Dzīvā ūdens aka

Lasītava, No M.Laitmana bloga Komentēt

Lasot Zoar, ir jāsaprot, ka tajā tiek runāts tikai par saikni starp dvēselēm, par kopējo sistēmu, kas vienīgā eksistē un kurā atrodamies. Zoar stāsta par saikņu lielumiem, par darbībām, kas savieno mūs, izmantojot tam vienīgo parametru cilvēka vārdus, mūsu pasaules vārdus, eņģeļu vārdus, sfirotu un garīgo objektu (parcufim) nosaukumus.
Bet runā tikai par vēlmju savstarpējo saikni, un cilvēkam ir jāiztēlojas sevi šī sasaistošā tīkla iekšienē. Tad Zoar ar viņa sāk strādāt.
Pacentieties sajust sevi vēlmju un spēku pasaulē, mūs sasaistošajā laukā.
Netiek runāts par mūsu pasauli – tikai par iekšējo saikni starp cilvēkiem.
Viss, kas pateikts – pateikts par mani – es paceļos un nolaižos pa garīguma pakāpieniem un sasaistos ar dažādām Zeir Anpin daļām, ko sauc – Jēkabs, Noass, Dāvids, Ābrams, Īzaks… Tas viss esmu es! Un redzu perspektīvā visu šo bildi.
Mūsu pūles iekļūt šai bildē – izveidos to mūsos, jo tā izsauc mums Augstāko gaismu.
Divi ūdeņi tavā spraugā un sūcas no tavas akas. Sprauga – tukša sprauga, kas neizlaiž ūdeni.
Bet aka – ūdens, kas sitas uz āru. Bet abi tie atrodas vienā vietā un nozīmē Nukva (radījums, malhut, sirds, vēlme).
Kamēr tā nesavienosies ar savu vīru, Radītāju, stāv kā iztukšota sprauga, kā ubags, kurš atkarīgs no visiem.
Kad savienojas ar Viņu, kļūst par ūdens pilnu aku. No Augšas tā piepildās ar ūdeni – no Zeir Anpin, Radītāja, – un sit ūdens to lejā, tiecoties pie taisnprātīgo dvēselēm.
Katram cilvēkam ir jāiztēlojas, ka tas teikts par viņu, par viņa stāvokli: vai nu viņš ir tukša sprauga, vai ar ūdeni pilna aka – tādā mērā, cik var pievienoties citām dvēselēm (punkts sirdī). Bet visa sistēma atrodas tavā vēlmē.
Ja cilvēks jūtas kā ubags, kuram nekā nav, un tāds viņš atklāj Kabalu, tad šajā stāvoklī viņam jāsajūt sevi kā nukvu (vēlmi piepildīties) no Radītāja.
Pēc tam apzināties, ka var saņemt piepildījumu, tik daudz cik labota vēlme – kad no tukšas spraugas kļūst par aku ar ūdeni, ar kuru vēlas piepildīt citus un Radītāju.
Tā cilvēks pārvēršas par dzīvā ūdens mūžīgi plūstošu avotu.

Avots: http://www.laitman.ru/uchim-zoar/5666.html
no krievu valodas tulkoja Ilze B.

Komentēt

Modified WP Theme & Icons by N.Design Studio
Ierakstu RSS Komentāru RSS Pieslēgties