No dzirksteles – uz gaismu!

Jautājumi un atbildes, No M.Laitmana bloga Komentēt

Jautājums: Bāls Sulams raksta, ka pasaules tautas „nozagušas” kabalistiem gudrību. Ko nozīmē „nozagt”?
Atbilde: Nozagt nozīmē izmantot savu egoistisko vēlmi. Teikts, ka Adam Rišon nozaga Radītājam – vēlējās saņemt gaismu hohma bez pārtapšanas hasadim gaismā – saņemt sevis dēļ, bez nolūka dot.
Pagātnē, līdz 2. Tempļa nopostīšanai, ebreji neslēpa kabalas zinātni, bet labprāt dalījās ar to ar pasaules tautām. No šīs savstarpējās sadarbības radās visas zemes zinātne par dabu (Radītāja apslēptības formu) un filozofija (egoistiskā prāta izdomājums par slēpto no viņa Radītāju). Par filozofijas aizgūšanu no Kabalas raksta rabijs Kuks, kā arī 16.gs. izcilais vācu filozofs Johans Reihlins un citi.
Un tikai no mīlestības pret tuvāko krišanas naidā, kas noveda pie 2. Tempļa nopostīšanas, Kabala tika slēpta. Un raudāja Rašbijs, “Zoar” grāmatas autors, kā viņam aprakstīt Kabalu, lai tā tiktu slēpta līdz zināmam laikam, līdz 20.gs., bet pēc tam atklātos visas pasaules labā.
Bet līdz 2. Tempļa nopostīšanai nebija nepieciešams aprakstīt Kabalu, jo cilvēki sajuta Radītāju, un Kabalas zinātne bija viņu saziņas kultūra.
Bet bez Kabalas “zādzības” nebūtu iespējama cilvēces attīstība: jo attīstībai nepieciešams, lai egoistiskajā vēlmē eksistētu vismaz gaismas dzirksts, kura to uzturētu, atdzīvinātu.
Tieši pateicoties gaismas dzirkstij, notiek egoistisko vēlmju attīstība cilvēcē, no paaudzes uz paaudzi attīstās tehnoloģijas , kultūra, izglītība, sabiedriskās attiecības.
Šodien viss saņemtais no gaismas dzirksts ir realizējies. Egoisms ir izaudzis un savienojies vienotā struktūrā, sistēmā. Atklājās, ka savstarpējā saiknē egoistiskie elementi (cilvēki) neattīstās, bet degradē, šeit atklājas vispārējā krīze visās cilvēka darbībās – audzināšanā, kultūrā, zinātnē, tirdzniecībā, ekonomikā.
Sākot no dotā brīža un turpmāk, izmantojot Kabalas zinātni, mēs varam labot savu dalību globālajā sistēmā, līdz pat pilnīgai tās harmonijas sasniegšanai.

Avots: http://www.laitman.ru/page/2
no krievu valodas tulkojusi S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties