SKA mācību materiāli. 13.kurss-11

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-10                 13.kurss-12>>

10. nodarbība

Saskarsmes vide nosaka cilvēka nākotni

 

10.1. Saskarsmes vide nosaka cilvēka nākotni

10.2. Vēlmes mainīšana

10.3. Saikne starp ciešanām un attīstību

10.4. Darbs sabiedrībā

10.5. Sabiedrības vērtību iegūšana

10.6. Sabiedrības cēlums

10.7. Augstākais spēks

10.8. Atalgojums par atdeves darbību

 

10.1. Saskarsmes vide nosaka cilvēka nākotni

Savā rakstā „Gribas brīvība” Bāls Sulams nosauc četrus faktorus, kas nosaka cilvēka attīstību: pamats, tā attīstības ceļi, sabiedrība, tās attīstības ceļi. Cilvēks nevar mainīt šo faktoru raksturu. Viņa spēkos ir mainīt tikai pareizi izvēlētas saskarsmes vides ietekmes pakāpi uz savu attīstību.

Pašreizējā saskarsmes vides forma ir cilvēka nākotnes forma un tāpēc, ja cilvēks nav apmierināts ar sabiedrību, kurā atrodas un nav ieinteresēts tai līdzināties, viņam jāatrod alternatīva sabiedrība, kas atbilst viņa vēlmēm. Piemēram, ja viņš vēlas kļūt par profesoru, tad jāizvēlas zinātnieku sabiedrība, bet ja vēlas kļūt par muzikantu, tad vidi, kurā interesējas par mūziku. Līdz ar to viņa izvēle ir pabeigta, pārējais atnāk pats par sevi. Ja cilvēkam nav saskarsmes vides, kas atbilst viņa vēlmēm, viņam tā ir jāizvēlas. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-12

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-11                 13.kurss-13>>

11. nodarbība

Līdzsvars ar Augstāko spēku

 

11.1. Līdzsvars ar Augstāko spēku

11.2. Reliģiska sabiedrība

11.3. Atbalsts no Radītāja

11.4. Radītāja vēstneši

11.5. Apslēptība – patstāvības nosacījums

11.6. Dzinējspēks

11.7. Radītāja varenība

11.8. Mīlestības likums

11.9. Verdzība

11.10. Gaismas vara

 

11.1. Līdzsvars ar Augstāko spēku

Atdeves spēks ir vienīgais spēks, kas darbojas pasaulē. Ar enerģiju, kas tajā ietverta, barojas visa radība. Šis spēks ļauj egoistiskai vēlmei baudīt tikai mazu sava spēka dzirksteli uz ļoti īso dzīves laiku šajā pasaulē, lai ļautu cilvēkam iegūt vēlmi atdot un mūžīgi pastāvēt, smeļot no šī spēka avota.

Lai izveidotu veselīgu sabiedrību, vispirms ir nepieciešams par svarīgāko mērķi izvirzīt līdzsvaru ar Augstāko spēku. Visi fiziskie likumi, kurus cilvēks pilda mūsu pasaulē, tāpat arī pamatojas uz līdzsvara principu. Ja cilvēks vēlas justies komfortabli, viņam jābūt līdzsvarā ar to, kas atrodas viņam apkārt. Labākais stāvoklis ir miera stāvoklis. Viss tiecas uz miera stāvokli: lādiņš elektriskajā laukā, metāls magnētiskajā laukā, cilvēka ķermenis. Miera stāvoklis tiek sasniegts, pateicoties līdzsvaram ar spēkiem, kuri darbojas no ārpuses, tas ir, pateicoties iekšējā ar ārējo līdzsvaram. Pēc tāda paša principa no cilvēka tiek prasīts līdzsvarot savas īpašības ar Radītāja īpašībām. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-13

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-12                 13.kurss-14>>

12. nodarbība

Nākotnes sabiedrības principi

Izlases fragmenti no Bāla Sulama „Darbiem par pēdējo paaudzi”

 

12.1. Pēdējās paaudzes dibinātāju grupa

12.2. Altruistiskais komunisms

12.3. Atdeves ideja

12.4. Visa pasaule – viena ģimene

12.5. „Atdeves un mīlestības reliģija”

12.6. Austrumu filozofija un ticējumi

12.7. Nākotnes pasaule

12.8. Domstarpības starp reliģijām

 

12.1. Pēdējās paaudzes dibinātāju grupa

No nedaudzajiem darbiem par pēdējo paaudzi, kurus kabalisti mums atstājuši mantojumā, var saprast, ka pāreja no mūsu egoistiskā stāvokļa uz altruistisko var tikt īstenota divos veidos: ciešanu ceļā vai arī, pateicoties tam, ka mēs pietuvināsimies atdeves īpašībai. Tā vai citādi, pie šī stāvokļa mēs nonāksim saskaņā ar sākotnēji uzdoto mērķi.

No kabalistu vārdiem tāpat var saprast, ka sākumā cilvēciskās sabiedrības vidē izdalīsies un attīstīsies viena grupa, un tieši šī grupa pildīs vajadzīgos nosacījumus, kas nepieciešami, lai izlabotu egoistisko dabu. Šie nosacījumi ir: Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-14

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-13                 13.kurss-15>>

13. nodarbība

Attieksme pret tuvāko un sevi

 

13.1. Visai pasaulei – vienotas reliģijas principi

13.2. Atzinība un sods

13.3. Sabiedrības virzība uz priekšu

13.4. Pēdējās paaudzes veidošana

13.5. Līdzdalība sabiedrības dzīvē

13.6. Izstāšanās no sabiedrības

13.7. Tautu piebiedrošanās

13.8. Audzināšana, kas balstīta uz piemēru

13.9. Mīlestības tiesa

13.10. Garīgajā nav piespiešanas

13.11. Svešķermeņa absorbcija

13.12. Pašatteikšanās un izvēle

13.13. Revolūcijas vadoņi

 

13.1. Visai pasaulei vienotas reliģijas likumi ir sekojoši:

  1. Strādāt cilvēku labā atbilstoši saviem spēkiem, bet ja būs nepieciešams, tad arī pāri tiem, līdz visā pasaulē izzudīs bads un slāpes.

Cilvēkam ir jāizturas pret citu cilvēku kā pret savu ķermeni, tāpat kā māte attiecas pret savu bērnu: viņa gatava strādāt un ziedot savu dzīvi viņa veselības un labklājības vārdā. Šādu darbību viņai liek veikt mīlestības likums, un tieši tas uzliks cilvēkam par pienākumu tādā pašā veidā attiekties pret tuvāko un cilvēci kopumā. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 13.kurss-15

(SKA MĀCĪBU KURSI), 13.kurss Nav komentāru »

<<13.kurss-14

14. nodarbība

Kabalas izplatīšanas pamati

 

14.1. Reliģijas izplatīšanas trīs pamati

14.2. Atteikšanās no egoisma

14.3. Masu viedoklis

14.4. Domājošā elite

14.5. Cilvēka vajadzību nodrošinājums

14.6. Garīgā izzināšana

14.7. Labošanās posmi

14.8. Nākamā paaudze

14.9. Gaisma, nevis dūres spēks

14.10. Atdeves un saņemšanas īpašības

14.11. Pēdējās paaudzes vadība

 

14.1. Reliģijas izplatīšanas trīs pamati

Pastāv reliģijas izplatīšanas trīs pamati: kaislību apmierināšana, pierādījumi un aģitācija.

Tādi ir kabalistiskās labošanās metodikas izplatīšanas pamati visā cilvēcē.

  1. Kaislību apmierināšana: jo katram cilvēkam, pat visbrīvākajam, ir neizzināta dzirkstele, kas jāapvieno ar Radītāju. Laiku pa laikam atmostoties, tā modina cilvēkā kaisli izzināt Radītāju vai Viņu noliegt, kas ir viens un tas pats. Un ja cilvēks atradīs to, kurš izraisīs viņā šīs kaislības apmierinājumu, tad piekritīs visam.

Tam nepieciešams pievienot aspektus: dvēseles nemirstība un atalgojums nākamajā pasaulē, kā arī indivīda gods un tautas gods. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 12.kurss-1

(SKA MĀCĪBU KURSI), 12.kurss Nav komentāru »

12.kurss-2>>

12.KURSS

Cilvēces attīstības programma

Visas mūsu dzīves negatīvās parādības, individuālās, tāpat arī globālās, ir dabas likumu neievērošanas sekas. Pilnīgi saprotams, ka muļķīgi lēkt no jumta, cerībā uz vispasaules gravitācijas likuma labvēlību. Mēs nesaprotam vienkāršu faktu, ka cilvēku sabiedrības dzīvi, mūsu savstarpējo attiecību sistēmu vada absolūtie dabas likumi. Tāpēc šodien mums ir jāizanalizē sava attieksme pret dzīvi, jāizprot, kur mēs pretojamies šiem gudrajiem likumiem un jāatrod ceļš, kas virza uz harmonisku pastāvēšanu. Viss ir atkarīgs tikai no mūsu apziņas: jo labāk mēs sapratīsim dabiskās likumsakarības, jo mazāk triecienu mums nāksies izturēt un līdz ar to mūsu attīstība ātrāk virzīsies uz priekšu.

Šajā kursā, līdzās aktuālākajiem pēdējo pētījumu rezultātiem dažādās jomās, attēloti galvenie kabalas principi. Jūs iepazīsieties ar attīstības programmu, kuru mums sagatavojusi daba un sapratīsiet, kādā veidā to ir iespējams pareizi īstenot, lai sasniegtu laimīgu finālu. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 12.kurss-2

(SKA MĀCĪBU KURSI), 12.kurss Nav komentāru »

<<12.kurss-1                 12.kurss-3>>

1. nodarbība

Vēlme baudīt

1.1.  Ievads

1.2.  Vēlme – dabas pamats    

1.3.  Cilvēciskās vēlmes baudīt attīstība

 

1.1. Ievads

Sākumā izskatīsim dažus 21. gadsimta problēmu aspektus. Tas mums palīdzēs saprast, kas ir mūsdienu pasaules globālo un lokālo problēmu pamatā, un izvēlēties precīzu to risinājuma metodi. Kā jau tika sacīts, problēmas risinājuma atslēga ir mūsu iespējā paaugstināt apziņas pakāpi. Mēs redzēsim, tieši kādas pārmaiņas nepieciešams īstenot šajā virzienā un kāpēc.

Taču sākumā aplūkosim faktus, kas atspoguļo personības stāvokli mūsdienās. Šo reāliju zināšana nospēlēs svarīgu lomu, izvēloties risinājumu, kas tiks minēts zemāk. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 12.kurss-3

(SKA MĀCĪBU KURSI), 12.kurss Nav komentāru »

<<12.kurss-2                 12.kurss-4>>

2. nodarbība

Baudas robeža

„Mūsu dzīvē ir iespējamas tikai divas traģēdijas. Viena – ja nesaņem to, ko vēlies, otra – ja saņem. Otra ir sliktāka, tā patiešām ir traģēdija.”

Oskars Vailds5

 

2.1. Bauda anulē vēlmi

2.2. Divi principi, kā pievilt vēlmi

2.3. Egoisma attīstība

2.4. Laimes ilūzija

 

2.1. Bauda anulē vēlmi

Pētot dažādus baudas veidus – zināšanas, varu, goda apliecinājumu, bagātību, arī uzturu, seksu un pārējos, mēs redzēsim, ka visos gadījumos maksimāls apmierinājums tiek sajusts pirmajā vēlmes un tās piepildījuma savstarpējā īsajā kontaktā. Piepildījumam īstenojoties, bauda izzūd. Apmierinātajā vēlmē bauda var turpināties dažas minūtes, stundas vai dienas, taču rezultātā tā izzūd. Pat ja daudzus gadus cilvēks tiecas ko sasniegt, piemēram, cienījamu amatu vai prestižu zinātnisko grādu, taču tiklīdz mērķis ir sasniegts, svētlaime izslīd no rokām. Līdz ar to, bauda, apmierinot vēlmi, to anulē. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 12.kurss-4

(SKA MĀCĪBU KURSI), 12.kurss Nav komentāru »

<<12.kurss-3                 12.kurss-5>>

3. nodarbība

Altruisms – dzīves princips

 

3.1. Divi termini – egoisms un altruisms

3.2. Dabas harmonija

3.3. Egoistiska uzvedība – ceļš uz bojāeju

3.4. Altruistiskās izpausmes

3.5. Pasaule – vienots organisms

 

3.1. Divi termini – egoisms un altruisms

Pētot dabu, mēs atklājam altruisma izpausmes. Šis termins radies no latīņu vārda „alter”, kas nozīmē „cits”, „svešs”, 19. gadsimtā to ieviesa franču filozofs Ogists Konts (Auguste Conte), kurš definēja altruismu kā pretstatu egoismam. Turklāt par altruismu bieži dēvē tieksmi darboties tuvākā labā, mīlestību pret tuvāko, uzticību un augstsirdību attieksmē pret citiem, nesavtīgas rūpes par cita labklājību. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 12.kurss-5

(SKA MĀCĪBU KURSI), 12.kurss Nav komentāru »

<<12.kurss-4                 12.kurss-6>>

4. nodarbība

Līdzsvara neievērošana

 

„Cilvēk! Nemeklē citu ļaunuma vainīgo; vaininieks esi tu pats”.

Žans Žaks Ruso19

 

„Cilvēks ir visnežēlīgākais no dzīvniekiem”.

Frīdrihs Nīče20

 

„Cilvēks ir vienīgais dzīvnieks, kas nosarkst. Vai arī – viņam vajadzētu nosarkt”.

Marks Tvens21

 

4.1. Egoisma postošais spēks

4.2. Kas sniedz mums baudu?

4.3. Egoisma pareiza izmantošana

4.4. Krīze – iespēja atjaunot līdzsvaru

 

4.1. Egoisma postošais spēks

Visi dabas komponenti, izņemot cilvēka egoismu, darbojas saskaņā ar altruisma likumu, atrodas līdzsvarā ar savu vidi un veido harmoniskas sistēmas. Ja tiek izjaukts līdzsvars, organisms sāk sabrukt, tāpēc līdzsvara atjaunošanās spēja ir organisma eksistences nosacījums. Faktiski visas organisma aizsargspējas  vērstas uz līdzsvara uzturēšanu. Runājot par organisma spēku vai vājumu, tiek domāta tā spēja saglabāt līdzsvaru. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties