Kabalisti – par Zoar grāmatu, 7.d.

Bez tēmas Komentēt

Kad nodarbojas ar Zoar grāmatas mācīšanos, tiek izsaukti taisno spēki un Mozus spēks, jo ar to atjauno gaismu, kura nāk no Toras tās sarakstīšanas laikā un staro, kā tajā laikā nākoša uz studējošo gaisma, kuru atklāja RAŠBIJS Zoar grāmatas radīšanas laikā. „Or Jakar”, 5.nodaļa.
Zoar grāmatas apgūšana labo miesu un dvēseli, un spēj paātrināt atpestīšanos šajās dienās. „Mate Efraim”, nodaļa „Kce aMate”, nodaļa „Katan”, 23.
Kad apgūstošais Zoar pārvar kārdinājumu atteikties no mācībām stingras un rupjas apkārtējo ietekmes rezultātā, nostiprinās viņa dvēsele centienos satuvināties ar Radītāju par spīti visam… „Damesek Eliezer”, ievads „Derek Kduša”, 12.nodaļa.
„…Un atgriezīsieties, un redzēsiet atšķirību starp taisno – strādājošu Radītāja labā – un to, kurš nestrādā: jo strādājošais Radītāja labā apgūst Talmudu un Zoar, bet nestrādājošais Radītāja labā, mācās tikai Talmudu un neapgūst Zoar. „Meajan Ganim”, 1. daļa, 2.nodaļa.

Avots: http://www.laitman.ru/sources/10093.html

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties