Patiesākā no visām zinātnēm.

Jautājumi un atbildes, No M.Laitmana bloga Komentēt

Jautājums: Kas kalpo par iemeslu tam, ka eksistē tik daudz aizspriedumu pret kabalas zinātni?
Atbilde: Bāls Sulams to skaidro savos rakstos. Ņemot vērā, ka kabalas zinātne ilgstošu laika periodu tika slēpta, cilvēce centās sev izskaidrot, kas tad patiesībā ir šī apslēptā mācība. Ja tā ir slēpta, tas nozīmē, ka tā satur ļaunos spēkus, kuriem aizliegts likt darboties. Jo atklājot tos ļaunam cilvēkam, viņš spēs tiem likt darboties, tādējādi nodarot kaitējumu citiem, piemēram, lāsts „pulsa de nura” un citi.
Cik muļķīgi ticēt šādām lietām mūsdienās! Tomēr līdz šim brīdim eksistē cilvēki, kuri pārliecināti, ka ar šo darbību palīdzību iespējams nodarīt lielu ļaunumu visai pasaulei, un ka tas viss ir cēlies no kabalas.
Līdzās tam, arī paši kabalisti bija ieinteresēti attālināt tautas no kabalas zinātnes un dot tām iespēju pēc iespējas vairāk atklāt savu dziļo gara tumsību. Viņi deva cilvēkiem iespēju izprast viņu iekšējo neskaidrību, atklāt savu aprobežotību. Cilvēkam pašam jānobriest līdz patiesai īstenībai, pašam tā jāatklāj izmantojot savu pieredzi, racionālo noskaidrošanu un veselo saprātu.
Būtībā visas cilvēces vēstures gaitā cilvēki nodarbojas tikai ar patiesās īstenības noskaidrošanu. Tomēr līdz šim brīdim tā nav izprasta.
Jo zināms, ka pat mūsu zinātnes attīstās ar iztēles palīdzību. Zinātnieks savā iztēlē iedomājas kaut kādu teoriju, sāk pārbaudīt savus pieņēmumus un tādā ceļā kaut ko atklāj. Tas tiek dēvēts par „par pētījumu veikšanu izvirzītās teorijas apstiprināšanai ” – pētījumi ar iztēles starpniecību.
Un tikai kabalas zinātnes attīstība nav balstīta uz iztēli, jo no materiālās pasaules nav iespējams iztēloties kaut ko, kas attiektos uz garīgo pasauli.
Tādējādi, atklājot visus minējumus, cilvēks nonāk pie vienīgās zinātnes, kurā nav nekā nereāla. Kurā viss tiek atklāts ne ar teoriju un pieņēmumu palīdzību, bet tikai pamatojoties uz pieredzi.
Kabala apbrīnojama vēl ar to, ka atklāj jaunajā cilvēka īpašībā, atdeves īpašībā – jaunu pasauli.
Kabalisti bija ieinteresēti, lai cilvēki par kabalas zinātni uzskatītu visu to, kas tā patiesībā nebija, lai caur šo neskaidrību un noliegumu viņi noskaidrotu, ko tā patiesībā pauž un lai nonāktu pie tās atklāšanas tieši mūsdienās, kad mums tas ir nepieciešams.

Avots: http://www.laitman.ru/kabbalah-science/4235.html
no krievu valodas tulkojusi S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties