Nenovērst traucējumus, bet pacelties pāri tiem

Lasītava, No M.Laitmana bloga Komentēt

Garīgajai augšupejai mums nepieciešams egoisms, pāri kuram mēs spētu pacelties. Nav jānovērš traucējumi, bet jāpaceļas pāri tiem.Tieši šeit ir būtiska kabalas pamatatšķirība no visām garīgajām metodikām, reliģijām un ticībām. Jo tās māca, kā likvidēt problēmas un nomierināties, lai justos komfortabli.
Tas ir princips, pēc kura darbojas visa pasaule, kur katrs mierina sevi, kā spēj: ar psihologu palīdzību, narkotikām, kautiņiem, cenšoties aizmirsties miegā vai vīnā, reliģijā, ar atalgojuma gūšanu citā pasaulē…
Viss, ko dara cilvēks, – viņš dara tikai tādēļ, lai dzēstu nepatīkamas sajūtas.
Pateicoties tam, reliģija piesaista cilvēkus, mierinot viņu egoismu. Bet kabalā viss otrādi – jāizmanto viss savs egoisms, jāizaudzē un jāpaceļas pāri tam.
Tādējādi cilvēkam, kurš vēlas izlabot savu egoismu un vērst to uz atdevi, nepieciešama viņa egoismu labojošā gaisma. Tieši viņam nepieciešams spēks, kurš radījis viņa ego. Bet tagad palīdzēs viņam pacelties pāri šim ego.
Ja cilvēks tikai apspiež savu ego, tad viņam nav nepieciešama labojošā gaisma un Radītājs.
Viņš izdomā sev kaut kādu reliģiju vai metodiku un nomierinās. Šeit ir visu metodiku atšķirība no Kabalas: tā nenomierina, bet izsauc egoismu!
Tādējādi tikai kabalas metodika, kura strādā ar egoismu, neapspiežot to, bet novērtējot un izmantojot to, noved cilvēku pie augstākās gaismas.
Jo tikai, lai iegrožotu savu egoismu, cilvēkam nepieciešama gaisma. Tieši gaismai jāpaceļ mūs pāri visiem šķēršļiem. Tas arī ir praktiskais garīgais darbs.
Ja cilvēkam nav vajadzīga gaismas, Radītāja palīdzība, lai paceltos pāri traucējumiem, egoismam, tad viņš nekad nesasniegs atdevi.

Avots: http://www.laitman.ru/kabbalah-religion/5363.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties