Optimistiska krīzes traģēdija.

No M.Laitmana bloga Komentēt

1. Līdzīgi tam, kā daba regulē vienas vai otras dzīvnieku sugas daudzumu, lai uzturētu kopīgo līdzsvaru, tāpat arī cilvēku skaitam pasaulē jāatbilst nepieciešamībai pēc tiem.
2. Kur tad slēpjas iemesls tam, kāpēc tik strauji pieaug cilvēku skaits pēdējo simts gadu laikā, it īpaši XX gadsimtā? – Iedzīvotāju skaita pieaugums pēdējo simts gadu laikā saistīts ar kolektīvā egoisma pieaugumu. Sasniedzot savu individuālo pieaugumu katrā indivīdā, cilvēces vēstures gaitā, katra mūsu egoisms pēdējo simts gadu laikā savienojies ar visiem vienā vienotā egoistiskā sistēmā.
3. Ja visas cilvēces nodrošināšanai un apkalpošanai ir nepieciešami tikai 2 % iedzīvotāju, tad kādēļ nepieciešami atlikušie 98%? – To parādīšanās attaisnojās tieši ar kolektīvā (globālā, integrālā) egoisma parādīšanos. Ja šie 98% pasaules iedzīvotāju neuzsāks kopīgā egoisma izlabošanu, daba tos nodos „utilizācijā” epidēmijās, ekoloģiskajās kataklizmās, bads, atomkari utml.
4. Liekās iedzīvotāju daļas iznīcināšana pārņems gigantisku cilvēku masu, kuri ir nodarbināti naudas ieguves industrijā – jo tieši tā izrādās visegoistiskākā un vienlaicīgi nevienam nav nepieciešama, un tāpēc, saskaņā ar dabas likumu, tai ir jāizmirst.
5. Kopīgo globālo egoismu ir iespējams izlabot tikai ar milzīgas cilvēku masas palīdzību, kurā katrs veic savu individuālo nelielo izlabošanu. Daba piespiedīs mūs izlaboties – ar apziņas iegūšanu vai caur ciešanām. Tāpēc ar cilvēces iesaistīšanu kopīgā egoisma izlabošanā, mēs novērsīsim nevajadzīgo 98% pasaules iedzīvotāju iznīcināšanu un nonāksim līdz harmonijai.
6. Mūsdienu krīze ir pirmā „vienotā egoisma” krīze. Katra no krīzēm nobeigsies ar dabas mēģinājumu samazināt nevajadzīgo cilvēku skaitu. Mēģinājumi tos novērst ir pakļauti neveiksmei, jo mēs nespējam pretoties dabas likumiem. Izskaidrot nepieciešamību apvienoties un izlabot savstarpējās attiecības ir vienīgais glābiņš.

Avots: http://www.laitman.ru/kabbalah/4153.html
no krievu valodas tulkojis M. Liepa

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties