Par kabalistu dvēselēm

Jautājumi un atbildes, No M.Laitmana bloga Komentēt

Jautājums: Jautājums par filmu, kurā iet runa par kabalistu kapiem pie Cfatas:
M.LaitmansCitāts: “…Ari atklāja šos kapus, daudzi no tiem bija nezināmi. Viņš apstaigāja šīs vietas un teica: ‘Lūk, VIRS ŠĪS VIETAS atrodas kabalista dvēsele”, – un šo vietu atzīmēja noliekot uz tās akmeni. Viņš juta, kurā vietā tieši atrodas noteiktā kabalista dvēsele…”. Tomēr no otras puses kabala skaidro, garīgajā neeksistē VIETAS un laika kategorijas. Tas nozīmē, ka kabalistu dvēseles, būdamas garīgās pasaules komponents, izpaužas spēka formā pēc kabalistiskās ģeogrāfijas likumiem tāpat kā citi garīgie spēki?
Atbilde: Cilvēkam, kurš sajūt tikai mūsu pasauli, dvēseles mūsu pasaulē neizpaužas, jo dvēsele – Radītāja daļa, t.i., atdeves un mīlestības īpašība un tajā mērā, kādā šī īpašība parādās cilvēkā, viņš savienojas ar citiem un šajā apvienībā sajūt Radītāju, kā teikts: “No mīlestības pret tuvāko (mīlestības īpašības veidošana, kli) līdz mīlestībai pret Radītāju (Radītāja, Gaismas sajūta)”.
Bet kabalists sajūt dvēseles atsevišķi, kā arī esot tām saistībā ar ķermeni (“dzīvo” vai “mirušo”), jo kabalistam visi vēlmju veidi – mūsējā vai garīgā līmeņa – viena sajūtamā vēlme – viena radība.

avots: http://www.laitman.ru/questions-answers/3200.html
no krievu valodas tulkojusi S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties