Kabalisti – par Zoar grāmatu, 9.d.

No M.Laitmana bloga Komentēt

Kas nav redzējis Zoar grāmatas gaismu, nav redzējis gaismu savā dzīvē. Šl”a, 1.raksts, 30.lpp.
Visi spēj piedalīties Zoar grāmatas mācībās un pat ja bijis pēdējais grēcinieks, lai nāk un saņem savas dvēseles labošanos. „Or Jašar”, „Šaar 1”, 5.nodaļa.
Bāls Šem Tovs norādīja, ka visiem pirms lūgšanas jāmācās Zoar grāmata. „Doreš Tov”, Zoar nodaļa.
Izprast Dzīvības Gaismu no Šhinas iespējams tikai mācoties Zoar grāmatu un ARI grāmatas. „Eihal aBraha”, nodaļa „Devarim”, 58.
Zoar grāmatas gaisma – tā ir nākotnes gaisma Mašiaha nākšanai. „Bnei Isashar”, Ijara mēneša raksti, 3.raksts, 3.nodaļa.
Dižie kabalisti mācījās slepenībā un nerakstīja grāmatas, kaut gan spētu uzrakstīt tādas grāmatas, kuras līdzinātos Zoar grāmatai. Šo zinību trūkums jūtams pasaulē. Tikai Rašbija dienās, pēc viņa 13 gadu slēpšanās alā, atklājās gudrības gaisma līdz dienu beigām. Rabīns Haims Lucamo „Adir deMarom”, 13.lpp.
Skaidrs, ka Izraēlas atbrīvošanās un dižums atkarīgs tikai no Zoar grāmatas apgūšanas. Bāls Sulams, Ievads Zoar grāmatā, 69.p.

Avots: http://www.laitman.ru/sources/10227.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties