Jāmainās novērotājam!

Lasītava, No M.Laitmana bloga Komentēt

Ar kolaidera palīdzību mēs ceram atklāt jaunas elementārās daļiņas, atklāt, kas bijis Visuma radīšanas pamatā, uzzināt par stāvokli, kurš pastāvēja līdz matērijas radīšanai.
Arvien vairāk iedziļinoties mikropasaulē, mēs it kā atgriežamies laikā, kad garīgās enerģijas dzirksts izlauzās no augstākās pasaules uz materiālo līmeni un sāka radīt tajā matēriju.
Zinātnieki cer atklāt šo stāvokli, bet saskarsies ar efektu, kad viss izzūd… Jo mēs un mūsu ierīces radītas uz egoistiskā principa pamatiem uztvert, absorbēt, atklāt to, ko spējām satvert sevī.
Mēs atklājam dabu līdz mūsu uztveres orgānu darbības robežai – bet tālāk jau augstākās pasaules atdeves robeža. Lai to izpētītu, nepieciešams būt apveltītam ar tās atdeves īpašībām.
Ja centīsimies pakāpeniski iegūt šo īpašību, mēs sāksim pacelties pa garīgo spēku lejupnākšanas pakāpieniem, kuri virzīti uz mūsu pasauli līdz tās radīšanai. Uz robežas starp pasaulēm mēs spēsim saprast, kā augstākās pasaules dzirksts izlauzās līdz mūsu pasaulei un radīja tajā visu tās pilnību.
Tādējādi zinātnieki nonāks pie secinājuma, ka nākamos rezultātus var saņemt tikai tad, ja pats mainīsies. Jāmainās novērotājam!
Jau patreiz zinātne atzīst, ka norises novērošana ietekmē izpētes rezultātus – elementāro daļiņu un visu galaktiku izpētē.
Bet iepriekš tika apgalvots, ka pasaule, Visums eksistē neatkarīgi no mums, no novērotāja, no cilvēka, zemes un dzīvības uz tās
Ja novērotājs maina savu vērojumu rezultātus, tad man redzamā realitāte atkarīga no manis un nepastāv neatkarīgi ārpusē.
Turpmākai dabas izpētei mums nepieciešams iegūt atdeves īpašību un atklājamo mēs dēvēsim par Radītāju, spēku, kurš veido mūsu pasauli.

Avots: http://www.laitman.ru/kabbalah-science/4966.html
no krievu valodas tulkoja Sarmite Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties