Pasaule ir kā sasists trauks

Krīze, No M.Laitmana bloga Komentēt

Jautājums: Kā vienkāršam cilvēkam veicināt sabiedrības labošanos?
Atbilde: Jau šodien kļūst acīmredzams, ka visa pasaule ir viens vienīgs sasists trauks. Un jebkurš cilvēks pasaulē, saņemot pareizu skaidrojumu, piekritīs, ka cilvēkiem šajā pasaulē jādzīvo pozitīvā mijiedarbībā, jo tā būs viņa iespēja nodzīvot laimīgu dzīvi.
Citiem vārdiem sakot, lai notiktu labošanās, mums jārada garīgas saites; ķermenis ir tikai ārējais apvalks. Pasaulē nav neviena cilvēka, kas būtu atbrīvots no šīs mijiedarbības un kuram nebūtu iemesla iesaistīties. Jebkurā pasaules nostūrī cilvēki ir dzirdējuši par krīzi un lielākā vai mazākā mērā to izjūt uz sevis.
Ir cilvēki, kas jūt krīzi ne tikai tās vispārpieņemtajā izpausmē, bet iekšēji, t.i., mijiedarbībā starp dvēselēm, iekšējās (ne materiālās) atdeves ziņā – augstāk par cilvēka egoistisko dabu. Cilvēce pagaidām šajā virzienā nedomā, lai gan jau atrodas uz apjausmas sliekšņa, ka egoisms ir jālabo.
Pasaulē nav notikušas lielas izmaiņas, tikai izpratne, ka pirms krīzes cilvēces progress un garīgā attīstība gāja pretējos virzienos. Pasaule tiecas uz maksimālu egoisma realizāciju, bet atsevišķi indivīdi ar punktu sirdī (kabalisti) spēj pacelties pāri egoismam un izmanto to atdevei. Šodien abi procesi sāk iet vienā virzienā, jo visa pasaule sāk apzināties egoismu kā ļaunumu, kuru ir jālabo.
Protams, viņi domā par labošanos tikai savā līmenī, bet tas nav svarīgi. Galvenais, ka virziens ir viens un tas pats. Senāk citi bija par egoismu, bet citi – pret, bet šodien gan vieni, gan otri ir pret to. Runā, ka, ja mēs to neiegrožosim vai neatradīsim kādu īpašu regulatoru, tad visiem būs slikti. Tas ir, visi runā par regulatoru, tikai vieni par materiālu, bet otri par garīgu.

Avots: http://www.laitman.ru/crisis/4626.html
no krievu valodas tulkoja Leins

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties