SKA mācību materiāli. 15.kurss-13

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

4.3. Piepildošais ar gaismu un radošais tumsu

Visa realitāte ietverta Bezgalībā, rodoties no esošā, un tikai vēlme saņemt ir jauna un rodas no nekā.

18) Zini, ka visa jauninājuma būtība, ko Radītājs iecerējis šajā radībā, par kuru viedie ir sacījuši, ka Viņš radīja tās eksistenci no nekā, ir tajā apstāklī, ka šis jauninājums attiecas tikai uz vēlmes baudīt formu, kas iedzīvināta katrā radībā. Turklāt radīšanas aktā neradās vairs nekas jauns. Tas ietver teiciena: „atvasina gaismu un rada tumsu” jēgu. RAMBANs skaidro, ka vārds „rada” norāda uz jauninājumu, tas ir, uz to, kas neeksistēja iepriekš. Tu redzi, ka netiek runāts: „un gaisma rada” – tieši tādēļ, ka gaismā nav jauninājuma kā gadījumā, kad tiek radīts kaut kas no nekā. Tādēļ, ka gaisma un viss, ko gaisma satur, ir pasaulē vipatīkamākās sajūtas un atklāsmes, – tas viss nāk, rodoties no esošā – vārdu sakot, tas viss jau ir ietverts Radītājā. Un tādā gadījumā tajos nav jauninājuma pazīmes, un tādēļ sacīts: „gaisma atvasina”, lai norādītu, ka tajā nav jauninājuma un radīšanas pazīmes. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-12

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

4. nodarbība

Pēc vēlmes saņemšanas ierobežojuma un ekrāna izveides uz tās, tā nav derīga būt par saņemošo kli, un izgāja no svētuma sistēmas, un tās vietā atstarotā gaisma tiek izmantota kā saņemošā kli, bet vēlmes saņemt kli atdota nešķīsto spēku sistēmai.

 

4.1. Atstarotā gaisma kļūst par saņemošo kli

Pēc vēlmes saņemšanas ierobežojuma un ekrāna izveides uz tās, tā nav derīga būt par saņemošo kli, un izgāja no svētuma sistēmas, un tās vietā atstarotā gaisma tiek izmantota kā saņemošā kli, bet vēlmes saņemt kli atdota nešķīsto spēku sistēmai.

16) Pēc ierobežošanās un ekrāna izveides uz šo kli, dēvētu par „vēlmi saņemt”, tā anulējās un atdalījās, un izgāja no savas svētuma sistēmas un tās vietā tika ieviesta atstarotā gaisma, lai kļūtu par saņemošo kli. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-11

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

3. nodarbība

„Dvēseles atšķelšanās” noskaidrošana

 

3.1. Dvēseles atdalīšanās

15) Un tagad tiks noskaidrots dvēseles atšķelšanās jautājums, par dvēseli teikts, ka tā ir „Radītāja daļa no augšienes” – tas ir jautājums, kuru mēs sev uzdevām jau iepriekš: kādā veidā un ar ko atšķirsies dvēseles forma no Viņa vienkāršās gaismas tādā mērā, ka ar to tiks atdalīta no „Viss”?

Tagad ir saprotams, ka patiesībā tajā notika liela formas izmainīšanās, jo, lai gan Radītājs arī ietver visas tās formas, par kurām tikai ir iespējams domāt un prātot, tomēr, neraugoties uz to, pēc visa augstāk minētā tu atrodi vienu formu, kas nav Viņā ietverta, un tieši vēlmes saņemt formu, jo no kā lai Viņš saņem? Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-10

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

2.3. Gaismas izplatīšanās iemesls no Acmuto

Vēlme saņemt, kas iekļauta radīšanas nodomā, izveda to no Acmuto stāvoklī, tā dēvētajā „Bezgalībā”.

12) Un tagad mēs varam saprast, kādā veidā Bezgalības gaisma iznāca no kategorijas „Acmuto”, attiecībā uz kuru mums nav ne skaņas un ne vārda, un tika nosaukta par „Bezgalības gaismu”. Turklāt par iemeslu, kā jau tika sacīts, kalpoja tas, ka šajā gaismā ir vēlme saņemt no Acmuto, kas ir jauna forma, kas nekādā gadījumā neatrodas Acmuto. No kā tad Viņam saņemt? Un šī forma – tāpat ir viss šīs gaismas mērs, kā jau tika sacīts. Un iedziļinies, jo šeit nav iespējams turpināt skaidrojumu. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-9

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

2. nodarbība

Radīšanas nodoma noskaidrošana

 

2.1. Sākumpunkts un mērķis

10) Tagad sāksim noskaidrot radīšanas nodoma formas. Bez šaubām, ka darbības rezultāts jau sākotnēji ir nodomā, ņemot vērā, ka pat materiālajam cilvēkam, kurš apveltīts ar lielu daudzumu domu, darbības rezultāts arī sākotnēji būs viņa nodomā.

Piemēram, cilvēks aizņemts savas mājas celtniecībā. Mēs saprotam, ka pirmā doma šajā viņa nodarbē bija doma par mājas formu, kurā viņš apmetīsies uz dzīvi, un tādēļ mājas pabeigšanu apsteidz vēl vairums domu un darbību, līdz viņš pabeigs sākotnējo formu, kuru bija iepriekš nodomājis, un šī forma nonāk pie viņa visu viņa darbību beigās. Un tātad tu redzi, ka darbības rezultāts sākotnēji ir nodomā. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-8

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

1.9. Kā no absolūtā Darbojošā spēka radās nepilnīga darbība

Jēdziens „ierobežojums” noskaidro, kā no absolūtā Darbojošā spēka radās nepilnīga darbība.

9) ARI ļoti izsmeļoši šīs grāmatas pirmajās nodaļās apgaismo pirmā ierobežojuma tēmu, jo šis jautājums ir ārkārtīgi nopietns, neizbēgami ir jāņem vērā, ka tāpat kā sabojātības arī visi nepilnības veidi izriet un nāk no Radītāja. Tieši tā arī rakstīts: „Veido gaismu un rada tumsu”. Taču sabojātības un tumsa ir patiess pretstats Viņam – kā tādā gadījumā ir iespējams, ka viens varētu rasties no cita, un kā tie atnāk kopā ar gaismu un baudu, kuri ietverti radīšanas nodomā? Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-7

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

1.7. Dzīves laikā esošā darba un mūžīgās baudas nesamērojamība

Kāds sakars ir darbam 70 gadu garumā ar mūžīgo baudu, jo nav taču lielākas dāvanas par šo!

7) Šie viedo vārdi visos aspektos ir ļoti nesaprotami. Pirmkārt, nav saprotams, jo galvenais mūsu tieksmē un mūsu lūgšanā – „pasargā mūs no dārgumu krātuves bezmaksas veltēm”. Taču viedie sacīja, ka „dārgumu krātuves bezmaksas veltes” paredzētas tikai dižākajām pasaules dvēselēm. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-6

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

1.5. Vai Bezgalībā pastāv formas atšķirība?

Kā iztēloties radījumā formas atšķirību no Bezgalības?

5) Tomēr pagaidām mēs to spējam saprast tikai attiecībā pret šo pasauli, cilvēciskajām dvēselēm, taču attiecībā pret dvēseli, par kuru tiek runāts, ka tā ir Radītāja daļa no augšienes, vēl nav noskaidrots, kādā veidā tā atdalās no dievišķā tik liela mērā, lai būtu iespējams to nosaukt par Radītāja daļu. Un nevar teikt, ka atdalās ar „formas mainīšanos”, – šis apgalvojums ir kļūdains. Mēs taču jau noskaidrojām, ka dievišķais ir vienkāršā gaisma, kas satur visu pasaulē esošo formu daudzumu un to pretstatus savā vienkāršajā vienotībā, kas izpaužas ar jēdzienu Viens, Vienīgais, Vienotais. Un ja tas tā ir, kā tad mēs varam iztēloties kategoriju „formas atšķirība” dvēselē, lai tā atšķirtos no dievišķā un tā rezultātā būtu atdalīta, būdama dēvēta „daļa no Viņa”? Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-5

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

1.3. Dvēsele – daļa no Radītāja

Kā lai saprot, ka dvēsele ir daļa no Radītāja?

3) Tādējādi mēs nonāksim pie sapratnes par to, ko stāsta kabalisti par dvēseles būtību.

Viņi apgalvo, ka dvēsele patiešām ir Radītāja daļa no augšienes un tajā absolūti nav nekādas atšķirības no „viss”. Taču kādā veidā šī dvēsele ir daļa, bet ne „viss”? Un tas līdzinās akmenim, atšķeltam no kalna, kalna būtība un akmens būtība ir vienādi, un nav nekādas atšķirības starp akmeni un kalnu, izņemot to, ka akmens ir tikai daļa no šī kalna, bet kalns ir kategorija „viss”. Lasīt tālāk »

SKA mācību materiāli. 15.kurss-4

(SKA MĀCĪBU KURSI), 15.kurss Nav komentāru »

1.2. Augstākās iedarbības uztvere

Augstākās iedarbības divas īpatnības: pirms saņēmēja izzināšanas un pēc tam.

2) Izdari secinājumu no piemēra, kuri bauda Man. Par Man dēvē „maizi no debesīm”, jo tā nebija materializējusies savā ietērpā šajā pasaulē. Viedie sacīja, ka katrs izjuta no tās to garšu, kuru vēlējās. Tas nozīmē, ka obligāti tajā bija no pretējām formām, tas ir, viens tajā juta saldu garšu, bet cits tajā juta sīvu un rūgtu garšu, tajā pašā laikā pats man noteikti sastāvēja no diviem pretstatiem kopā – vai tad tu atradīsi pie dodošā to, kā viņam nav. Un ja tas tā ir, tad kā ir iespējams, ka divi pretstati atrastos vienā objektā? Taču pats man, protams, ir vienkāršs un abstrahēts no šīm divām garšām un tikai sastāv no tām, tā ka materiālais saņēmējs var atšķirt to garšu, kuru viņš vēlas. Lasīt tālāk »

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties