Gaisma dzimst pusnaktī

No M.Laitmana bloga Komentēt

Zoar, nodaļa “Toldot”, 14.p.:… Jo kaut gan katrs cilvēks no Israel vides pasaulē cienīgs svētīt Radītāju, bet (ir) svētības, pateicoties kurām svētīsies augstākie un zemākie.
Kas tad ir tie, kuri svētī Viņu? – Radītāja vergi. Bet kas ir tie, kuru svētība patiesa? – Tie, “kuri stāv Radītāja mājās naktīs”.
Tie, kuri ceļas pusnaktī un atmostas, lai lasītu Toru. Viņi – tie, kuri stāv Radītāja mājās naktīs.
Un vieni un otri, tiem jābūt par Radītāja vergiem un jāceļas pusnaktī. Jo tad Radītājs nāk izklaidēties ar taisnajiem paradīzes dārzā.
Kabalas zinātnē “pusnakts” atbilst nevis laikam, kurš noteikts pēc astronomiskā pulksteņa saskaņā ar zemeslodes riņķojumu, bet cilvēka stāvoklim, kurš veido savus garīgos uztveres orgānus (kelim).
Viņš atrodas tumsā, ja viņa iepriekšējā pakāpe jau pilnībā izsmēlusi viņu kā sēkla, kura satrūdējusi zemē.
Tas ir obligāts noteikums jaunas pakāpes iemantošanai, – lai viņa iepriekšējais stāvoklis “satrūdētu” viņa acīs.
Un tad viņš sāk redzēt jaunu pakāpi – tumsā, kuru nākamā pakāpe, augstākā gaisma formē viņa priekšā.
Vēl pagaidām tā viņam šķiet tumsa – viņa šodienas īpašībās. Jo katra nākamā pakāpe – tā ir liela atdeve attiecībā pret atklājošos viņam neizlaboto vēlmi baudīt.
No vienas puses, viņam staro lielāka gaisma, bet no otras – viņā atklājas papildus neizlabota vēlme baudīt.
Viņā jau ir nākamā pakāpe, tikai viņš to sajūt kā tumsu – gaismas trūkumu vēlmes iekšienē.
Viņa papildus vēlme vēl neizlabota, un tāpēc gaisma sajūtama kā tumsa. Un tad cilvēks meklē, kā mainīt savu attieksmi pret realitāti, kurā viņš atrodas.
Jo pati par sevi realitāte – tā vienmēr ir izlabotās Malhut daļa, kura reizi pēc reizes arvien vairāk viņam atklājas.
Bet cilvēks katru reizi maina savu uztveri, sajūtu, apzināšanos – sava stāvokļa izpratni un tad pieprasa gaismu, kura atgriež pie avota, – ne jau tam nolūkam, lai mainītos realitāte, bet lai mainītos viņa īstenības uztvere.
Tāds cilvēks tiek dēvēts par “Radītāja vergu”, jo saprot, ka katrā stāvoklī viss nāk no “Nav neviena, izņemot Viņu” un mainās tikai realitātes uztvere viņa īpašību (kelim) labošanās rezultātā.

Avots: http://www.laitman.ru/duhovnaya-rabota/10598.html
no krievu valodas tulkoja S. Grammatikopulo

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties