Optiskais māns

No M.Laitmana bloga Komentēt

Mūsu pasaules uztvere, dzīves izjūta – iekļauta vēlmē. Vēlme – vienīgais, kas tika radīts. Tā dzīvo „sevī” un visu sajūt „savā iekšienē”.
Bet izjūt divos „formātos”: daļa ainas viņam rādās kā „viņš pats”, otra daļa – kā „ārējā pasaule”.
Tā mēs savā duālajā vēlmē – iekšējā un ārējā – uztveram sevi un apkārtni.
Realitātes aina sadalās apļos, kas paplašinās no iekšienes uz ārieni: dvēsele, ķermenis, nepastarpinātā apkārtne, tālā apkārtne. Patiesībā tās visas ir izjūtas un tās ir manī, manas vēlmes iekšienē.
Secinājumi:
– ja es gribu mainīt pasauli, tad man jāmaina sava vēlme. Pasaules izjūta ir atkarīga no tās un vispār pasaule – ir izjūtama vēlmē.
– pasaule, kas man šķiet ārēja, – ilūzija. Visa pasaule ir – manā vēlmē, tikai es šobrīd to nejūtu.
Pret daļu no sevis es izturos kā pret kaut ko svešu, nepiederošu, pret dabu un cilvēci, un tādas attieksmes rezultātā ciešu. Es pats nezinu, kādu postu sev nodaru ar ārējās pasaules himeru.
Tā ir kļūda un „optiskais māns”! Liekas, ka manā priekšā ir sveši cilvēki, kurus var noniecināt.
Bet patiesībā es vienkārši neapzinos, ka tā radu nelaimes un problēmas pats sev. Bet ar to ir piepildīta visa mana dzīve. Kāda briesmīga un sagrozīta realitātes uztvere.
Kabalas zinātnes misija ir apvienot manas sašķeltās būtības daļas. Pats uz to spējīgs es neesmu, bet varu vērsties ar lūgumu, lai atnāk gaisma – atnāk un izlabo manu dvēseli. Tad es ieraudzīšu vienotu realitāti, vienoto vēlmi, un tajā – vienoto kli un vienoto gaismu.
Ceļā uz šo mērķi mēs cenšamies sevi virzīt uz vienotību. Lasot grāmatu Zoar, man ir pienākums pastāvīgi atgriezt sevī pasaules izjūtu. Lai par ko tikai nerunātu, tas viss jau ir manī, tas viss – mani spēki, vēlmes un īpašības.
Visas garīgās pasaules atrodas cilvēkā, ārpus viņa nav nekā. Nevajag pasauli iedalīt iekšējā un ārējā. Tas viss – ir viens kli.
Atceroties to, mēs izsaucam uz sevi gaismas iedarbību, kas savieno mūsu uztveres daļas citu ar citu.

Avots: http://www.laitman.ru/vospriyatie-realnosti/7790.html
no krievu valodas tulkoja Ilze B.

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties