Gaismas izplatīšanas centrs

No M.Laitmana bloga Komentēt

Mēs redzam, ka kabalas zinātne izplatās un ienāk pasaulē no centra, no kaut kāda avota.
Mūsu paaudzē zinību un labošanās metodikas avots atrodas šeit, centrālajā Bnei Baruh grupā.
Ja kāda grupa vai cilvēks pasaulē domā, ka var pareizi virzīt sevi un, vēl vairāk, grupu uz mērķi – tie ir maldi, kas nāk no neizpratnes par dvēseļu sistēmas uzbūvi.
“Zoar Grāmatas priekšvārdā” Bāls Sulams raksta, ka viss vienmēr izplatās no iekšējā uz ārējo, no augstākās pakāpes uz zemāko.
Tāpat arī ietekme uz mūsu pasauli un izpratne – sākumā cilvēks paceļas uz augstāko pakāpi un tikai no turienes redz, un var ietekmēt zemāko.
Tāpēc izplatīšanai, ietekmei, labošanai, nodarbībām jānāk tikai no šejienes, no centra.
Bet grupas piedalās materiālu izveidē un to izplatīšanā, pakļaujoties it visā centram, līdzīgi tam kā organisma daļas, kuras saskaņoti darbojas vienas galvas vadības ietekmē.
Nekas nevar sākties kāpņu, piramīdas vidū no kaut kādas atsevišķas grupas. Visuma uzbūve stingri noteikta un aprakstīta.
“Zoar Grāmatas priekšvārdā”, 57.p., Bāls Sulams raksta, ka, ja kolonnas priekšgalā atrodas viens redzīgais, tad visi var viņam sekot, bet ja nav vadātāja, tad visi aizies postā.
Tāpat mēs redzam īpašu misiju tās cilvēces daļā, kura dēvēta “Isra-el” (“Taisni pie Radītāja”) – tieši caur šo daļu nonāk labošanās gaisma pie visas cilvēces. Bāls Sulams šajā rakstā apraksta stingru un viennozīmīgu hierarhiju.
Tāpēc katram jābūt saistītam šīs sistēmas iekšienē ar augstāko un zemāko pakāpi.
Augstāk par mums – mūsu Skolotāji, pirmavoti, pirmtēvi, paaudžu kabalisti, no kuriem mēs mācāmies un dzīvojam saskaņā ar viņu mācību.
Līdzās mūsu vadībai – mūsu skolnieki, visi tie, kas atnāk pie mums vēloties ar mums apvienoties.
Nepieciešams saglabāt šo hierarhiju, jo jebkurš no mums var saņemt tikai no sava augstākā. Skat. Bāla Sulama rakstu “Ticība Skolotājam”.
Bet ja kāds vai grupa pieņem lēmumu rīkoties patstāvīgi, ar to tiek dota priekšroka “ārējam pār iekšējo”, zemākais nomainās pret augstāko un tādā gadījumā nepieciešams nekavējoties izlabot vai izraidīt no kopējās sistēmas.
No pasauļu uzbūves mēs redzam, ka “demokrātijas” nav, bet ir stingra pakļautība uz augšu, pēc augstākā piemēra, pie Radītāja.
Patreiz saiknē starp grupām un to uzbūvē mēs realizējam tādas sistēmas izveidi, kura, kā raksta Bāls Sulams rakstā “Pēdējā paaudze”, izplatīsies visā pasaulē – un mūsu pasaule pielīdzināsies augstākajai pasaulei.
Ikvienas personas brīvība – pareizajā saiknē ar apkārtējiem un pakļautībā tai, lai līdzinātos Radītājam.
Un tas realizējas tikai tajā gadījumā, ja viņš saistīts ar augstāko, saņem no tā un izpilda to pašu darbību mērojot pakāpienu ķēdi.
Brīvā izvēle – katram dot priekšroku iekšējam attiecībā pret ārējo par spīti personīgajiem un grupas egoistiskajiem traucējumiem.
Katra indivīda darbība, kā raksta Bāls Sulams “Zoar Grāmatas priekšvārdā”, 60.p., labo vai bojā visu sistēmu.
Pilnīgi skaidrs, ka tā ir diktatūra, bet diktatūra no augšienes, no Radītāja, kuru mēs visi pildām, lai pakļautos un pielīdzinātos augstākajam, lai piesaistītu zemāko pēc noteiktas hierarhijas, bet pilnīga līdzība rodas tikai galīgi izlabotajā stāvoklī, kad visi līdzinās viens otram savstarpējā atdevē.

Avots: http://www.laitman.ru/spreading-of-kabbalah/10980.html\
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties