Kabalisti – par Zoar grāmatu, 6.d.

No M.Laitmana bloga Komentēt

Pastāv vēl divi rabija Jona baušļi: izpildes bauslis izzināt Radītāja dižumu, kā sacīts: „Un izzini šodien un pieņem sirdī savā, ka Radītājs – Viņš Dievs debesīs un augstāk, uz zemes un zemāk, nav cita, kā sacīts: „Paverieties augšup un ieraudzīsiet, kas tad šo visu radījis”, tas ir, nepieciešams izzināt Visuma Radītāja diženumu. Bet pamatā šis bauslis – pētīt un apgūt diženo darbus un Zoar, lai izprastu visas pasaules un to sastāvdaļas. „Ocrot aHaim”, nodaļa „Šemot”, 57.lpp.
Nav augstākas nodarbošanās kā Zoar grāmata, Kabalas zinātnes un ARI grāmatu apgūšana. Un kaut arī studējošais tajās nesaprot, lejup nāk virzībā uz viņu augstākā gaisma un gudrība… un tiecas pie Radītāja… un lai svētīti visi, kas nodarbojas ar šo viedību, pat tie, kuri nodarbojas 1-2 stundām dienā, bet viņu labās domas Radītājs pieskaita darbiem, it kā tie mācītos visu dienu. Rabīns Kūks, „Oev Israel biKduša”, 232.
Viss, ko rakstu – domāts tam, lai modinātu Toras gudro sirdis uz Zoar grāmatas apgūšanu, kā jaunos, tā arī vecākos, apgūt Toras iekšējo daļu, grāmatas „Sefer aBair”, „Sefer Ecira”, pieliekot tās pašas pūles, kā nodarbojoties ar Babilonijas Talmudu. Bet ne visi tam gatavi saskaņā ar viņu dvēseļu attīstību, tāpēc tam, kurš vēl nav spējīgs, bet viņa dvēsele pieprasa, protams, jāturpina nodarboties ar Babilonijas Talmudu un Likumiem, bet tam, kurš spēj nodarboties ar Kabalas mācību, īsumā jānodarbojas ar likumu apgūšanu, bet pamatā nodarboties ar Radītāja Izzināšanu. Rabīns Kūks, „Vēstules, 1.sējums”, 41.-42.

Avots: http://www.laitman.ru/sources/10008.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties