Kas ir Elle?

No M.Laitmana bloga Komentēt

Zoar, nodaļa Vaišlah, 16.p.: „Labāk uzskatošais sevi par mazvērtīgu vergu nekā godkārīgais, ar to atņemdams sev iztiku”.
Šeit iet runa par ļauno sākotni, jo tā pastāvīgi apsūdz cilvēkus ceļot lepnībā cilvēka sirdi un vēlmi.
Un cilvēks seko tai ar paceltu galvu, līdz pacelsies ļaunā sākotne pāri viņam, aizraujot uz pekli.
Vai tāds stāvoklis mums arī jāizjūt? No kurienes kabalisti zina par to, ja nav izgājuši uz sevis?
Nav iespējams, lai cilvēks kaut ko atklātu ne pēc savas pieredzes. Vai patiešām mums visiem vajag pabūt Ellē? – Jā!
Kas ir Elle? – Kad es atklāju ietverto sevī ļaunumu, kurš valda pār mani atraujot mani no Radītāja, es atrodos baismās sajūtās, mani dedzina kaunuma liesmas. Es redzu, cik daudz zaudēju un cik esmu nespējīgs ar sevi kaut ko izdarīt.
Cilvēkam tas jāsajūt. Tādam stāvoklim obligāti jānonāk līdz cilvēkam. Jo rakstīts: „Neizpildīs cilvēks bausli, iesākumā to nepārkāpdams”, „Nav taisnā uz zemes, kurš iepriekš nebūtu grēkojis”.
Sacīts: „Es radīju ļaunuma sākotni un devu Toru tā labošanai”. Vienmēr mums iesākumā jāatklāj sava ļaunuma sākotne, jāieiet tajā, jāiegrimst tajā un tikai tad atklāsim, ka tas ir ļaunums.
Sākumā mēs neatklājam tajā ļauno, citādi kā būtu iespējams ienākt tajā? Sākumā tas pievelk, vizuļo, spulgo, šķiet labsirdīgs un brīnišķīgs. Tā ļaunums maldina cilvēku.
Runa iet par cilvēku, kurš mēro ceļu garīgajā virzienā, kurš „rakņājas” savā dvēselē cenšoties tajā atklāt atdeves formu Radītājam.
Bet viņam jāsapinas un no šīm neskaidrībām jānolaižas līdz Elles stāvoklim. Tāds stāvoklis pastāv katrā pakāpē. Un tikai atrodoties šajā stāvoklī, viņš var noskaidrot ietverto viņā ļaunumu.
Kabalisti visu apraksta izejot no savas iekšējās izpētes. „Nav tiesnesim vairāk, kā redz viņa acis”. To visu Zoar autori izgājuši uz sevis.
Cerēsim, ka mēs arī sasniegsim tādus stāvokļus, jo ceļā uz garīgo jānotiek visam.

Avots:http://www.laitman.ru/ezhednevny-urok/7399.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties