Kad izzudīs Čūskas vara…

No M.Laitmana bloga Komentēt

Zoar, nodaļa “Haei Sara”, 155.p.: …Jo jebkurš ķermenis bez izņēmuma krita Sama varā, kas ir Ēsava labvēlis, “Atzīšanas Koka” nogrēkošanās laikā, kā rezultātā ķermenis notiesāts uz nāvi.
Un šī vara – “čūskas nešķīstības” īpašība netiek atlaista no ķermeņa, pirms tas nesatrūdēs kapā.
Vēlme baudīt, dēvēta “ķermenis”, – mans ego, milzīga vēlme pēc baudas, kurai jāmirst manās acīs, jābūt apglabātai un jāsatrūd.
Savā dzīvē man jānonāk pie tāda stāvokļa, kad “labāk nāve nekā tāda dzīve”, kad esmu parliecināts, ka man no šīs dzīves nekā nav un nebūs uz šīs zemes.
Man ir viss, bet nav dzīves jēgas, nav mērķa, kādēļ būtu vērts dzīvot. Tieši tas notiek pašlaik.
Cilvēkiem ir viss – mājas, uzturs un visi labumi salīdzinājumā ar tiem, kuri dzīvoja pirms tūkstoš gadiem. Kurš tajos laikos dzīvoja tādos apstākļos? Šķiet tikai ķēniņi.
Šodien tev ir viss, bet jādzer antidepresanti un divreiz nedēļā jāapmeklē personīgais psihologs.
Tas liecina par to, ka cilvēki atklāj, ka nav iespējams sevi piepildīt.
Iestājas it kā materiālās, dzīvnieciskās dzīves piesātinājums, bet mūsu iekšienē atklājas cilvēks – un viņš ir tukšs.Tas nozīmē, ka mans ķermenis satrūdējis kapā.

Avots: http://www.laitman.ru/crisis/11060.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties