Pacentieties, lai nepiepildās pareģojumi

Krīze, No M.Laitmana bloga Komentēt

Ikviens no mums – mazs egoists. Atsevišķi viens no otra mēs neesam pretēji Vienotai Dabai.
Attīstot mūsos egoistiskās vēlmes, Daba piespieda mūs attīstīties, lai piepildītu tās.
Bet tagad esam sasnieguši savu maksimālo individuālo egoistisko attīstību.
Tas izpaužas dzīves tukšuma sajūtā un krīzēs, visās mūsu darbības sfērās, ikvienā un ap katru.Bet izņemot maksimālo (un tukšo) egoismu, mēs kļuvām saistīti Vienā Vienotā egoistiskā mehānismā. Un tas izrādījās pretunā ar Vienoto Dabu.Radās divas pretējas sistēmas: Vadošā (Radītājs) un Vadāmā (globāli saistītā cilvēku sabiedrība).
Tāpēc neizbēgami mums nāksies izjust šo pretrunu, altruistiskās Dabas pretstatu egoistiskajai cilvēcei kā katra un sabiedrības problēmas (epidēmijas, krīzes sabiedrībā, klimatiskās katastrofas).
Šodien mēs tikai ieejam globālajā egoisma izpausmes periodā “no nulles’.
Tā vispārējais pieaugums izpaudīsies ciešanās, kuru mērķis novest mūs pie globālā egoisma apzināšanās, kurš ir visu mūsu nelaimju un ciešanu cēlonis, – tik lielā mērā, lai mums rastos vēlēšanās izlabot to uz globālo atdevi un mīlestību, novedot mūsu savstarpējo attiecību sistēmu līdz līdzībai ar Dabu (Radītāju).
Kabalas zinātne skaidro mums, kā veikt šīs pārmaiņas katrā no mums un sabiedrībā. Bez šīm zināšanām mēs nespēsim paši sevi izlabot.
Jautājums tikai ciešanu daudzumā, kuras mums nāksies pārdzīvot, lai izmantotu Kabalas zinātni savai labošanai.
Gaišreģi mums apraksta šīs iespējamās ciešanas “pasaules gala” ainās. Kabalas izplatīšana paskaidro ciešanu cēloni, parāda, kā sabiedrības labošanās mainīs tās uz labo!
Tādējādi Kabalas izplatīšana pasaulē nozīmē, pirmkārt, nevis tās zinību izplatīšanu, bet gan zinību izplatīšanu par kabalu, par tās uzdevumu.
Un tikai tad, apzinoties nepieciešamību, pašas labošanās metodikas izplatīšana. Tādā veidā mēs veidojam savas nodarbības.

Avots: http://www.laitman.ru/crisis/5351.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties