Kas slēpjas manī!?

Krīze, No M.Laitmana bloga Komentēt

Jautājums: Ārējās problēmas nospiež mani un liek no ārējās izpētes pāriet uz iekšējo, jo no turienes nāk visas pavēles, visas saknes un pirmcēloņi. Esmu spiests noskaidrot, kas notiek manā iekšienē, vēlos zināt, kāpēc es ciešu! Šis globālais jautājums: „Kāda ir manas dzīves jēga?” – liek man ieskatīties savā iekšienē un noskaidrot, kas tad tur slēpjas?
Atbilde: Tas notiek tieši mūsdienās. Palēnām fokuss, koncentrācija, uzmanība, visas pasaules skatiens sāk vērsties šajā virzienā. Cilvēki pat to neapjauš. Daudzu desmitu gadu laikā mēs pakāpeniski novēršamies no šīs pasaules un cenšamies ieskatīties savā iekšienē. Tāda ir mūsdienu paaudzes tendence. Tāpēc cilvēki pakāpeniski aizvien vairāk interesējas par Kabalu, jo tikai tā nodarbojas ar iekšējo sakņu un cēloņu atklāšanu zinātniskajā, metodiskajā līmenī.
Tas prasa no mums reālu analīzi un jaunu īpašību apzināšanos, ar kuru palīdzību spēsim atklāt citu realitāti. Mums nepieciešams ātrāk pavērst savu skatienu no ārienes uz iekšieni, lai redzētu un izprastu, ka tur, cilvēka iekšienē, atrodas visas saknes un visi pirmcēloņi. Un tikai ar tādu zinātnisku un praktisku pieeju viņš iegūs iespēju vadīt to, kas ar viņu notiek.
Viņš spēs mainīt savu stāvokli, visu pasauli! Jo mainot savas īpašības, viņš it kā pārceļ sevi no pasaules uz pasauli, saņem jaunu uztveri, jaunu realitāti – visu jaunu.
Izzinot mums apkārt esošo ārējo pasauli, mēs tikai nedaudz spējam tajā kaut ko mainīt nedzīvajā, augu vai dzīvnieku līmenī. Un pastāvīgi redzam, ka visas šīs izmaiņas vēršas mums par ļaunu. Tas notiek tādēļ, lai liktu mums ieskatīties savā iekšienē. Un kad sāksim mainīt sevi iekšēji, mēs izraisīsim kvalitatīvas pārmaiņas mūsu dzīvē.

Avots: http://www.laitman.ru/crisis/4623.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties