Kam demonstrē filmu?

Jautājumi un atbildes, No M.Laitmana bloga Komentēt

Jautājums: Jūs vairākkārt sacījāt, ka viss notiek manā iekšienē. Visa realitātes aina projicējas uz ekrāna, kurš atrodas galvas smadzeņu pakauša daļā. Kam tā tiek projicēta? Kas sēž uz krēsla un vēro šo ainu?
Atbilde: Vēlme! Vēlme baudīt, kurā atrodas 613 (TARJAG) rešimot, kuri savstarpēji savienoti īpašā veidā dēvētā „10 sfirot(as)”, jeb „pieci parcufim(i)”.
Pasaule – tie ir pieci parcufim(i), katrā parcuf(ā) – piecas sfirot(as), katrā sfirā – piecas savas apakšsfirot(as). Rezultātā tā ir milzīga struktūra ar lielu daudzumu daļu, kuras savstarpēji saistītas līdzīgi pikseļiem uz televizora ekrāna.
Vēlmes baudīt iekšienē atrodas vesels vēlmju slānis. Gaisma ienāk vēlmē, piepilda un veido to četrās stadijās. „Alef” stadijā vēlme sāk sajust sevi kā piepildītu. Stadijā „bet” tā vēlas līdzināties gaismai.
„Himel” stadijā tai jākļūst tādai pašai kā gaisma, bet „dalet” stadijā – kļūt par neatkarīgu, absorbēt visu gaismu un tā jau spēj izprast, kas ar to notiek.
Vēlme attīstās uz gaismas rēķina. Tie ir pretēji spēki, viens no kuriem iedarbojas uz otru. Tāpēc gaisma attīsta vēlmi līdz tādam stāvoklim, ka tā sāk izjust un izprast sevi, sajust sakni un spēt saprast to. Tā attīstās matērija.
No kurienes mēs ierodamies šajā pasaulē? No matērijas, kura gala rezultātā izpaužas kā elektroni, protoni, neitroni, pozitroni, kuri sāk savstarpēji savienoties arvien sarežģītākā veidā.
No šīs savienošanās veidojas materiāls, kurš pēkšņi sāk pats kustēties un sajust, kas priekš viņa ir labi, bet kas slikti, kam derētu tuvoties, bet no kā attālināties.
Viņš sāk domāt, kas viņam nāk par labu un kas nē, sāk kaut ko plānot. Viņam jau parādās pagātnes, tagadnes un nākotnes sajūta, viņš atceras pagātni un plāno nākotni.
Tas viss veidojas no materiāla daļiņām attiecīgi tam, ka savstarpēji savienojas daudz sarežģītākās daļās. Bet ko nozīmē „savienojas”? Šajā savienojumā materiāls saņem gaismas īpašību, citādi viņš nav spējīgs savienoties.
Var secināt, ka ir vēlme baudīt – milzīgas vai mikroskopiskas matērijas masas, līdz pat elementārajām daļiņām, ar kurām nodarbojas kvantu fizika.
Bet savienošanās starp tām iespējama tikai pateicoties atdeves spēkam, kurš ir papildinājums saņemošajam. Un tad materiāla iekšienē nonāk gaismas īpašība, un šis materiāls kļūst par sastāvošu no sevis paša un sava pretstata.
Tad no šīm divām pretējām īpašībām kopā rodas sajūta „es” un „Radītājs”, saņemšanas un atdeves sajūta, nākotnes un pagātnes, labā un ļaunā. Tādā veidā materiāls sāk pilnveidoties un uztvert apkārtējo realitāti.

Avots: http://www.laitman.ru/vospriyatie-realnosti/4754.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties