Mūžīgās baudas recepte

Lasītava, No M.Laitmana bloga Komentēt

Jautājums: Kāds sakars ir starp jaunu kli, ko jūtam kā līdz šim nebijušu un nepiepildītu vēlmi, un Pirmavota atklāšanu?
Atbilde: Tas ir viens un tas pats. Gaisma taču pastāv apslēptībā. Kabalā tiek skaidrots, ka to var salīdzināt ar filtru. Piemēram, mūsu pasaulē sieviete piesedz sevi un tikai mazliet atklāj sevi vīrieša priekšā. Tā ir spēle. Skaistums atklājas apslēptībā, bet apslēptība piesaista.
Apslēptībā mūsos raisās vēlme gūt atklāsmi – to pašu, ko vēlāk atskārstam. No viena puses Radītājs slēpj sevi, lai vēlāk atklātos. Viņš it kā atklājas apslēptībā. Bet no otras, – ja tu esi gatavs pieņemt no Radītāja ekrānu, kas apslēpj viņu un izmantot to, lai apslēptu savu ego, tad tu spēj pacelties virs sava egoisma un atklāt Radītāju.
Tad starp jums nav apslēpjošo vai piesedzošo ekrānu, jo tu sargies atklāt savu ego un centies, lai tas būtu apslēpts. Sanāk, ka vienmēr savā attieksmē pret Radītāju tu esi piesedzies, tikai nevis no Radītāja, bet no sava egoisma. Un tāpēc tu spēj sasniegt piepildījumu.
Mūsu problēma ir tāda, ka, anulējot ekrānu, mēs sākam piepildīties pa tiešo. Un tajā pašā mirklī piepildījums neitralizē vēlēšanos. Un lai kā es gribētu sasniegt vēlamo – pārtiku, seksu, naudu, slavu, tikko es to sasniedzu, bauda tūlīt izzūd. Man bija kāda vēlēšanās, es gadiem pēc tās dzinos, bet tikko es to saņēmu, bauda ir prom… Kāpēc? Daudzu gadu garumā es vācu naudu jaunam dzīvoklim, beidzot es to nopirku, bet pēc nedēļas, divām, varbūt mēneša vai pat gada es vairs nejūtu jaunieguvuma baudu. Tas nozīmē, ka saņemot šo baudu es anulēju ekrānu.
Visa Kabalas zinātne fokusējas uz baudas atklāšanu, saglabājot ekrānu. Līdz ar to mēs sargājam baudu, lai tā mūs piepildītu un nemuktu projām. Līdz ar to mūsos rodas mūžīgas un pilnīgas dzīves atklāsme.
Mēs jūtamies niecīgi, viegli ievainojami un trausli tikai tādēļ, ka atceļam ekrānu – barjeru, kam jāšķir vēlmi no baudas.
Piemēram, tehnikā mēs zinām kā rīkoties. Piemēram, savienojot divus vadus pa tiešo – notiek īssavienojums. Tāpēc starp tiem jāliek pretestība (patērētājiekārta), kas dod vēlamo labumu. Kāpēc šo principu mēs ignorējam attiecībā uz sevi? Tāpēc mūsu tehniskās iekārtas strādā, bet mūsu iekšējās ir sabojātas.
Visa gudrība ir barjeras-ekrāna saglabāšanā, ar kuru sākotnēji piesedzas Radītājs. Šī apslēptība mūs pievelk, bet sava vēlme (egoisms) ir jānoslēpj un jāpaceļas virs tās, Tad mums atklāsies Radītājs. Turklāt, ievērojiet, paša kli netiek zaudēts. Vēlmei kļūstot intensīvāka ir jāpastiprina ekrāns, tad arvien tiek skaidrāk atklājas Radītājs.
Tā ir Kabala – zinātne par atklāsmi, t.i., kā iegūt vēlamo un nezaudēt baudu, kā tas parasti notiek mūsu pasaulē. Garīgajā līmenī, atceļot ekrānu, cilvēks nevar ne uz mirkli gūt Radītāja atklāsmi. Sākumā jāsagatavo ekrāns, ar ko segt savu egoismu, un tad virs tā var atklāt Radītāju.
Tam nepieciešams nopietni gatavoties. Tāpēc ir sagatavošanās posmi – sākumā daži gadi – Kabalas apgūšanas sākumposms. Cilvēkam ir jāiemācās, kā sevi piespiest, pārliecināt un saprast, ka ekrāns ir vajadzīgs. Par to stāv rakstīts: „Gudrība – niecībā”, t.i., gudrība piederēs spējīgajiem noslēpt savu vēlmi piepildīties. Slēpjot vēlmi pašā vēlmē, cilvēks var gūt nezūdošu piepildījumu!

Avots: http://www.laitman.ru/kabbalah/4649.html
no krievu valodas tulkoja Leins

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties