Lai katra diena, kā no jauna

No M.Laitmana bloga Komentēt

Jautājums: Ko nozīmē, ka garīgajā virzībā uz priekšu katra pakāpe jāsāk no nulles un jāizdzēš viss, kas bijis iepriekš?
Atbilde: Iesākt no nulles – nozīmē atcelt iepriekšējo skatienu uz lietām. Sākas jauns līmenis, bet iepriekšējais jau sevi izsmēlis.
Tāpat jaunajai paaudzei jāattīstās jaunā virzienā, bet ne zem iepriekšējās spiediena. Katrs no 125 garīgās augšupejas pakāpieniem sākas no mūsu pasaules.
Kā zināms, Nukva, Acilut pasaules Malhut, katru dienu no jauna pārtop par jaunavu, proti, viss sākas no nulles – jauna saplūsme.
Neviena detaļa tavā kontaktā ar Radītāju nesatur nekādu nospiedumu no iepriekšējā stāvokļa. Katru reizi dzimst jauna dvēsele.
Tas arī tiek dēvēts par dzīves ciklu riņķojumiem. Bet viss, kas bijis iepriekš, tiek uzskatīts tikai par sagatavošanos šim jaunajam stāvoklim, sniedz šim jaunajam stāvoklim tikai pakāpi.
Kas bijis, tas bijis, bet tagad mēs visi spējam, un esam spiesti sākt no jauna! Katrs stāvoklis – tās ir jaunas 10 sfirot.
Tāda atjaunošanās nepieciešama, lai kvalitatīvi, bet nevis kvantitatīvi sasniegtu Radītāju, izmantojot egoisma jaunus aspektus, paceļoties arvien augstāk pāri tam. Bet nevis vienkārši dzēst pagātni, tāpēc ka man nepatīkami to atcerēties.
Tāpat kā mūsu pasaulē, kad tu uzsāc biznesu un ciet zaudējumus, – tas jaaizver galīgi un jāatver pavisam jauna lieta.
Nav iespējams kaut ko sasniegt pastāvīgi un pilnībā neatjaunojot savu stāvokli.
Rakstīts: „Lai katra tava diena, kā no jauna”. Bet mēs pēc savas dabas cenšamies turpināt visu, kā ir, pēc inerces.
Jāņem piemērs no mūsu kritumiem, kā viss izgaist, un iestājas tumsa gaismas vietā, bet pēc tam viss mainās no jauna, un viens stāvoklis nekādā veidā neatgādina citu!

Avots: http://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/6047.html
no krievu valodas tulkoja S.Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties