Kā no nedzīvās matērijas tapa cilvēks

No M.Laitmana bloga Komentēt

Kādam nolūkam tika radītas piecas pasaules, parcufim, sfirot ar atsevišķu detaļu bezgalīgo skaitu?
Bezgalības pasaules gaismai jāietērpjas visā šajā sistēmā, kura vājina un dala to vairums pakāpēs, un daudzveidīgos savienojumos, lai iedarbotos uz vēlmi baudīt, kura pati par sevi – vienkārši vēlmes materiāls un nekas vairāk.
Pašai par sevi matērijai nav formas – visas tās formas – gaismas iezīme.
Gaisma nosaka visu matērijas attīstības programmu, sadalot to daļās un piešķirot tai daudzveidīgas formas: vīrišķo un sievišķo, augstu un zemu, dažādas krāsas un miljons dažādu īpašību.
Vēlmes materiāls savā pamatā pilnīgi viendabīgs, bet nāk augstākā gaisma un veic ar to visas izmaiņas, it kā gēni, kuri nosaka visu organismu attīstību.
Tā pateicoties gaismai no viendabīgas matērijas izveidojas daļas ar pilnīgi pretējām un papildinošām viena otru īpašībām.
Un pats galvenais sadalījums, kuru veic materiālā gaisma – tas ir sadalījums uz vīrišķo un sievišķo daļu (pozitīvo un negatīvo), kā rezultātā šīs materiāla daļas jau var savstarpēji savienoties un materiāla iekšienē veidojas dzīvība.
Kāpēc tas kļūst iespējams? Tāpēc, ka pēc tāda sadalījuma paša materiāla iekšienē izveidojas Radītāja un radījuma savstarpēja līdzība.
Šo divu daļu savienošanās rezultātā, vīrišķajā un sievišķajā, jau iespējams saprast, ko tad nozīmē Radītājs un ko nozīmē radījums. Rodas modelis, kura iekšienē cilvēks sāk par to domāt.
Savā iekšienē cilvēks sāk veidoties no visām daļām, kuras ir Radītājā un visām daļām, kuras ir radījumam attiecībā pret Radītāju, eksistējošas kā Viņa pretstats.
Un tad no šīm divām sistēmām, kuras atrodas cilvēka iekšienē, viņš sāk savu darbu – trešo līniju, lai pielīdzinātos Radītājam pēc savas brīvās izvēles.
To visu rada gaisma, kura nāk caur piecām pasaulēm un strādā ar materiālu. Pašā nedzīvajā materiālā nekā nav – tas nav spējīgs veikt patstāvīgi nevienu kustību.
No paša sākuma jāizveido tajā spēja reaģēt un sajust visas īpašības, kuras iekļautas gaismā.
Mēs neizprotam to darbu, kuru Radītājs veic ar mūsu pirmdzimto materiālu (homer a-juli).
Gaismai, Radītāja ietekmei jāiziet tieši caur visu pasauļu sistēmu, lai no šī nederīgā materiāla, kuram nav formas, radītu pilnīgu Radītāja līdzību.

Avots: http://www.laitman.ru/ezhednevny-urok/10617.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties