Kad pienāk rīts…

No M.Laitmana bloga Komentēt

Zoar, nodaļa Mecor, 8.p.: Bet kad pienāk rīts, visi augstākie karapulki un nometnes slavina Radītāju.
Par rītu tiek dēvēts stāvoklis, kurā es novērtēju atdeves īpašību. Tagad es saprotu, zinu un sajūtu, ka atdeve – tas ir pats dižākais.
Iepriekš es skatījos uz mīlestību, atdevi, saikni ar citiem – un viss man šķita tumsa, jo nejutu no tā nekādu labumu: „Ko es ar to iegūstu?! Tam nav jēgas. Kāpēc man tas jādara?!” Viss šķita bezjēdzīgs.
Tomēr es centīgi turpināju mācīties, strādāt grupā, – un uz mani iedarbojās gaisma, kura atgriež pie avota. To dēvē par darbu nakts stundā.
Un tad atnāk jauns stāvoklis – cilvēkā sāk mosties atdeves īpašība, nolūks dot. Tas nozīmē, ka viņam iestājas rīts.
Tas viss – mūsu iekšējie stāvokļi, bet ne ārējās izmaiņas.
Tad daži vārti atveras uz visām pusēm (gan pa labi, gan pa kreisi). Un Ābrama, Heseda (žēlsirdības) vārti atveras Israēla, Malhut saietā aicinot visus pasaules iedzīvotājus baudīt hasadim (žēlsirdību).
No tā iesāk – no žēlsirdības, no Hasadim. Kā cilvēks sasniedz rītu? – Vispirms viņš izlabo sevi ar Hesed (žēlsirdības) īpašību un tad redz rīta gaismu – Hasadim gaismu. Tāpēc rīta lūgšana tiek dēvēta „Ābrams”.
Sacīts: „Un iestādīja viņš tamarisku Beerševā”, jo Malhut tiek dēvēta „Beerševa” un Ābrams tajā iestādīja Heseda (žēlsirdības) koku.
Visas izmaiņas, kuras redzam: diena, nakts, saule, mēness – notiek tikai attiecībā pret cilvēku.
Ar saviem iekšējiem procesiem mēs atmodinām šos spēkus vienu pēc otra vai visus kopā un tā sajūtam laika ritējumu.
„Uzausa saule” – tas nozīmē, ka cilvēks ir spējīgs atklāt Hohmas gaismu, kura ietērpta Hasadim gaismā.
Ja spēju atklāt tikai Hasadim gaismu, tas vēl ir rīts līdz saules lēktam. Ja neesmu spējīgs pat atklāt Hasadim gaismu saskaņā ar savām vēlmēm, tas tiek dēvēts par nakti.
Mēs arī patreiz atrodamies Hohmas gaismas bezgalīgajā okeānā, bet mums nav atdeves vēlmju, Hasadim, tāpēc nespējam atklāt nekādu gaismu.

Avots: http://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/9617.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties