Kad mūsu lūgšanas izpelnīsies atbildi

No M.Laitmana bloga Komentēt

Jebkuri pasaulē eksistējošie jēdzieni tiek iedalīti pakāpēs AVAJA saskaņā ar taisnās gaismas četrām stadijām – jebkurā īpašībā, iedarbībā, nozīmē, jebkurā šķērsgriezumā.
Var izplatīt šo sadalījumu uz visu realitāti:
stadijas 0 – 1 – 2 – 3 – 4 (sakne-alef-bet-gimel-dalet),
AVAJA “burta jud – jud – kei – vav – kei galiņš”,
sfirot “Keter – Hohma – Bina – Zeir Anpin – Malhut”.
maņas “redze – dzirde – oža – garša – tauste”,
parcufim “Galgalta – AB – SAG – MA – BON”,
pasaules “Adam kadmon – Acilut – Brija – Ecira – Asija”,
gaismas “Jehida – Haja – Nešama – Ruah – Nefeš”,
četri dabas pamati “uguns – gaiss – ūdens – zeme”…

Mūsu lūgšanai vienmēr jābūt vispārinātai: sabiedrības lūgšanai, par sabiedrību, daudzu kopējai lūgšanai.
Tai sevī jāsatur visi līmeņi, visas pakāpes, pilnīgo AVAJA. Ja cilvēks vienkārši kliedz par kaut ko, tas nav lūgšanas piemērs.
Viņa lūgumam jāietver sevī sapratne un sajūta, pagātne, tagadne un nākotne.
Un ja viņš vēršas tieši tādā veidā, tad viņa lūgšana patiešām būs pieaugusi, nobriedusi un izpelnīsies gaismu.
Bāla Sulam grāmata “Beit Šaar Kavanot” raksturīga tieši ar tādu apkopotu pieeju, globālu skatu uz visu radījumu, visu realitāti.
Tā izskata nevis sīkas, atsevišķas detaļas – bet skaidro, kādā veidā tās savienot kopā.
“Desmit Sfirotu Talmuds” – tā ir analīze, kur kopīgais tiek sadalīts daļās, bet “Beit Šaar Kavanot” – sintēze, kur daļas savienojas kopīgā veselumā.

Avots: http://www.laitman.ru/prayer/10754.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties