Kabala – filozofija – reliģija

No M.Laitmana bloga Komentēt

Ņemot vērā,ka zinātne Kabala atklāj cilvēkam šīs un augstākās pasaules dabu kā vienu veselu, tad sākotnēji M.Laitmanstai bija jārod atbildes uz visiem esošajiem cilvēka jautājumiem par pasauli, dzīvi, mērķi un tā sasniegšanu, ietverot sevī visu cilvēka kultūru, sociālo attīstību, ekonomiku u.c., jo šī zinātne vēsta par visaptverošo Visumu.
Bet šādā veidā Kabalu iespējams izmantot tikai esot patiesās pasaules ainas, tās slēptās daļas atklāšanas procesā. Ja slēptā pasaules daļa ir slēpta, tad arī zinātne Kabala slēpta no cilvēka. Jo tas, par ko tiek runāts, nav saredzams un sajūtams. Tāpēc visos gadsimtos ar Kabalu nodarbojas tikai tie, kuri tiecas atklāt slēpto pasauli vai to jau izprotošie.
Senie grieķi pārņēma dažus Kabalas pamatus no praviešiem un radīja no tā savu pasaules izzināšanas veidu – “zinātni”, nosaucot to par “filozofiju” – (philos sophias) mīlestība uz gudrību, jo uzskatīja, ka “zinātne” cilvēka izpratnē meklēs gudrību pasaules dabā, kuras daļa mēs esam. Tāpēc līdz mūsu laikiem jebkuras zinātnes doktora grāds saucas PhD – “filozofijas doktors”, ar to liekot saprast, ka filozofija sevī iekļauj visas zinātnes.
Sekojoši, kad attīstījās reliģijas, tās sāka pretendēt uz pasaules ainas aprakstu katras atsevišķas reliģijas terminos. Un kad pēdējos gadsimtos attīstījās zinātne, tā sāka aprakstīt pasaules ainu, tādējādi aizstājot reliģiju.
Savos skaidrojumos reliģija pamatojas uz “īpašu cilvēku vīzijām, atklāsmēm”, bet zinātne, aprakstot pasaules ainu no zinātniskā viedokļa, balstās uz zinātnieku pētījumiem. Zinātnieki izvirza pieņēmumus par iespējamiem dabas modeļiem, pārbauda to pareizību, noraida vai apstiprina. Zinātniskās teorijas paredz, ka atbildes uz jautājumiem var tikt un tām jātiek rastām tikai pamatojoties uz eksperimentu rezultātiem. Tikai eksperiments nosaka pieņēmuma (teorijas, modeļa) patiesumu.
Ja cilvēks būtu saņēmis reliģijas ar nolūku atklāt tajās Augstāko spēku, kā ir saņemta Kabala, tad tās būtu absolūtas, tas nozīmē, pastāvīgas. Bet ņemot vērā, ka reliģijas saņēmušas dažas fragmentāras zināšanas no Kabalas, līdzīgi tam, kā daļējas kabalistiskās zināšanas guvuši sengrieķu filozofi, tad cilvēkā attīstošā egoisma rezultātā reliģijas mainās.

avots: http://www.laitman.ru/kabbalah/2978.html
no krievu valodas tulkojusi S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties