SKA mācību materiāli. 13.kurss-6

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-5                 13.kurss-7>>

5. nodarbība

Labošanās realizācija

 

5.1. Labošanās realizācija

5.2. Žēlsirdība, taisnīgums un miers

5.3. Sabiedrības izmantošana

5.4. Rūpes par atpalicējiem

5.5. Cerība uz mieru

5.6. Cilvēku savstarpējās atšķirības avots

5.7. Divi labošanās principi

5.8. Sirds saprot

5.9. Piramīda

 

5.1. Labošanās realizācija

Vienīgā shēma, pēc kuras cilvēks attiecībā uz sevi var realizēt garīgās labošanās principu, ir rūpes par tuvāko, kas ļauj satuvināties ar Radītāju. Tas ir īstenojams sociumā. Nav iespējams izklāstīt realizācijas veidu, kas pieņemts kabalā, nepaskaidrojot cilvēka darbu ar šim nolūkam piemērotu sabiedrību – domubiedru kolektīvu. Vispārējais realitātes likums vēsta: „Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu”. Citiem vārdiem, nepieciešams iziet ārpus sava „Es” robežām un sasniegt atdevi, garīgā spēka īpašību. To realizēt ir iespējams tikai sabiedroto vidē.

Cilvēka labošanās var īstenoties tikai piemērotā vidē, tāpēc kabalas studēšana paredz tieši kolektīvas nodarbības. Līdz ar to šīs zinātnes apgūšana nedaudz atšķiras no pārējiem zināšanu saņemšanas veidiem, kas pieņemti citās disciplīnās. Katrs biedrs no kabalas grupas, kura sastāv no cilvēkiem, kas realizē radījuma mērķi, strādā gluži kā laboratorijā. Visi kopā viņi virza sevi un sabiedrību kopumā uz garīgo līmeni. Šāda grupa ir sava veida nākotnes cilvēces, kas vēlas sasniegt garīgo līmeni, modelis. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-7

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-6                 13.kurss-8>>

6. nodarbība

Miers pasaulē

 

6.1. Miers konkrētā sabiedrībā un miers visā pasaulē

6.2. Naids starp tautām

6.3. Savstarpējā iekļaušanās

6.4. Slimības atklāšanas veidi

6.5. Sociālo aprindu paplašināšana

6.6. Zinātniskais kabalas izskaidrojums

 

6.1. Miers konkrētā sabiedrībā un miers visā pasaulē

Nebrīnieties par to, ka es jaucu kopā miera jēdzienus vienā sabiedrībā un mieru visā pasaulē. Patiesībā mēs esam jau sasnieguši tādu līmeni, kurā visa pasaule tiek uzskatīta par vienotu sabiedrību. Citiem vārdiem, katrs cilvēks pasaulē, nodrošinot savu eksistenci uz visas cilvēces rēķina, tādējādi kļūst pakļauts nepieciešamībai apkalpot visu pasauli un rūpēties par to.

Mūsdienās arvien acīmredzamāka kļūst katra cilvēka spēja ietekmēt visu pasauli, lai kas viņš būtu. Pastāv savstarpēja atkarība „cilvēks un pasaule”, šīs atkarības pozitīvais potenciāls vēl ir apslēpts no cilvēces, taču ļaunums, kas tajā slēpjas, jau patlaban visiem ir neapšaubāms. Mēģene ar nāvējošiem vīrusiem un atombumbas sprādziens ir tikai daži no veidiem, ar kuru palīdzību indivīds var negatīvi iedarboties uz sabiedrību. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-8

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-7                 13.kurss-9>>

7. nodarbība

Pretrunas starp kategorijām

 

7.1. Pretrunas starp kategorijām

7.2. Cilvēka piepūles novērtējums

7.3. Mākslīgā vienlīdzība

7.4. Īpašas pūles

 

7.1. Pretrunas starp kategorijām

Patiesībā šīs četras kategorijas ir pretrunā viena otrai.

Neskatoties uz iepriekš minētām praktiskām grūtībām, kas traucē ceļā, šai bezpalīdzībai vēl pievienojas neskaidrības un liels naids, kas izraisīts ar psiholoģiskām tieksmēm. Citiem vārdiem, šīs kategorijas savienojas katrā no mums pēc sava ieskata un dažādi, jo žēlsirdība un īstenība, taisnīgums un miers, daloties cilvēciskajā būtībā attīstības vai audzināšanas rezultātā, ir pretrunā viens ar otru.

Piemēram, ja aplūkosim žēlsirdības kategoriju abstraktā veidā, atklāsim, ka tās varas spēks ir pretrunā ar visām citām kategorijām. Citādi sakot, atbilstoši žēlsirdības likumiem citām kategorijām vispār nav vietas mūsu pasaulē. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-9

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-8                 13.kurss-10>>

8. nodarbība

Unikalitātes īpašība

 

8.1. Unikalitātes īpašības darbība egoismā – postīšana un iznīcināšana

8.2. Ikviens jūtas īpašs

8.3. Unikalitātes kategorijas pielietošanas veids – indivīda un sabiedrības attīstības līdzeklis

8.4. Pēdējās paaudzes dzīves apstākļi

8.5. Atdeves īpašības unikalitātes apzināšanās

8.6. Ciešanas, salīdzinot ar baudu iegūt sev

8.7. Raksta „Miers pasaulē” kopsavilkums

 

8.1. Unikalitātes īpašības darbība egoismā – postīšana un iznīcināšana

No iepriekš sacītā mēs redzam, kādā veidā mums piemītošās īpašības saduras un cīnās viena ar otru – ne vien grupējumu vidū, bet arī katrā atsevišķā cilvēkā. Četras kategorijas valda pār cilvēku vienlaikus vai pārmaiņus, un cīnās viņā – līdz pat tam, ka veselais saprāts nespēj tās salikt pa vietām un novest pie saskaņas.

Patiesībā milzīgā sajukuma sakne, kas mūsos valda, ir tikai iepriekš minētā „unikalitātes” īpašība, kas lielākā vai mazākā mērā piemīt ikvienam no mums. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-10

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-9                 13.kurss-11>>

9. nodarbība

Nākotnes sabiedrības struktūra

Materiāli no Bāla Sulama brošūras „Miers”, 1933. Gads

 

9.1. Saudzīga attieksme pret dabu ir pienākums

9.2. Trimdas laiks

9.3. Gaismas ietekme uz vēlmi

9.4. Vai varēja būt citādi?

9.5. Ļaunuma mērīšanas veidi

9.6. Sagatavošanās garīgai piedzimšanai

9.7. Atdeve – pienākums pret sabiedrību

 

9.1. Saudzīga attieksme pret dabu ir pienākums

Būs labāk, ja nonāksim pie viena kopsaucēja un akceptēsim kabalistu vārdus par to, ka vārda „daba” (הטבע) gematriskā nozīme ir līdzvērtīga vārdam „Radītājs” (אל-הים) un sastāda skaitli 86. Tādā gadījumā Radītāja likumus es varēšu dēvēt par „dabas baušļiem” vai otrādi, jo tas ir viens un tas pats. Nav vajadzības papildināt teikto ar mazsvarīgiem vārdiem.

Tālāk mums ir ļoti svarīgi izskatīt dabas baušļus un uzzināt, ko daba no mums prasa, lai neizjustu tās sodus, kuri, kā zināms, ir nežēlīgi. Mēs jau sacījām, ka daba uzliek par pienākumu cilvēku dzimumam dzīvot sabiedrisku dzīvi un tas ir saprotams. Tomēr uz baušļiem, kurus daba liek pildīt, mums jāraugās no sabiedriskās dzīves viedokļa. Kopumā sabiedrībā mums jāpilda tikai divi baušļi, kurus var definēt kā „saņemšana” un „atdeve”. Citiem vārdiem, katram sabiedrības loceklim viss nepieciešamais būtībā ir jāsaņem no sabiedrības, tāpat arī viņa pienākums ir strādāt, veicot atdevi sabiedrības labā. Ja viņš pārkāps vismaz vienu no šiem diviem baušļiem, tad bez žēlastības tiks sodīts, kā jau tika minēts. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-11

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-10                 13.kurss-12>>

10. nodarbība

Saskarsmes vide nosaka cilvēka nākotni

 

10.1. Saskarsmes vide nosaka cilvēka nākotni

10.2. Vēlmes mainīšana

10.3. Saikne starp ciešanām un attīstību

10.4. Darbs sabiedrībā

10.5. Sabiedrības vērtību iegūšana

10.6. Sabiedrības cēlums

10.7. Augstākais spēks

10.8. Atalgojums par atdeves darbību

 

10.1. Saskarsmes vide nosaka cilvēka nākotni

Savā rakstā „Gribas brīvība” Bāls Sulams nosauc četrus faktorus, kas nosaka cilvēka attīstību: pamats, tā attīstības ceļi, sabiedrība, tās attīstības ceļi. Cilvēks nevar mainīt šo faktoru raksturu. Viņa spēkos ir mainīt tikai pareizi izvēlētas saskarsmes vides ietekmes pakāpi uz savu attīstību.

Pašreizējā saskarsmes vides forma ir cilvēka nākotnes forma un tāpēc, ja cilvēks nav apmierināts ar sabiedrību, kurā atrodas un nav ieinteresēts tai līdzināties, viņam jāatrod alternatīva sabiedrība, kas atbilst viņa vēlmēm. Piemēram, ja viņš vēlas kļūt par profesoru, tad jāizvēlas zinātnieku sabiedrība, bet ja vēlas kļūt par muzikantu, tad vidi, kurā interesējas par mūziku. Līdz ar to viņa izvēle ir pabeigta, pārējais atnāk pats par sevi. Ja cilvēkam nav saskarsmes vides, kas atbilst viņa vēlmēm, viņam tā ir jāizvēlas. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-12

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-11                 13.kurss-13>>

11. nodarbība

Līdzsvars ar Augstāko spēku

 

11.1. Līdzsvars ar Augstāko spēku

11.2. Reliģiska sabiedrība

11.3. Atbalsts no Radītāja

11.4. Radītāja vēstneši

11.5. Apslēptība – patstāvības nosacījums

11.6. Dzinējspēks

11.7. Radītāja varenība

11.8. Mīlestības likums

11.9. Verdzība

11.10. Gaismas vara

 

11.1. Līdzsvars ar Augstāko spēku

Atdeves spēks ir vienīgais spēks, kas darbojas pasaulē. Ar enerģiju, kas tajā ietverta, barojas visa radība. Šis spēks ļauj egoistiskai vēlmei baudīt tikai mazu sava spēka dzirksteli uz ļoti īso dzīves laiku šajā pasaulē, lai ļautu cilvēkam iegūt vēlmi atdot un mūžīgi pastāvēt, smeļot no šī spēka avota.

Lai izveidotu veselīgu sabiedrību, vispirms ir nepieciešams par svarīgāko mērķi izvirzīt līdzsvaru ar Augstāko spēku. Visi fiziskie likumi, kurus cilvēks pilda mūsu pasaulē, tāpat arī pamatojas uz līdzsvara principu. Ja cilvēks vēlas justies komfortabli, viņam jābūt līdzsvarā ar to, kas atrodas viņam apkārt. Labākais stāvoklis ir miera stāvoklis. Viss tiecas uz miera stāvokli: lādiņš elektriskajā laukā, metāls magnētiskajā laukā, cilvēka ķermenis. Miera stāvoklis tiek sasniegts, pateicoties līdzsvaram ar spēkiem, kuri darbojas no ārpuses, tas ir, pateicoties iekšējā ar ārējo līdzsvaram. Pēc tāda paša principa no cilvēka tiek prasīts līdzsvarot savas īpašības ar Radītāja īpašībām. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-13

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-12                 13.kurss-14>>

12. nodarbība

Nākotnes sabiedrības principi

Izlases fragmenti no Bāla Sulama „Darbiem par pēdējo paaudzi”

 

12.1. Pēdējās paaudzes dibinātāju grupa

12.2. Altruistiskais komunisms

12.3. Atdeves ideja

12.4. Visa pasaule – viena ģimene

12.5. „Atdeves un mīlestības reliģija”

12.6. Austrumu filozofija un ticējumi

12.7. Nākotnes pasaule

12.8. Domstarpības starp reliģijām

 

12.1. Pēdējās paaudzes dibinātāju grupa

No nedaudzajiem darbiem par pēdējo paaudzi, kurus kabalisti mums atstājuši mantojumā, var saprast, ka pāreja no mūsu egoistiskā stāvokļa uz altruistisko var tikt īstenota divos veidos: ciešanu ceļā vai arī, pateicoties tam, ka mēs pietuvināsimies atdeves īpašībai. Tā vai citādi, pie šī stāvokļa mēs nonāksim saskaņā ar sākotnēji uzdoto mērķi.

No kabalistu vārdiem tāpat var saprast, ka sākumā cilvēciskās sabiedrības vidē izdalīsies un attīstīsies viena grupa, un tieši šī grupa pildīs vajadzīgos nosacījumus, kas nepieciešami, lai izlabotu egoistisko dabu. Šie nosacījumi ir: Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-14

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-13                 13.kurss-15>>

13. nodarbība

Attieksme pret tuvāko un sevi

 

13.1. Visai pasaulei – vienotas reliģijas principi

13.2. Atzinība un sods

13.3. Sabiedrības virzība uz priekšu

13.4. Pēdējās paaudzes veidošana

13.5. Līdzdalība sabiedrības dzīvē

13.6. Izstāšanās no sabiedrības

13.7. Tautu piebiedrošanās

13.8. Audzināšana, kas balstīta uz piemēru

13.9. Mīlestības tiesa

13.10. Garīgajā nav piespiešanas

13.11. Svešķermeņa absorbcija

13.12. Pašatteikšanās un izvēle

13.13. Revolūcijas vadoņi

 

13.1. Visai pasaulei vienotas reliģijas likumi ir sekojoši:

  1. Strādāt cilvēku labā atbilstoši saviem spēkiem, bet ja būs nepieciešams, tad arī pāri tiem, līdz visā pasaulē izzudīs bads un slāpes.

Cilvēkam ir jāizturas pret citu cilvēku kā pret savu ķermeni, tāpat kā māte attiecas pret savu bērnu: viņa gatava strādāt un ziedot savu dzīvi viņa veselības un labklājības vārdā. Šādu darbību viņai liek veikt mīlestības likums, un tieši tas uzliks cilvēkam par pienākumu tādā pašā veidā attiekties pret tuvāko un cilvēci kopumā. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-14

14. nodarbība

Kabalas izplatīšanas pamati

 

14.1. Reliģijas izplatīšanas trīs pamati

14.2. Atteikšanās no egoisma

14.3. Masu viedoklis

14.4. Domājošā elite

14.5. Cilvēka vajadzību nodrošinājums

14.6. Garīgā izzināšana

14.7. Labošanās posmi

14.8. Nākamā paaudze

14.9. Gaisma, nevis dūres spēks

14.10. Atdeves un saņemšanas īpašības

14.11. Pēdējās paaudzes vadība

 

14.1. Reliģijas izplatīšanas trīs pamati

Pastāv reliģijas izplatīšanas trīs pamati: kaislību apmierināšana, pierādījumi un aģitācija.

Tādi ir kabalistiskās labošanās metodikas izplatīšanas pamati visā cilvēcē.

  1. Kaislību apmierināšana: jo katram cilvēkam, pat visbrīvākajam, ir neizzināta dzirkstele, kas jāapvieno ar Radītāju. Laiku pa laikam atmostoties, tā modina cilvēkā kaisli izzināt Radītāju vai Viņu noliegt, kas ir viens un tas pats. Un ja cilvēks atradīs to, kurš izraisīs viņā šīs kaislības apmierinājumu, tad piekritīs visam.

Tam nepieciešams pievienot aspektus: dvēseles nemirstība un atalgojums nākamajā pasaulē, kā arī indivīda gods un tautas gods. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties