Kopā ceļš ir viegls!

Jautājumi un atbildes, No M.Laitmana bloga Komentēt

Jautājums: Zināms, ka garīgās attīstības ceļš nav viegls, cilvēku „šūpo” un „mētā” visos virzienos. Kad visa cilvēce sāks garīgo augšupeju, kā viņa ies šo procesu, ņemot vērā, ka tas nav gluds ceļš?
Atbilde: Dzīve „mētā” ne tikai tos cilvēkus, kuri nodarbojas ar garīgo attīstību. Kad visa cilvēce uzsāks savas garīgās augšupejas ceļu, tā nelīgosies no stāvokļa uz stāvokli, bet mēros savu augšupeju mierīgi un līdzsvaroti.
Jo visa pasaule augšupcelsies kā viens cilvēks ar milzīgu masu, kura sāk labāk pazīt dabu. Līdz ar to mainīsies cilvēku domas un palēnām mainīsies vēlmes – satuvināšanās virzienā.
Kopumā cilvēcei nebūs garīgo pacēlumu un kritumu, nebūs atdeves spēka iekšējās pretcīņas ar saņemošo spēku, kad cilvēks piekļaujoties atdeves īpašībām, vai savas sirds egoistiskajām vēlmēm izjūt pacēlumus un kritumus.
Bet visai cilvēcei kopumā būs tikai kopējā vēlme, un tā savienosies ar dabu, saplūstot ar to aizvien vairāk un vairāk – iekļaujoties dabā un atceļot sevi tās priekšā. Tā būs skaista, līdzena virzība un atklāšana – brīnumains ceļš!

Avots: http://www.laitman.ru/crisis/4132.html
no krievu valodas tulkojusi S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties