No klints atšķeltais akmens

No M.Laitmana bloga Komentēt

Sacīts, ka cilvēka dvēsele – Radītāja daļa, līdzīga akmenim atšķeltam no klints, kurš ir tās daļa.
Radītājs radīja kopējo vēlmi, kur visas dvēseles savienotas kopā vienā, dēvētā Ādams un piepildītas ar Bezgalības gaismu.
Bet dvēseles stāvoklis tiek dēvēts par Bezgalības pasauli. Šis stāvoklis mums dots kā pilnības piemērs.
Patreiz es sajūtu sevi, kā no visiem atdalītu mazu daļu, kā punktu lielā sistēmā.
Atkarībā no vēlmes savienoties ar citiem, dodot tiem un saņemot no tiem Radītāja dēļ, es iegūstu Viņa formu, satuvinos ar Viņu.
Pievienojoties citiem es iemantoju viņu vēlmes. Cita vēlmi var pārņemt tikai, ja mīli viņu.
Un ja es izplatu savu mīlestību uz arvien lielāku dvēseļu skaitu, citām sistēmas daļām, tad rezultātā no atšķelta gabala pārvēršos veselā klintī.
Tāpēc sacīts: „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu – tas ir dzižais Toras likums”, kur ar Toru tiek izprasta visa augstākā gaisma, kura piepilda visu šo dvēseļu sistēmu, vai Radītājs.
Kad pievienoju sev biedra vēlmi, mēs kļūstam viens vesels un sanāk, ka abi mēs – esmu es.
Un tagad caur viņu es pievienojos trešajam, jo pēc manas savienošanās šis „trešais” jau kļūst man blakus esošs, atrodas man līdzās. Un tā pakāpeniski sev pievienoju visas dvēseles.
Arvien lielāka vienotība nozīmē augšupeju. Manas saiknes spēks pieaug – tas nozīmē, ka paceļos pa garīgo pasauļu pakāpieniem un no maza akmens pārvēršos veselā kalnā.

Avots: http://www.laitman.ru/ezhednevny-urok/9031.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties