Globālā kapitālisma problēmas

No M.Laitmana bloga Komentēt

Viedoklis: Globālā kapitālisma problēma – nespēja pareizi sadalīt kapitālu, jo visas ekonomikas efektīva M.Laitmanscenu veidošana un finanšu līdzekļu sadale ir galvenais priekšnoteikums sistēmas ilgtermiņu panākumu gūšanā. Bet lai gūtu panākumus, nepieciešams sameklēt banku kapitālu un tirgus sistēmas dzīvotspējīgu alternatīvu.
Replika: Cilvēki vēl dzīvo iepriekšējo domu un teoriju iespaidā. Kamēr viņi no tām neatteiksies, nepāries uz jauno sakaru veidošanas sistēmu, uz kuras pamata varētu būvēt jaunas ekonomiskās attiecības, krīze neizzudīs. Jo tās cēlonis ir mūsu neatbilstības demonstrēšana absolūtai globālai integrālai sabiedrībai, kurā ikviena locekļa galvenā īpašība ir „mīli savu tuvāko kā sevi pašu”.
Mums jāsāk virzīties uz šādu stāvokli. Mūsu kavēšanās šajā attīstībā, neatbilstība dabas noteikumiem sajūtama izpausmē „krīze”. Bet virzoties uz pareizo (integrālo) sabiedrisko iekārtu, „krīze”, kā neatbilstoša Radītāja īpašībām, izzudīs.
Šāda cilvēces attīstība liekas fantastiska, bet daba piespiedīs – „ar rīkstēm uz laimi”. Tuvākajā nākotnē!

Avots: http://www.laitman.ru/crisis/3182.html
no krievu valodas tulkojusi S.Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties