Kabalisti – par Zoar grāmatu, 4.d.

No M.Laitmana bloga Komentēt

Un nebrīnies par to, ka pat viens cilvēks spēj izsaukt ar savām darbībām visas pasaules augšupeju vai kritumu, jo pastāv stingrs un precīzs universa likums, ka kopīgais un atsevišķais vienlīdzīgi, un viss, kas darbojas kopīgajā, darbojas arī atsevišķajā. Vēl vairāk, daļas rada un nosaka kopīgo, un neatklāsies kopīgais līdz tam brīdim, kamēr neatklāsies visas to sastādošās daļas un atklāsies kopīgais tikai attiecīgi daļu kvantitātes un kvalitātes mēram. Tādējādi katra kopīgās daļas darbība – viena cilvēka – ceļ augšup vai nolaiž lejup visu kopīgo. Tāpēc tikai ar Zoar grāmatas apgūšanu izpelnīsies iziešanu no garīgās trimdas. Bāls Sulams, Ievads Zoar grāmatā, 67.nod., 90.lpp.

Zoar grāmatas apgūšana svarīgāka par visu, jo Torā ir 4 PARDeS izpratnes līmeņi (apgūšana: tiešā, mājienu veidā, alegoriskā, slepenā). Studējošais vienkāršo interpretējumu pilnīgi nespēj iedomāties, kas ir slepenā nozīme. Bet studējošais Zoar grāmatu zina, kas tajā ir noslēpums, – un tas ļoti palīdz viņa dvēseles labošanā. „Nefeš Haim”, 7.nodaļa.

Nav cita līdzekļa, lai noņemtu Toras ārējo ietērpu un atklātu to, kā vienīgi ar Rašbija darbiem (Zoar grāmatas autors). Rabijs Mozus Kordovero „Da et Elokei Aviha”, 16.

Avots: http://www.laitman.ru/sources/9903.html

no krievu valodas tulkoja S.. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties