Kur ir tā skola, kas audzina Cilvēku?

Audzināšana, No M.Laitmana bloga Komentēt

Kabalists M. LaitmansJautājums: Šodien skolā bērniem arī māca dalīties un dot, bet, kad viņie iziet pasaulē, tad nokļūst citu vērtību ietekmē. Ar ko mums jāpapildina esošo izglītības sistēmu, lai formētu cilvēku, nevis speciālistu?

Atbilde: Parasta mūsdienu skola nevar izaudzināt cilvēku, ieaudzināt viņā pareizu attieksmi pret citiem, tāpēc tas ir iespējams tikai ar pareizas vides (sabiedrības) palīdzību, kura sākumā ir jāizveido ap skolniekiem.Šo uzdevumu sev neuzstāda neviena skola. Visur skolniekus māca sasniegt formālas sekmes eksāmenos, uzvarēt konkurences cīņā, kāpt pāri citiem. Galvenais dzīves orientieris – gūt panākumus, iegūt specialitāti, kas atnesīs pēc iespējas lielākus ienākumus.
Tas bija pareizi konkurējošas sabiedrības laikā. Taču šodien mēs esam nonākuši integrālā sabiedrībā, kur darbojas likums “uzvar (visus) nevis stiprais, bet iegūst (kopā ar visiem) tas kurš vienots ar pārējiem”. Tāpēc radās nepieciešamība pēc citādāka cilvēka formēšanas: nevis pretinieku visiem, bet draugu visiem.
Tāda cilvēka formēšana – ir pretrunā mūsu egoistiskajai dabai. Tāpēc te ir nepieciešama īpaša metodika (Kabalas zinātne) un līdzeklis (labošanas Spēks). Citādāk cilvēki izvirtīs apvienošanās ideju par “Visu zemju proletārieši, savienojieties!”, atkal sāks celt sociālismu vai komūnas, jo, balsoties uz mūsos esošo egoismu, cits nekas galvā neienāks.
Tāpēc audzināšana – sabiedrības galvenā problēma, bez kuras atrisināšanas tā sevi,  kā to prasa daba, nepārveidos. Šī pārveidošana ir iespējama tika pielietojot kabalistiskos principus.

Avots: http://www.laitman.ru/crisis/4148.html
no krievu valodas tulkojis Andris

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties