. Saikne starp mums pauž Radītāju.
Ja mēs apvienojamies savstarpējā mīlestībā, tad starp mums atklājas šis savstarpējās atdeves spēks, kuru mēs sajūtam sevī kā Radītāja spēku. Radītājs mūs savstarpēji saista. Augstākā gaisma tev un man ir devusi spēku dot viens otram un dodot, atklājot šo Augstāko spēku atdevē starp mums, mēs izprotam Radītāju.
Dodot viens otram, sasniedzot atdevi, mēs izprotam, no kurienes nāk šis atdeves spēks. Tas nerodas mūsos iekšēji. Tajā apslēpts tā augstākais avots, Keter.
Radītājs atklājas mūsos, vēlmē. Tas atklājas kli augšējā daļā, tādēļ tas tiek dēvēts – atklāsme no augšas, Keter(ā), atbilstoši kli zemākajai daļai – Malhut(am).
Tādējādi kabalisti nosaukuši Viņu „Bo – re” – „Atnāc un ieraugi”. Tikai Atgriezeniskajā gaismā, kura paceļas no lejas augšup, no manas dabas „saņemt” pretim Radītāja dabai „dot”, es izzinu visas Taisnās gaismas 10 sfirot(as), to attiecību pret mani un Viņu pašu, visa esošā sakni.
Rezultātā, izņemot manu dvēseli, tās 10 sfirot(u), man vairs nekas netiek atklāts. Tas ir vienīgais, kas radīts un es šajā radībā sajūtu tās Radītāju.

Avots: http://www.laitman.ru/adam/3956.html
no krievu valodas tulkojusi S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties